Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 15.12.2016 Pykälä 52 

 

§ 52

Asianro 7063/08.00.00/2015

 

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategia 2025

 

 

Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen
KT-suunnittelu

 

Heinäkuun alussa 2014 joukkoliikenteen kokonaispalvelujen järjestämisvastuu siirtyi joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle eli Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle. Viranomainen vastaa liikennepalvelujen suunnittelusta ja järjestämisestä hankintoineen sekä lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmien toimivuudesta ja kehittämisestä. Lisäksi viranomainen vastaa joukkoliikenteen toimintaympäristöstä siten, että liikennöinti on mahdollista sopimusten mukaisesti sujuvasti ja turvallisesti.

 

Joukkoliikenteen suunnittelu on pitkäjänteistä työtä, joka tarvitsee onnistuakseen selkeän strategian ja sitä tukevat pitkän aikavälin tavoitteet. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättikin lokakuussa 2015 käynnistää joukkoliikennestrategian laatimisen. Strategia sisältää Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen tavoiteohjelman 2025 ja sitä toteuttavat strategiset toimenpiteet.

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen visio ja strategiset toimenpiteet

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle on laadittu ehdotus visioksi, joka on:

        Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne on helppokäyttöistä, ympäristöystävällistä ja sujuvaa.

 

Vision strategisina kärkinä ovat:

        Maankäytössä vähintään 80 % asuntorakentamisesta ja 60 % elinkeinorakentamisesta ohjataan vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle. Kävelymatkan lähimmälle pysäkille asuntoalueilla ja työpaikka-alueilla tulee olla joukkoliikenteen käyttöä tukevaa.

        Joukkoliikenne tukee vahvasti seudun elinvoimaa sekä taloudellista kehitystä ja se on keskisuurten kaupunkiseutujen edelläkävijä.

        Asukkaiden kokema liikkumisen palvelutaso on parantunut ja joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 20 %.

 

Vision saavuttamiseksi ja strategian toteuttamiseksi kehittämistyölle esitetään strategisia toimenpiteitä, jotka ovat:

        Maankäytössä vähintään 80 % asuntorakentamisesta ja 60 % elinkeinorakentamisesta ohjataan vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle. Kävelymatkan lähimmälle pysäkille asuntoalueilla ja työpaikka-alueilla tulee olla joukkoliikenteen käyttöä tukevaa.

        Asiakaslähtöistä informaatio- ja lippujärjestelmää kehitetään joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä ja houkuttelevuutta lisääväksi mm. reaaliaikaisella matkustajainformaatiojärjestelmällä.

        Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja matkaketjujen toimivuutta parannetaan mm. sujuvoittamalla joukkoliikennettä ja toteuttamalla matkakeskus.

        Eri kuljetusten yhteensovittamista tehostetaan maaseutualueilla.

        Joukkoliikenteen ympäristöystävällisyyttä parannetaan siirtymällä sähköiseen tai muuten nykyistä vähäpäästöisempään joukkoliikenteeseen kaupunkiliikenteessä.

        Joukkoliikenteen palvelutasoa nostetaan ja kaupunkiseudun panostusta joukkoliikenteeseen nostetaan nykyisestä 39 eurosta/asukas 50 euroon/asukas vuoteen 2025 mennessä. Joukkoliikenteen markkinointia edistetään vuosittaisella määrärahalla.

        Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennepalvelut tuotetaan tilaaja-tuottajamallilla.

 

Lausuntopyynnöt strategialuonnoksesta

 

Joukkoliikennestrategiasta on valmistunut luonnos, josta pyydetään lausunnot eri yhteistyötahoilta 31.1.2017 mennessä.  Lausunnot esitetään pyydettäväksi seuraavilta tahoilta:

        Pohjois-Savon ELY-keskus

        Pohjois-Savon Liitto

        Kauppakamari

        Savon Yrittäjät

        Linja-autoliitto, Itä-Suomen osasto

        Siilinjärven kunta

        Kuopion kaupunki, talous- ja strategiayksikkö

        Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue

        Kuopion kaupunki, perusturvan palvelualue

        Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue

 

Tavoitteena on tuoda strategialuonnos lausuntoineen joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn 23.2.2017. Jos joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan luonnoksen, viedään luonnos maaliskuun alussa 2017 Kuopion kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi ja hallituksen harkinnan mukaan edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategian lähetettäväksi lausunnoille edellä esitetyille yhteistyötahoille.

 

Viiteaineisto

1

7063/2015 Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategialuonnos (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 044 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.