Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2016 Pykälä 339 

 

§ 339

Asianro 7920/10.02.02/2015

 

 

Käärmelahden kylän osayleiskaava

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

                                                      Maaningan Käärmelahden kylän alueelle on valmisteilla osayleiskaava. Kaava tulee muuttamaan ja myös hieman laajentamaan nykyistä vuonna 2002 hyväksyttyä osayleiskaavaa.

 

Osayleiskaavatyössä nykyistä kaavaa päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja siinä selvitetään myös mahdollinen lisärakentaminen. Valmisteilla oleva osayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta nykyisen voimassa olevan osayleiskaavan.

 

Laadittavalla osayleiskaavalla luodaan puitteet Käärmelahden kyläalueen maankäytölle ja rakentamisen ohjaamiselle. Kaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan niin, että rakennusluvat kaavassa osoitetuille paikoille voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan pohjalta. Kaavaluonnoksessa muodostuu 28 uutta rakennuspaikkaa. Tällä hetkellä kyläalueella on 151 rakennettua ja rakentamattomia 30 rakennuspaikkaa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 2.5.2016. Ehdotus oli nähtävillä 16.5. – 15.6.2016. Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta kaavaehdotusta on tarkistettu. Tarkistukset eivät ole merkittäviä eikä ne näin ollen aiheuta uutta nähtäville laittoa.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan 7.11.2016 päivätty osayleiskaava ja kaavaehdotuksen lausunnot ja muistutukset vastineineen.

 

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 7.11.2016 päivätyn osayleiskaavan ja esittää sen edelleen osayhteisvaltuuston hyväksyttäväksi.

                                                     

 

Liitteet

1

7920/2015 Käärmelahden osayleiskaava 7.11.2016

 

2

7920/2015 Käärmelahden ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Juha Romppanen

puh.  044 718 5410

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle yleiskaavajohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Kaavoitusinsinööri Timo Kortelainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Kortelainen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.