Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2016 Pykälä 340


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

85 §

25.10.2016

 

§ 340

Asianro 7103/12.04.01.00/2016

 

 

Kuopion kaupungin osallistuminen Puijo Areena -hankkeeseen

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 25.10.2016 85 §

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

 

Antti Pakkala on perustettavan Puijo Areena Oy:n lukuun hakenut Kuopion kaupungilta tukea monitoimiareenan rakentamiseksi Puijon urheilualueelle. Liikuntahalli tulisi sijoittumaan Puijon yleissuunnitelmassa esitetylle paikalle. Kuopion kaupungille esitetään, että se esirakentaisi Puijon yleissuunnitelmassa tähän tarkoitukseen varatun tontin sekä ostaisi hallin valmistuttua päivävuoroja tavoiteaikataulun mukaisesti keväästä 2018 alkaen portaittain laskevan määrän vuoteen 2027 saakka.  Lisäksi yritys esittää, että kaupunki osallistuisi hankkeen tapahtumamarkkinoinnista aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2017 siltä osin kuin ne edellyttävät omarahoitusosuutta ELY – keskukselta haettavassa tuessa. Alustavasti ko. osuus olisi 50 % 90 000 eurosta.

 

Suunniteltu Puijo Areena on kooltaan noin 5 000 m2 käsittäen monitoimiareenan ja muita sitä tukevia toimintoja, kuten kuntosalin, saunatilat ja kahvion. Hankkeen veroton kustannusarvio on noin viisi miljoonaa euroa ilman tontin esirakentamiskustannuksia. Areena on tarkoitus rahoittaa yrittäjän omarahoitusosuuden lisäksi ELY – keskuksen kehittämisavustuksella, Opetusministeriön liikuntapaikka-avustuksella sekä pankkirahoituksella. Rahoitusneuvottelut ovat menossa.

 

Areenan suurimmat käyttäjäryhmät tulisivat olemaan paikallisia liikuntaseuroja kuten Kuopion Reippaan Voimistelijat ry sekä Kuopion Danit ry:n toiminnan piirissä olevat eri kamppailulajien harrastajat. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n harrastajia toiminnan piirissä on yli 1 500 liikkujaa. Kuopion Danit ry on kuopiolaiset kamppailuseurat ja harrastajat kokoava organisaatio, jonka tarkoituksena on edistää kamppailulajien tunnettavuutta Kuopiossa ja innostaa uusia harrastajia mukaan. Kuopion Danit ry:n toiminnan piirissä on 14 eri kamppailulajien jäsenseuraa ja harrastajia yhteensä yli 1000.

 

Puijo Areenan liiketoiminnallinen kannattavuus edellyttää, että Areenaa markkinoidaan myös erilaisten liikunta-, kulttuuri – ym. tapahtumien pitopaikkana.

 

Antti Pakkalan esitys sisältää kolme tukimuotoa hanketta varten:

 

·        Projektin käynnistämiskustannukset vuodelle 2017 olisi 90 000€, josta kaupungin osuus on ELY – keskuksen vaatima omarahoitusosuus, noin 50 %, /45 000 euroa.

·        Tontin esirakentaminen vuonna 2017. Kustannus on noin 600 000 – 700 000 euroa.

·        Liikuntasalien päivävuorojen hankinta klo 10 – 14 välisenä aikana.  Esityksen mukaisesti liikuntasalien päivävuorojen vuokraus alkaisi hallin valmistuttua vuonna 2018 ja päättyisi vuonna 2027. Vuosittainen kustannus on laskeva. Kokonaiskustannus vuosille 2018 – 2027 olisi 1 750 000€.

 

Kuopion kaupungin linjaukset liikuntapaikkarakentamisessa

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on hankinta- ja palveluohjelmassa (kaupunginvaltuusto 30.9.2013, Asianro 1261/02.08.00/2012) vahvistanut tavoitteen kehittää liikuntatilojen tuottamismallin, joka mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 20.9.2016 § 80 sekä kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.10.2016 § 293 liikuntatilojen yksityisen tuottamismallin periaatteet.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on käsitellyt kaupungin sisäliikuntasuunnitelmaa kokouksessaan 19.5.2015 § 42 ja kaupunginhallitus suunnittelukokouksessaan 8.6.2015 § 37. Puijo Areena täydentää sisäliikuntasuunnitelmassa esitettyä verkostoa, kun huomioidaan erityisesti kamppailulajien tilojen haastava tilanne tällä hetkellä.

