Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.10.2016 Pykälä 330 

Kaupunkirakennelautakunta

165 §

19.10.2016

 

§ 330

Asianro 4217/10.03.01.02/2016

 

 

Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 19.10.2016 165 §

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 26.9.2016 asian kaupunkirakennelautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Palautuksen syynä oli esitykseen liittyneet kohdat puhtaanapidon kilpailutuksesta.

 

Asia tuodaan nyt ilman kilpailutusehtoja uudelleenpäätettäväksi. Palautteen perusteella keskitettyä puhtaanapitoa tulee kahden kokeiluvuoden jälkeen jatkaa.

 

Puhtaanapidon kilpailutus- ja sopimusasiat kuuluvat kaupunkirakennelautakunnalle, joka myöhemmin päättää puhtaanapidossa käytettävästä urakointimallista, mahdollisesta kilpailuttamisesta ja aikataulusta.

 

Taustaa keskitetyn puhtaanapidon osalta

 

Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito on ollut kokeiluna käytössä vuoden 2015 alusta. Kokeilu päättyy vuoden 2016 lopussa. Kokeilun tulosten perusteella päätetään, jatketaanko keskitettyä puhtaanapitoa kokeiluajan jälkeen. Kokeilun aikana puhtaanapitotyöt on tehnyt tuntilaskutustyönä kaupungin omistama kuntatekniikkaliikelaitos.

 

Keskitetyn ratkaisun tavoitteena on ollut katualueiden puhtaanapidon tasaisen laadun varmistaminen Kuopion kaupunkikeskustassa. Siinä on kokeiluun kuuluvalla alueella pääosin onnistuttu. Parannettavaa on ollut puhtaustasoissa viikonloppuina, jolloin roskaantuminen on ollut runsainta. Tähän on haettu parannusta siirtämällä kokeilun aikana yksi roskienkeruukerta 2 luokan puhtaanapitoalueelta keskeltä viikkoa viikonloppuun. Nykyinen keskitetyn puhtaanapidon rajaus on tehty siten, että puhtaanapidon raja on paikoin kadun keskilinjassa. Tällaisilla kaduilla puhtaanapidon tasoero kiinteistöjen järjestämässä puhtaanapidossa ja keskitetyssä puhtaanapidossa on selkeä keskitetyn puhtaanapidon eduksi. 

 

Katujen puhtaanapito määritellään laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.  Esityksen liitteeseen on kerätty otteita kyseisen lain kolmannesta luvusta, joka koskee katujen ja alueiden puhtaanapitoa.

 

Keskitetyn puhtaanapidon alueen määrittely ja puhtaanapitoalueet

 

Käytännössä puhtaanapito tarkoittaa puhtaanapitoa käsin (roskan keruu, roska-astioiden tyhjentäminen, puiden lehtien poisto ym. jätteen poisto) ja koneellista puhtaanapitoa mm. imulakaisuautolla. Puhtaanapito on ympärivuotista toimintaa.

 

Kaupunki on hoitanut keskitetyn puhtaanapidon ja laskuttanut sen alueella olevia kiinteistöjä syntyneiden kustannusten perusteella.

 

Hoitotasot                                 Kävelykeskustan katujen alueella puhtaanapidon taso on jaettu kahteen hoitotasoon: hoitotaso 1 (oranssi) ja hoitotaso 2 (vihreä). Alueet on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

 

                                                      Hoitotasoon 1 kuuluu karttaliitteen mukaisesti: Haapaniemenkatu välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Puijonkatu välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Kauppakatu välillä Savonkatu - Vuorikatu.

 

Hoitotaso 1 on jaettu kesä- (1.4. - 30.9.) ja talvipuhtaanapitoon (1.10. - 31.3.). Hoitotaso on määritelty käsi- ja konepuhtaanpidon suorituskertoina päivä/ viikko, lisäksi on ilmoitettu muita toimenpideaikoja.

 

                                                       Ajalla 1.4. - 30.9. ma - su (7 x viikossa):

 

-       arkiaamu klo 7.30 mennessä, iltapv klo 17.00 mennessä

-       sunnuntaina aamu 8.00 mennessä, iltapv klo 17.00 mennessä

-       puhtaanapito koneellinen 1 x päivässä

-       roskankeruu 2 x päivässä, mistä kone ei saa

-       roska-astioiden tyhjennys 2 x päivässä

 

 Ajalla 1.10. - 31.3. ma - la (6 x viikossa)

 

-       aamulla klo 8.00 mennessä

-       käsipuhtaanapito 1 x pv (6 x viikossa) siirretty lauantaille lisäkerta talviluokan 2-luokasta (ke)

-       roska-astioiden tyhjennys 2 x viikossa

 

Hoitotasoon 2 kuuluu karttaliitteen mukaisesti: Savonkatu Ajurinkadun puoleinen katualue välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Tulliportinkatu Torikadun puoleinen katualue välillä Savonkatu - Haapaniemenkatu, Torikatu välillä Savonkatu - Ajurinkatu, Ajurinkatu välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Lapinlinnankatu välillä Savonkatu - Vuorikatu, Hallikatu välillä Kauppakatu - Minna Canthin katu, Minna Canthin katu Lapinlinnankadun puoleinen katualue, Tulliportinkatu välillä Puijonkatu - Vuorikatu, Kirjastokatu välillä Puijonkatu - Vuorikatu, Käsityökatu välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Vuorikatu Käsityökadun puoleinen katualue välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu.

