Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.11.2016 Pykälä 357


 

 

§ 357

Asianro 7174/10.03.00.01/2016

 

 

Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-405-5-9

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

 

Selostus                                       Lupaa haetaan loma-asunnon (119 k-m2) käyttötarkoituksen muutokselle vakituiseksi asunnoksi.

 

Rakennuspaikka                         Kuopion kaupunki, 0,4020 ha:n kiinteistö Kotaniemi, 476-405-5-9. Rakennuspaikka sijaitsee Käärmelahden kylän läheisyydessä Ala-ruokoveden rannalla.

 

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa MRL:n 72.1 §:ssä tarkoitettua kaavaa.

 

Kaavoitustilanne                        Ko. kiinteistöllä ei ole voimassa olevaa kaavaa. Aluetta ympäröi 19.6.2000 hyväksytty Sämsälän ranta-asemakaava. Alueella on voimassa Maaningan kunnan rakennusjärjestys vuodelta 2010.

 

Naapureiden kuuleminen        

Naapureiden kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeen suhteen.

 

Vesihuolto, liikenne                   Rakennuspaikka kuuluu Käärmelahden vesihuolto-osuuskunnan vesijohdon toiminta-alueeseen ja rakennuspaikka on liittynyt osuuskunnan vesijohtoverkkoon. Alueella ei ole viemäverkkoa ja jätevedet käsitellään rakennuspaikalla. Rakennuspaikka ei ole pohjavesialueella ja yksityiskohtainen käsittelytapa ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.

 

Tieyhteys rakennuspaikalle on olemassa.

 

Sijainti                                          Hakemus sijoittuu Maaningan Käärmelahden kylän läheisyyteen, Ala-Ruokoveden rannalle. Käärmelahden kouluun on matkaa 4,1 km ja Maaningan keskustaan n. 17 km.

 

Oleva tilanne                              Rakennuspaikalla on v. 1983 valmistunut vapaa-ajanasunto, talousrakennus ja autotalli.

 

 

Perustelut                                    Ala-Ruokoveden rannoilla on useita vakituisia asuintaloja vastaavanlaisilla paikoilla. Rakennuspaikalle johtavan Murtomäentien alkupäässä on kaksi vakituista asuinpaikkaa ja noin 400 m etelään rakennuspaikalta on v. 2008 valmistunut omakotitalo rannalla. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennuspaikan pinta-ala on 4020 m2, mutta koska alueella on vesijohtoverkosto, ei jätevesien käsittelystä aiheudu haittaa juomavedenhankinnalle. Muut vakituisen asumisen kriteerit täyttyvät hyvin, joten hankkeelle on katsottava olevan siten erityinen syy.

 

Sopeutuminen lain edellytyksiin

 

Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, koska kyseessä on oleva rakennuspaikka, jonka muuttaminen vakituisen asumisen käyttöön ei edellytä järjestelyjä lähiympäristössä. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, koska kiinteistöllä tai sen lähiympäristössä ei ole arvokkaita luonto- tai rakennuskohteita. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia Hankkeelle on olemassa edellä perusteluissa esitetty erityinen syy. (MRL 172 §).

 

 

Päätösesitys                                Lupa myönnetään. Haettu rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisluvalta vaadittavat edellytykset.

 

Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta, jona aikana vastaava rakennuslupa on haettava.

 

Hakemuksen valmisteluta peritään kaupunginhallitus 11.1.2016tekemän päätöksen mukaisesti 520 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueelle.

 

Toimivallan peruste                   Kaupunginhallitus (MRL 171.1 §).

 

 

Vaikutusten arviointi                 Lähellä ei ole Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita, eikä luonnonsuojelulain 65.1 §:n mukainen arviointi ole tarpeen.

 

Hankkeella ei ole merkittäviä ilmasto- tai yritysvaikutuksia.

 

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

7

7174/2016 Asemapiirustus

 

8

7174/2016 Alueen rakennuskanta

 

9

7174/2016 Kriteerit

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Timo Kortelainen

puh.  044 718 5433

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän päätösehdotuksen.