 

Suurmäentien väestönsuojan peruskorjauksen vaikutus Puijo Areenaan

 

Esityksen mukaisista lajiryhmistä erityisesti kamppailulajien olosuhteet Suurmäentien väestönsuojassa ovat varsin huonossa kunnossa. Tilakeskus on valmistelemassa Suurmäentien väestönsuojan peruskorjausta, jolloin kamppailulajien harjoitusolosuhteet tulisivat paranemaan. Kuitenkin harjoitustilaa ei voisi käyttää yhtäaikaisesti korjauksen kanssa. Tällöin väistötilan löytäminen yli 1000 harrastajalle tulisi olemaan erityisen ongelmallista.

 

Peruskorjauksessa on vertailtava liikuntakäytön ja väestönsuojelun tarpeet. Päivittäisessä liikuntakäytössä oleva tila vaatii rakentamismääräyksiltään huomattavasti laajemman peruskorjauksen kuin väestönsuojelukäyttöön korjattava tila. Vuonna 2008 on tehty Kuopion väestönsuojien peruskorjauksesta kustannusarvio, jossa Suurmäentien väestönsuojan osuus on 3 150 000€. Tämän hetken hintatasolla peruskorjaus nykyisiin väestönsuojassa oleviin järjestelmiin maksaa n. 3 700 000 €. Mikäli Suurmäentien väestönsuojan peruskorjauksen yhteydessä talotekniikka saatetaan vastaamaan nykyisiä liikuntatiloilta edellytettyjä vaatimuksia, nostaa tämä peruskorjauksen kustannuksia alustavien arvioiden perusteella n. 1 – 1,25M€. Väestösuojan peruskorjauksen kokonaiskustannuksiksi muodostuisi täten 4 700 000- 4 950 000 euroa. Jos liikuntakäytöstä Suurmäentien väestönsuojassa luovutaan, peruskorjauskorjauskustannukset olisivat noin 2 000 000 euroa. Laskennalliseksi säästöksi tulisi 2 700 000-2 950 000 euroa.  Näin ollen Suurmäentien väestönsuojan peruskorjaus olisi järkevää tehdä väestönsuojelukäyttöä ajatellen.

 

Tontin esirakentaminen

 

Kuopion kaupungin elinkeinopoliittisena linjauksena on esirakentaa yritystontteja eri toimialojen yrityksille. Alustavan arvion mukaan Puijo Areenan ja vieressä olevan hotellille varatun tontin esirakentamisen kustannukset olisivat noin 600 000 - 700 000 euroa.  Esirakentamisesta syntyvät louheet ja moreenit on mahdollista hyödyntää Puijon yleissuunnitelman toteutuksessa muun muassa pysäköintipaikkojen rakentamisessa. Näin saadaan massaliikennettä alueella järkevöitettyä ja samalla kustannussäästöjä alueen muussa infrastruktuurin rakentamisessa.  Esirakentamiskustannuksiin on varauduttu kaupungin vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Esirakentamisesta tehdään erillinen päätös.

Yhteenveto

Kokonaisuudessa Puijo Areena- hanke noudattaa kaupunginvaltuuston tavoitetta kehittää liikuntatilojen tuottamismallia sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sekä kaupunginhallituksen päätöksiä liikuntatilojen yksityisen tuottamismallin periaatteita. Toteutuessaan Puijo Areena täydentäisi osaltaan Kuopion liikuntapaikkaverkostoa ja tarjoaisi liikuntapaikkapalveluita laajoille harrastajaryhmille. Puijo Areena hanke on Puijon kehittymisen ja matkailun sekä elinkeinoelämän näkökulmasta erittäin positiivinen hanke. Puijo Areena edistäisi muiden yleissuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteutumista.

 

Vaikutusten arviointi             Liitteenä

 

Esitys                                         Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta toteaa, että toteutuessaan Puijo Areena täydentäisi osaltaan Kuopion liikuntapaikkaverkostoa ja tarjoaisi liikuntapaikkapalveluita laajoille harrastajaryhmille.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki ja perustettava Puijo Areena Oy laativat aiesopimuksen Puijo Areenan mahdollistamisesta yllämainitun esityksen pohjalta.

 

 

Liitteet

 

7103/2016 Vaikutusten arviointi

 

 

7103/2016 Esitys Kuopion kaupungin tuesta Puijo Areenalle 25.10.2016

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Unto Juutinen

puh. +358 044 718 2084

Janne Hentunen

puh.  017 18 2502

Saku Kekäläinen

puh.  044 718 2515

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                 Liitteenä

 

 

 

Liitteet

3

71013/2016 Esitys Kuopion kaupungin tuesta Puijo Areenalle

 

4

7103/2016 Vaikutusten arviointi

 

                                                     

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Irja Sokka saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.