Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2016 Pykälä 341 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

91 §

25.10.2016

 

§ 341

Asianro 6432/12.03.01.00/2016

 

 

Yhteistyösopimus ANTI-Contemporary Art Festival yhdistys ry:n kanssa vuosiksi 2017 - 2019

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 25.10.2016 91 §

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

 

ANTI – Contemporary Art Festival on Kuopiossa järjestettävä kansainvälinen nykytaiteen festivaali, joka keskittyy julkisiin tiloihin tehtyihin paikkasidonnaisiin teoksiin. ANTI-festivaalilla esitetään nykyhetken mielenkiintoisimpien ja innovatiivisimpien taiteilijoiden live art -, ääni-, kuvapohjaisia sekä tekstiin perustuvia teoksia. Tapahtuma on yleisölle ilmainen festivaali, joka tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamispaikan taiteilijoille ja yleisölle, jotka ovat kiinnostuneita arkipäivän tiloja luovasta ja muokkaavasta taiteesta.

 

ANTI -festivaalia koordinoi kuopiolainen ANTI – Contemporary Art Festival yhdistys ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nykytaidetta, kulttuuria sekä taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä.

 

Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa, saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä elävöittää kaupunkia ja lisätä asukkaiden hyvinvointia.

 

Yhteistyösopimuksen tarkoitus on turvata ANTI-festivaalin kaupungin rahoitus seuraaville vuosille.

 

ANTI-festivaali osallistaa vuosittain Kuopion asukkaita erilaisiin taideprojekteihinsa. Asukkaat pääsevät osaksi ammattitaiteilijoiden vetämiä projekteja muun muassa tuottamalla sisältöjä teoksiin ja esiintymällä niissä. Esimerkiksi paikallisia lapsia ja nuoria sekä erityisryhmiä osallistetaan projekteihin. ANTI-festivaalin tapahtumat ovat yleisölle ilmaisia ja teokset sijoittuvat pääasiassa julkisiin tiloihin.

 

ANTI-festivaali pyrkii kehittämään toimintaansa ympärivuotiseksi.

 

Toiminnalla on monipuolisia hyvinvointivaikutuksia ja se on erittäin helposti saavutettavaa.

 

Tapahtuman yhtenä tarkoituksena on edistää taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä. Tapahtuma tuo vuosittain kansainvälisiä ammattitaiteilijoita ja yleisöä Kuopioon ja on näin mukana tekemässä aidosti kansainvälistä Kuopiota. Toiminta lisää myös suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuuden ymmärtämistä kuopiolaisten keskuudessa.

Yhteistyösopimukseen varataan vuosittain 67.000 euroa kansalaistoiminnan aktivointiyksikön avustusmäärärahojen yhteyteen.

 

Sopimusluonnos on valmisteltu yhdessä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa.

 

Kaupungin vuoden 2017 talousarvion valmistelun edetessä palvelualueiden talousarvioraamia on pienennetty, mikä tulee vaikuttamaan myös avustusmäärärahoihin supistavasti.  Lisäksi sote-, maakunta- ja kuntauudistuksen astuessa voimaan 1.1.2019 on mahdotonta ennustaa kaupungin taloudellista tilannetta ja avustusmäärärahojen kehitystä.

 

 

Vaikutusten arviointi             Liitteenä

 

 

Esitys                                         Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle yhteistyösopimuksen hyväksymistä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2017–2019.

 

 

Liitteet

 

6432/2016 Yhteistyösopimus

 

 

6432/2016 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Petri Kervola

puh.  044 18 2062

Heli Norja

puh.  044 718 4000

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Auli Poutiainen poistui kokouksesta klo 18.27 asian käsittelyn aikana. Hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Rauno Airas.

 

 


 

 

 

Vaikutusten arviointi                 Liitteenä

 

 

 

Liitteet

5

6432/2016 Yhteistyösopimus

 

6

6432/2016 Vaikutusten arviointi

 

                                                     

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2017–2019.

Yhteistyösopimukseen voidaan tehdä teknisluonteisia muutoksia kansliatoimenpitein.

 

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.