Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 199 

 

§ 199

Asianro 6197/10.02.06.03/2016

 

 

Juankosken ja Kuopion asemakaava-alueilla olevien samannimisten katujen nimimuutokset

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa kadun nimet esityksen mukaisesti:

 

Nimen muutosten perusteet

 

Juankosken ja Kuopion asemakaava-alueilla on 42 samannimistä tai lähes samannimistä katua. Juankosken kanssa pidetyssä palaverissa on sovittu, että Kuopion muutettavaksi tulee 17 katunimeä ja Juankosken muutettavaksi tulee 25 katunimeä.

 

Ennen vuoden 2017 alusta tapahtuvaa kuntaliitosta pyritään nimiä muuttamaan niin, ettei ongelmia syntyisi esimerkiksi hälytysajoneuvojen tilaustilanteissa. Tien nimen muuttaminen helpottaa myös taksien ja postin löytämistä oikeaan osoitteeseen.

 

Maankäyttö ja rakennuslain 55 §:n 4 mom:n mukaan ”Asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelin numero. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta”. Tämä menettely nopeuttaa katunimien muuttamista asemakaavan muutoksiin verrattuna.

 

Kunta päättää osoiteasioista, mutta nimimuutokset pyritään tekemään yhteistyössä asukkaiden kanssa. Siihen, kumman kunnan puolella nimi muutetaan, vaikuttaa kadun varrelle annettujen osoitteiden ja ympärivuotisten asuntojen sekä yritysten lukumäärä. Lisäksi ratkaisuun vaikuttaa mm. kadun nimen ikä ja nimihistoria.

 

Muutettava kadun nimi aiheuttaa jossain määrin hankaluuksia ja kustannuksia kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, etenkin kun on kysymys yritystoiminnasta (mm. osoitemuutoksen ilmoittaminen ja painettujen esitteiden, kirjekuorien yms. uusiminen). Joillekin asukkaille nykyiset nimet saattavat sisältää myös tunnearvoja.

 

Nimen muutoksen jälkeen uudet nimet muutetaan mahdollisimman nopeasti opaskarttoihin. Siirtymävaiheessa saattaa kuitenkin syntyä sekaannuksia ennen kuin uudet nimet vakiintuvat käytössä. Esim. navigaattorien osoitetietojen päivittymiseen kaupunki ei pysty vaikuttamaan.

 

Osoitteessa kadun nimi vaihtuu, mutta numero pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Uusi osoite voidaan ottaa käyttöön, kun kadun nimikyltti on vaihdettu kunnan toimesta. Kunta ilmoittaa kadun nimen muutoksesta pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin.

 

Käsittelyvaiheet ja tiedottaminen

 

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin välisessä palaverissa 6.4.2016 käytiin läpi Juankosken ja Kuopion alueilla olevat samat kadun- ja tienimet sekä valittiin mitkä muutetaan. Asemakaava-alueella Kuopion muutettavaksi tulivat 60. kaupunginosan (Maaninka) Puropolku, 51. kaupunginosan (Tahko) Kalliolantie, 50.kaupunginosan (Nilsiä) Juankoskentie (osa), Peipontie, Pohjolantie ja Vuotjärventie (osa), 43.kaupunginosan (Karttula) Opintie ja Sepäntie (ei käytössä), 42. kaupunginosan (Vehmersalmi) Laivarannantie, Marja-ahontie, Puistotie, Rantatie (osa) ja Suntiontie, 40. kaupunginosan (Melalahti) Koulukuja ja Museotie, 33. kaupunginosan (Lehtoniemi) Kanavakuja sekä 14. kaupunginosan (Peipposenrinne) Tikantie.

 

Kuopion kaupungin nimistötoimikunta on käsitellyt nimiehdotuksia kokouksessaan 8.6.2016.