 

                                                      Hoitotaso 2 on jaettu kesä- (15.4. - 30.9.) ja talvipuhtaanapitoon (1.10. - 14.4.). Hoitotaso on määritelty käsi- ja konepuhtaanpidon suorituskertoina päivä/viikko, lisäksi on ilmoitettu muita toimenpideaikoja.

                                                      Ajalla 15.4. - 30.9. ma, ke, pe, la, su

 

-       aamulla 8.00 mennessä

-       puhtaanapito koneellinen 1 x viikossa

-       roskankeruu 1 x päivässä (5 x viikossa)

-       roska-astioiden tyhjennys 1 x päivässä (5 x viikossa)

 

Ajalla 1.10. - 14.4. ma, pe (2 x viikossa)

 

-       aamulla klo 8.00 mennessä

-       käsipuhtaanapito 1 x päivässä (2 x viikossa) ke siirretty talviaika 1-luokan lauantaille

-       roska -astioiden tyhjennys 2 x viikossa

 

                                                      Vaikka kaupunki ottaa huolehtiakseen keskustan kävelykatujen puhtaanapidon, se ei poista katualueilla toimivien yritysten puhtaanapitovelvoitetta muina aikoina, jos toiminta aiheuttaa roskaamista.

 

Kustannukset ja niiden jakautuminen

 

Vuoden 2015 kustannustoteutuma keskitetystä puhtaanapidosta oli hoitotason 1 alueilla 81 550 euroa ja hoitotason 2 alueilla 35 699 euroa. Yhteensä kulut vuodelta 2015 olivat 117 249 euroa.

 

Esityksen liitteenä on kartta puhtaanapitoalueista. Karttaan on merkitty tonttikohtaisesti puhtaanapitoneliöiden jakautuminen hoitoluokittain. Kiinteistöltä perittävät kustannukset määräytyvät hoitotason perusteella ja laskutetaan toteutuneilla kustannuksilla. Esityksen liitteenä on kartta toteutuneista kustannuksista kiinteistöille v. 2015. Mukana ovat alueella olevat kaupungin kiinteistöt ja puistot.

 

 Lautakuntakäsittely ja nähtävillä olo

 

Lautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2016, että esitys kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkamisesta kokeilujakson jälkeen pysyvänä käytäntönä laitetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja lähetetään toimenpidealueen kiinteistöille kommentteja varten. Puhtaanapidon jatkamisesta päätettiin järjestää infotilaisuus kesän aikana.

 

Esitys Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkamisesta oli nähtävillä 23.6.- 22.8.2016. Kuulutuksen mukaisesti asiasta järjestettiin tiedotustilaisuus 17.8.2016 valtuustosalissa. Muistutukset päätöksestä tuli jättää 22.8 2016 mennessä. Päätöksestä ei tullut määräaikaan mennessä yhtään muistutusta, eikä tiedotustilaisuuteen tullut yhtään kuulijaa.

 

Asia oli kuulemiskierroksen jälkeen uudelleen kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 7.9.2016, jonka jälkeen asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa 26.9.2016, joka palautti asian kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi.

Asia tuodaan nyt ilman kilpailutusehtoja uudelleenpäätettäväksi, jotta puhtaanapitoa voidaan keskeytyksettä jatkaa 1.1.2017 lukien.

 

Puhtaanapidon kilpailutus- ja sopimusasiat kuuluvat kaupunkirakennelautakunnalle, joka myöhemmin päättää puhtaanapidossa käytettävästä urakointimallista, mahdollisesta kilpailuttamisesta ja aikataulusta.

 

Vaikutusten arviointi             Yhtenäinen puhtaanapito parantaa kävelykeskustan viihtyvyyttä. Roskien keruu suoritetaan keskitetysti kesäaikana 1 -hoitotasossa päivittäin ja 2- hoitotasossa 5 päivänä viikossa, kuitenkin viikonlopun kaikkina päivinä. Keskitetyn puhtaanapidon ja kiinteistöjen oman roskienkeruun avulla roskien määrää saadaan keskustassa vähennettyä.

 

Keskitetyllä toiminnalla saadaan puhtaanapitoa tehostettua moniin yksittäisiin toimijoihin verrattuna. Tehokkaalla toiminnalla on positiivisia ilmastovaikutuksia.

 

Siisteys luo positiivista imagoa Kuopion kaupungille ja se lisää kaupunkikeskustan vetovoimaa.

 

Puhtaudella on myös positiivinen vaikutus yritystoimintaan.

 

Esitys                                         Esitän lautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että kävelykeskustan keskitettyä puhtaanapitoa jatketaan 1.1.2017 alkaen toistaiseksi.

 

 

Liitteet

 

4217/2016 Kuopion katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut

 

 

4217/2016 Otteita kunnossa- ja puhtaanapitolaista

 

 

4217/2016 Toteutuma kiinteistöittäin 2015

 

 

4217/2016 Puhtaanapitoneliöiden jakautuminen kiinteistöittäin

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Juho Pelkonen

puh. +358  044 7185 674    

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                       Merkitään, että Jaakko Kosunen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

8

4217/2016 Kuopion katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut

 

9

4217/2016 Otteita kunnossa- ja puhtaanapitolaista

 

10

4217/2016 Toteutuma kiinteistöittäin 2015

 

11

4217/2016 Puhtaanapitoneliöiden jakautuminen kiinteistöittäin

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen osayhteisvaltuustolle kaupunkirakennelautakunnan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                       Merkittiin, että II varapuheenjohtaja Neeta Röppänen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.