Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 07.11.2016 Pykälä 25


 

Kaupunginhallitus

322 §

24.10.2016

 

§ 25

Asianro 7143/02.03.01/2016

 

 

Vuoden 2017 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 24.10.2016 322 §

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

 

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistö-veroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa tuloveroprosentin. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet kuten kadut ja torit. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan verohallitukselle samalla kuin tuloveroprosentti eli viimeistään marraskuun 17. päivänä.

 

Laissa määritellyt kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:

 

-                    yleinen kiinteistöveroprosentti              0,80 % - 1,55 %

-                    vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus  0,39 % - 0,90 %

-                    muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytetty rakennus, enintään 1,0 % suurempi kuin vakituisen asuinrakennuksen vero - % tai mikäli yleinen kiinteistö-vero - % on tätä suurempi, niin enintään yleisen kiinteistövero - %:n suuruinen                      

-                    voimalaitosrakennus ja -rakennelma   enintään 3,10 %

-                    rakentamaton rakennuspaikka             1,00 % - 4,00 %

 

Lain mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä yleishyödylliselle yhteisölle erillisen kiinteistöveroprosentin.

 

Hallitus on päättänyt syksyn 2016 budjettiriihessä lisämuutoksista kiinteistöverotukseen. Hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa lokakuussa 2016 ja vahvistetaan näillä näkymin marraskuussa 2016 ennen kuin kuntien on ilmoitettava veroprosenttinsa Verohallinnolle.  Uudessa hallituksen esityksessä, joka on tulossa voimaan vero-vuodelle 2017, esitetään lisäkorotuksia yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen vero-prosenttien alarajoihin.  Esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi 0,93 – 1,80 % ja vakituisen asuinrakennuksen vaihteluväli 0,41 – 0,90 %.

 

Kuopion kaupunginvaltuuston päättämä tuloveroprosentti on 20,5 vuodesta 2014 alkaen.

 

Kiinteistöveroprosentit ovat Kuopiossa olleet vuodesta 2013 lukien seuraavat:                                                                                                                                  

-                    yleinen kiinteistöveroprosentti                                    1,30 %

-                    vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus             0,52 %

-                    muu kuin vakituinen asuinrakennus                         1,10 %

-                    voimalaitosrakennus                                                    2,50 %

-                    rakentamaton rakennuspaikka                                   3,00 %

 

Kaupunginvaltuusto ei ole määrännyt yleishyödyllisille yhteisöille erillistä kiinteistöveroprosenttia, koska sen määrääminen ei ole kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Verohuojennusta on mahdollista hakea verohallinnosta.

 

Merkitään, että vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut, että tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään kuluvan vuoden tasolla. Veroprosenttien säilyttäminen ennallaan edellyttää, että käyttötalouden menokasvua pystytään hillitsemään ja taloutta tervehdyttävät toimenpiteet saadaan toteutettua suunnitellusti.

 

 

Vaikutusten arviointi        Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että Kuopion vuoden 2017
-   tuloveroprosentti on 20,5 %
-   kiinteistöveroprosentit:
    o  yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
    o  vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
    o  muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %
    o  voimalaitosrakennus 2,50 %
    o  rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %
-   yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.
 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Markku Mattila, talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen, talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen, taloussuunnittelija Riitta Puustinen ja talous- ja rahoitussuunnittelija Kaisa-Maria Poikonen saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto päättää, että Kuopion vuoden 2017

-   tuloveroprosentti on 20,5 %
-   kiinteistöveroprosentit:
    o  yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
    o  vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
    o  muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %
    o  voimalaitosrakennus 2,50 %
    o  rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %
-   yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.
 


Päätös                                            Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.