 

Nimistötoimikunnan hyväksymät nimiehdotukset postitettiin 31.8.2016 tiedoksi kadun varrella asuville ja asukasyhdistyksille. Asukkaita pyydettiin ilmoittamaan kantansa nimiehdotuksiin 30.9.2016 mennessä. Asukkaille esitettiin Puropolun nimen muuttamista Ollinpoluksi, Kalliolantien nimen muuttamista Keitaankadun jatkeeksi, Juankoskentien nimen muutamista Nilsiäntien jatkeeksi, Peipontien nimen muuttamista Järripeipontieksi, Pohjolantien nimen muuttamista Haapaharjuntieksi, Vuotjärventien nimen muuttamista Soidinsuontieksi, Opintien muuttamista Koulukastieksi, Laivarannantien nimen muuttamista Satamarannantieksi, Marja-ahontien nimen muuttamista Veräjäahontieksi, Puistotien nimen muuttamista Vehmerinrannaksi, Rantatien (osa) nimen muuttaminen Kirkkoveneentieksi, Suntiontien nimen muuttamista Kolehtikujaksi, Koulukujan nimen muuttamista Salikujaksi, Museotien nimen muuttamista Lokinpoluksi, Kanavakujan nimen muuttamista Vahtikujaksi sekä Tikantien nimen muuttamista Käpytikantieksi. Käytössä olematon Karttulan Sepäntie poistetaan Karttulan kaavapäivityksen yhteydessä. 

 

Rantatientien muutoksesta saatiin kolme kannanotto (yhdessä 22 allekirjoittajaa), Opintiestä yksi kannanotto (kolme allekirjoittajaa), Tikantiestä kaksi kannanottoa, Pohjolantiestä yksi kannanotto (Pohjolantien asukkaat), Vuotjärventiestä kaksi kannanottoa (Vuotjärventien asukkaat), Museotiestä yksi kannanotto, Suntiontiestä yksi kannanotto sekä Peipontiestä yksi kannanottoa.

 

Nimistötoimikunta käsitteli saatuja kannanottoja ja asukkaiden nimiehdotuksia kokouksessaan 31.10.2016 ja päätti esittää kaupunkirakennelautakunnalle, että saatujen kannanottojen johdosta Peipontien nimi muutetaan Viherpeipontieksi, Pohjolantien nimi muutetaan Seponkujaksi, Vuotjärventien nimi muutetaan Haukilammentieksi, Opintien nimi muutetaan Opinkujaksi, Rantatien (osa) nimi muutetaan Rantarinteeksi, Suntiontien nimi muutetaan Suntionrinteeksi, Museotien nimi muutetaan Museopirtintieksi ja Tikantien nimi muutetaan Pohjantikantieksi. Muiden katujen osalta kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että ne nimetään nimistötoimikunnan 31.8.2016 hyväksymässä muodossa.

 


 

Esitys katunimimuutoksiksi:

 

60. kaupunginosan (Maaninka) Puropolun nimi esitetään muutettavaksi muotoon Ollinpolku.

 

Perustelut:                                   Juankosken Puropolulla on osoitenumero yhdelle asunnolle. Maaningan Puropolulta ei ole osoitenumeroita. Ollinpolku nimi sopii hyvin Ollinniemen palvelukeskuksen vieritse kulkevalle kevyenliikenteen väylälle.

 

Asukkaiden kannanotot:        Ei kannanottoja!

 

51. kaupunginosan (Tahko) Kalliolantien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Keitaankatu, olemassa olevan Keitaankadun jatkeeksi.

 

Perustelut:                                   Juankosken Kalliolantiellä on osoitenumerot kolmelle asunnolle ja yhdelle yritykselle. Nilsiän Kalliolantiellä on osoitenumero yhdelle loma-asunnolle.

 

Asukkaiden kannanotot:        Ei kannanottoja!

 

50. kaupunginosan (Nilsiä) Juankoskentien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Nilsiäntie.

