Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 07.11.2016 Pykälä 23 

Kaupunginhallitus

314 §

24.10.2016

 

§ 23

Asianro 6887/02.05.05/2016

 

 

Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden myynti

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 24.10.2016 314 §

 

Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen
Omistajaohjaus ja hankintojen koordinointi

 

Omistajaohjausjaosto päätti 7.9.2015, että Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n myyntiin liittyvää tarjouskilpailuaineistoa voidaan valmistella. Valmistelun edetessä omistajaohjausjaosto esitti 8.2.2016 §:n 12 mukaisesti, että Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n myynti hoidetaan neuvottelumenettelyllä. Asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 22.2.2016 § 59.

 

Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n vuosittainen liikevaihto on noin 800 000 euroa. Kuopion kaupunki on vuokrannut yritykselle kahdella eri maanvuokrasopimuksella noin  24,1 ha maata ja noin 0,9 ha vesialueita. Vuokrasopimukset päättyvät vuosina 2022 ja 2037. Vuokra-alueilla on yhtiön omistuksessa useita eri rakennuksia, näistä on laadittu erillinen arviokirja. Lisäksi yhtiö on teettänyt rakennuksista kuntoarvion, jonka perusteella viiden vuoden korjausvelan arvioidaan olevan noin 231 000 euroa. Rauhalahden leirintäalue on ollut valtakunnallisesti suosittu ja palkittu palvelukonsepti.

 

Myyntiä valmisteltiin kaksivaiheisesti siten, että aluksi Kuopion kaupunki kartoitti lehti-ilmoituksella (HS 10. ja 17.4.2016 ja SS 10. ja 17.4.2016) Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden ostamisesta kiinnostuneet tahot. Ilmoitus julkaistiin myös Kuopion Tilakeskuksen nettisivuilla 8.4.2016. Tämän jälkeen neuvotteluissa pyrittiin löytämään alueelle soveltuva toteuttamiskelpoinen kehittämissuunnitelma sekä riittävä kauppahinta.

 

Myyntiä valmisteli työryhmä, johon kuuluivat Unto Juutinen yritys- ja elinkeinopalvelusta, Toni Vainikainen talous- ja strategiapalvelusta, Seppo Jauhiainen maaomaisuuden hallintapalveluista ja Jouni Tiihonen Kuopion Tilakeskuksesta.

 

Neuvottelumenettelyyn ilmoittautui seitsemän henkilöä tai yritystä. Ilmoittautuneilta tahoilta pyydettiin 14.6.2016 ostotarjoukset, lisätietoja ja selvityksiä. Tarjoukset saatiin neljältä henkilöltä tai yritykseltä. Työryhmä haastatteli kaikki tarjouksen tehneet, jonka jälkeen tarjouksen tehneiltä pyydettiin 2.9.2016 lisätarjous teatteriareenan rakennelmista. Ostotarjous saatiin kahdelta tarjoajalta ja yhden hyväksyntä siitä, että teatteriareena sisältyy kauppaan ja vuokrattuun maa-alueeseen.

 

Työryhmä arvioi tarjoukset. Haastattelujen ja tarjotun kauppahinnan lisäksi valintakriteereinä olivat muun muassa suunniteltujen investointien sisältö ja määrä sekä ostajan liiketoimintasuunnitelma. Lisäksi työryhmä perehtyi tarjouksen antaneiden taloudellisiin taustoihin ja yhteistoimintaverkostoihin.

 

Työryhmän näkemyksen mukaan Suomi Camping Oy täyttää parhaiten valintakriteerit. Yritys on valtakunnallisesti merkittävä alan toimija. Yrityksen investointisuunnitelma on luotettava ja kauppahinta on korkein sisältäen myös lisätarjouspyynnön. Esitetyn liiketoimintasuunnitelman toteutuminen varmistaa vähintään nykyisenlaajuisen toiminnan, asianmukaisen palvelutason ja toiminnan kehittymisen.

 

Kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen esitteli Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden myyntivalmistelun etenemistä Kuopion kaupungin omistajaohjausjaostossa 3.10.2016. Tuolloin asia päätettiin viedä kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi siten, että asia käsitellään valtuustossa marraskuussa 2016. Omistajaohjausjaosto ohjeisti Jouni Tiihosta valmistelemaan asiaa edelleen niin, että asiakokonaisuuteen liitetään Teatteriareenan kauppa Kuopion kaupungin ja Matkailukeskus Rauhanlahti Oy:n kesken kauppahinnan ollessa 100 000 euroa.

 

Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n hallitus hyväksyi teatteriareenan kaupan kokouksessaan 19.10.2016.

 

Esitys          Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy, että

 

-        Kuopion kaupunki myy Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n vuokra-alueella sijaitsevat teatteriareenan rakennelmat Matkailukeskus Rauhalahti Oy:lle sadan tuhannen (100 000) euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin ja edelleen

 

-        hyväksyy ja esittää edelleen osayhteisvaltuuston hyväksyttäväksi, että Kuopion kaupunki myy Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet Suomi Camping Oy:lle neljänsadan kahdeksankymmenentuhannen (480 000)euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin

 

Kauppakirjoihin voidaan tehdä teknisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

                                           

Vaikutusten arviointi        Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

 

 

Liitteet

 

6887/2016 Kauppakirjaluonnos, Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet

 

 

6887/2016 Kauppakirjaluonnos, kesäteatterirakennus

 

 

6887/2016 Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden myynti, vaikutusten ennakkoarviointi

 

                                            Valmistelija                                          

Jouni Tiihonen

puh.  044 718 5141

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                            Asiakirjoissa ovat:

                                           

-         Suomi Camping Oy:n ostotarjous, Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet

-         Maanvuokrasopimus 13.9.2012

-         Maanvuokrasopimusluonnos 30.6.2016

-         Arviokirja, Rauhalahden leirintäalue

-         Arviokirja, kesäteatteriareena

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy konserniohjausjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Tiihonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.


 

 

Liitteet

2

6887/2016 Kauppakirjaluonnos, Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet

 

3

6887/2016 Kauppakirjaluonnos, kesäteatterirakennus

 

4

6887/2016 Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden myynti, vaikutusten ennakkoarviointi

 

                                                         

                                                          Valtuuston asiakirjoissa ovat:

                                                         

-         Suomi Camping Oy:n ostotarjous, Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet

-         Maanvuokrasopimus 13.9.2012

-         Maanvuokrasopimusluonnos 30.6.2016

-         Arviokirja, Rauhalahden leirintäalue

-         Arviokirja, kesäteatteriareena

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto päättää, että Kuopion kaupunki myy Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet Suomi Camping Oy:lle neljänsadan kahdeksankymmenentuhannen (480 000)euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Kauppakirjaan voidaan tehdä teknisiä muutoksia kansliatoimenpitein.


Päätös                                            Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.