Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 07.11.2016 Pykälä 24 

Kaupunginhallitus

315 §

24.10.2016

 

§ 24

Asianro 6246/03.00/2016

 

 

Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 24.10.2016 315 §

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet kunnille, kuntayhtymille ja muille keskeisille toimijoille sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausunnolle 31. elokuuta. Esitysluonnokseen sisältyvät keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki ja kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki.

 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat 1.7.2017 alkaen ja säätää niiden hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi tarkoituksena on siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille 1.1.2019 sekä säätää maakuntien rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudesta kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön asemasta ja omaisuusjärjestelyistä. Esitysluonnokseen sisältyvät myös alustavat kuntakohtaiset laskelmat uudistusten kuntatalousvaikutuksista.

 

Esitysluonnosta koskevat kommentit tulee jättää sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 9.11.2016.  Kommentit kerätään sähköisellä kyselylomakkeella. Annetut vastaukset ovat julkisia.

 

Viiteaineistona jaetaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva diasarja hallituksen esitysluonnoksesta sekä Kuntaliiton lausuntoluonnos.

 

Liitteenä jaetaan kaupungin lausuntoluonnos.

 

Lisätietoa sote- ja maakuntauudistuksesta löytyy osoitteesta: http://alueuudistus.fi

 

                                           

 

Liitteet

 

6246/2016 Kuopion kaupunki lausuntoluonnos SOTE- ja maakuntauudistus

 

Viiteaineisto

 

6246/2016 Sote- ja maakuntauudistuksen yleisesittely syyskuu 2016

 

 

6246/2016 Lausuntoluonnos Kuntaliitto

 

                                           

 

 

 

 

Valmistelijat   

Petteri Paronen

puh.  017 18 2001

Markku Tervahauta

puh.  017 18 2791

Markku Mattila

puh.  044 718 2231

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh.  044 718 2132

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

Jarmo Pirhonen

puh.  017 18 2790

Pekka Vähäkangas

Toni Vainikainen

puh.  017 18 2792

puh. 044 718 2811

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle liitteenä olevan lausunnon hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

1. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:

 

"Kysymys 3.

 

Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun: Myös maakunnan palvelulaitoksessa ja yhtiöissä on taattava kansanvaltainen osallistuminen päätöksentekoon."

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.

 

2. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:

 

"Kysymys 7.

 

Lisätään loppuun: Maakunnan palvelulaitosta ja yhtiöitä koskevat pykälät on poistettava järjestämislakiesityksestä."

 

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

3. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:

 

"Kysymys 8.

 

Lisätään: Maakunnille tulee turvata mahdollisuus rahoittaa osa kuluistaan maakuntaverolla."

 

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

4. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:

 

"Kysymys 10.

 

Poistetaan keskimmäinen kappale."

 

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

5. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:

 

"Kysymys 12.

 

Lisätään virkkeen ”Palvelutuotannon rakenteellisen integraation (…) tavoitteesta näytetään esityksessä luovutun” jälkeen virke ”Tämä on vastoin sote-uudistuksen yhtä keskeisintä tavoitetta”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.

 

6. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:

 

"Kysymys 14.

 

Muutetaan vaihtoehto b vaihtoehto c:ksi."

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.

 

7. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:

 

"Kysymys 15.

 

Muutetaan vaihtoehto b vaihtoehto d:ksi ja poistetaan ensimmäinen kappale."

 

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen kaupunginhallituksen tekemin muutoksin.

 

 


 

 

                                                          Liitteenä jaetaan päivitetty lausuntoluonnos SOTE- ja maakuntauudistuksesta, missä on huomioitu kaupunginhallituksen kokouksessaan 24.10.2016 tekemät muutokset.

 

 

 

 

 

 

Liitteet

5

6246/2016 Päivitetty lausuntoluonnos Kuopion kaupunki SOTE- ja maakuntauudistus

 

6

6246/2016 Äänestystulos 1, osayhteisvaltuusto 7.11.2016

 

7

6246/2016 Äänestystulos 2, osayhteisvaltuusto 7.11.2016

 

8

6246/2016 Äänestystulos 3, osayhteisvaltuusto 7.11.2016

 

Viiteaineisto

1

6246/2016 Sote- ja maakuntauudistuksen yleisesittely syyskuu 2016

 

2

6246/2016 Lausuntoluonnos Kuntaliitto

 

                                                                                                                                             

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan lausunnon.

 

 

 

Päätös                                            1. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettujen Markku Kiljander ja Markku Söderström kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

 

"Kysymys 7.

 

Lisätään loppuun: Maakunnan palvelulaitosta ja yhtiöitä koskevat pykälät on poistettava järjestämislakiesityksestä."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin yhden valtuutetun poissa ollessa 51 jaa-ääntä ja 20 ei-ääntä, joten osayhteisvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Liite 6.

 

2. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

 

"Kysymys 8.

 

Lisätään: Maakunnille tulee turvata mahdollisuus rahoittaa osa kuluistaan maakuntaverolla."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin yhden valtuutetun poissa ollessa 57 jaa-ääntä ja 14 ei-ääntä, joten osayhteisvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Liite 7.

 

3. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettujen Markku Kiljander ja Markku Söderström kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

 

"Kysymys 15.

 

Muutetaan vaihtoehto b vaihtoehto d:ksi ja poistetaan ensimmäinen kappale."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin yhden valtuutetun poissa ollessa 51 jaa-ääntä ja 20 ei-ääntä, joten osayhteisvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Liite 8.

 

Osayhteisvaltuusto oli siten hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.