 

Perustelut:                                   Juankosken Juankoskentiellä on osoitenumerot 27 asunnolle ja 40 yritykselle. Nilsiän Juankoskentiellä on asemakaava-alueella osoitenumero yhdelle yritykselle. Nilsiän Juankoskentiellä on vähemmän muutettavia osoitteita. Nilsiäntie nimi sopii hyvin olemassa olevan Nilsiäntien jatkeena olevalle tielle.

                            

Asukkaiden kannanotot:        Ei kannanottoja!

 

50. kaupunginosan (Nilsiä) Peipontien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Viherpeipontie.

 

Perustelut:                                   Juankosken Peipontiellä on osoitenumerot 7 asunnolle ja yhdelle yritykselle. Nilsiän Peipontiellä on osoitenumerot 8 asunnolle. Viherpeipontie nimessä säilyy peippoaihe.

 

Asukkaiden kannanotot:        Ei oikein miellytä ehdotettu Järripeipontie nimi.

 

50. kaupunginosan (Nilsiä) Pohjolantien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Seponkuja.

 

Perustelut:                                   Juankosken Pohjolantiellä on osoitenumerot 22 asunnolle ja yhdelle yritykselle. Nilsiän Pohjolantiellä on osoitenumerot 6 asunnolle. Seponkuja on luonteva nimi Sepontien jatkona olevalle lyhyelle kadulle.

 

Asukkaiden kannanotot:        Pohjolantien asukkaat esittivät, että katu nimetään Sepontieksi, olevan Sepontien jatkoksi.

 

Oltu yhteydessä asukkaiden edustajaan ja ehdotettu Seponkujaa, sillä Sepontieksi nimeäminen olisi aiheuttanut koko Sepontien osoitenumeroinnin muuttamisen. Asukkaat hyväksyivät Seponkujaksi nimeämisen.

 

50. kaupunginosan (Nilsiä) Vuotjärventien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Haukilammentie.

 

Perustelut:                                   Juankosken Vuotjärventie johtaa Vuotjärvelle ja sillä on osoitenumerot 14 asunnolle, 13 loma-asunnolle ja kolmelle yritykselle. Nilsiän Vuotjärventiellä on asemakaava-alueella osoitenumerot 10 asunnolle ja yhdelle yritykselle. Haukilammentie nimi on johdettu alueen nimistöstä, sillä lähellä oleva Haukimäki on ollut iso karjatila, jonka mailla sijaitsee kaksi lampea. Puhekielessä ne tunnetaan Haukilampina, vaikka peruskartalla ovat nimet Haukijärvi ja Pieni Haukijärvi. (Haukimäentie- ja Haukijärventie-nimet ovat jo osoitekäytössä Kuopiossa tai lähialueella.)

 

Asukkaiden kannanotot:        1) Oleva nimi Vuotjärventie on säilytettävä! Asukkaat pitäneet palaveria ja lopputulos oli ehdoton EI nimen muuttamiselle.

 

2) Hei

 

Asiani koskee Vuotjärventien uudelleen nimeämistä.

 

PS oli soittanut teille tästä asiasta.

 

Olemme keskustelleet kyseisestä asiasta tiellä asuvien kanssa. Tulimme siihen tulokseen nimen muuttamisen suhteen, että emme hyväksy Soidinsuontie nimeä. Kyseiset asukkaat eivät edes tiedä missä kyseinen suo/lampi sijaitsee. Nimen muuttamiseen liittyy paljolti tunteita ja perinnearvoja.

 

Ensisijainen toiveemme on että Vuotjärventie nimi pysyy ennallaan.

 

Mietimme myös muutamia vaihtoehtoja:

 

1. Vanha Vuotjärventie

2. Haukimäentie (Lähellä oleva Haukimäki on ollut iso karjatila, jossa ovat työskennelleet tämän tien varrella moni asunut/asuva henkilö). Tästä tilasta (Haakmäestä) nuorempi sukupolvi on kuullut monia tarinoita siellä töitä tehneiltä ihmisiltä. Kyseisen tilan mailla sijaitsee myös iso ja pieni Haukilampi. Tämä nimiehdotus olisi varteenotettava vaihtoehto.

 

Mukana tullut kartta ei mielestämme ole kyllin selvä kertomaan mihin asti tien nimi muuttuu, joten tämä tarvitsisi lisäselvityksiä.

 

Näin yrittäjän näkökulmasta nimenmuutos tuo lisää harmia kun pitää muuttaa esitteisiin ja muihin yritykseen liittyviin asiakirjoihin osoitetiedot yms.

 

Toivomme että otatte ehdotuksemme huomioon päättäessänne uudesta kadun nimestä.

 

43. kaupunginosan (Karttula) Opintien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Opinkuja.

 

Perustelut:                                   Juankosken Opintiellä on osoitenumerot 16 asunnolle ja 2 yritykselle. Karttulan Opintiellä on osoitenumerot 2 asunnolle. Asukkaiden ehdottamassa nimessä Opinkuja säilyy viittaus kouluaiheeseen.

 

Asukkaiden kannanotot:        Tervehdys Karttulan Opintieltä!

 

Olemme "makustelleet" ehdottamaanne Koulukastietä emmekä maista sitä omaksemme. Tien nimimuutoksesta olemme jutelleet läheisten kyläläistenkin kanssa ja erikoiselta se heistäkin kuulostaa, vaikka olisimmekin ainoita Suomenmaassa.  Haluamme tiemme nimessä säilyvän "opin", joten OPINKUJA on mielestämme paikallaan, hyväksymme sen.

 

42. kaupunginosan (Vehmersalmi) Laivarannantien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Satamarannantie.

 

Perustelut:                                   Juankosken Laivarannantiellä on osoitenumerot 27 asunnolle ja 2 yritykselle. Vehmersalmen Laivarannantiellä on osoitenumerot 10 asunnolle ja 2 yritykselle. Satamarannantie nimessä säilyy veneilyyn liittyvä aihepiiri.

 

Asukkaiden kannanotot:        Ei kannanottoja!

 

42. kaupunginosan (Vehmersalmi) Marja-ahontien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Veräjäahontie.

 

Perustelut:                                   Juankosken Marja-ahontiellä on osoitenumerot 9 asunnolle, yhdelle loma-asunnolle ja 3 yritykselle. Vehmersalmen Marja-ahontiellä on osoitenumerot 3 asunnolle. Veräjäahontie nimessä säilyy olevan nimen loppuosa ja uusi nimi liittyy lähialueen katunimien aihepiiriin (Hakakuja ja Ahokuja).

 

Asukkaiden kannanotot:        Ei kannanottoja!

 

 

42. kaupunginosan (Vehmersalmi) Puistotien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Vehmerinranta.

 

Perustelut:                                   Juankosken Puistotiellä on osoitenumerot 14 asunnolle. Vehmersalmen Puistotiellä on osoitenumerot 3 asunnolle. Vehmerinranta nimi sopii hyvin ranta-alueelle vievälle kadulle.

 

Asukkaiden kannanotot:        Ei kannanottoja!

 

42. kaupunginosan (Vehmersalmi) Rantatien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Rantarinne.

 

Perustelut:                                   Juankosken Rantatiellä on osoitenumero 64 asunnolle ja kolmelle yritykselle. Vehmersalmen Rantatiellä on asemakaava-alueella osoitenumero 12 asunnolle ja neljälle yritykselle. Asukkaiden esittämä Rantarinne nimi sopii hyvin rinteen ja rannan suuntaisesti kulkevalle kadulle, josta erkanee Kirkkoranta niminen katu.

 

Asukkaiden kannanotot:        1) ”Kylläpä taas alkoi raivostuttamaan tämä kaupungin pelleily kun kadun nimiä meinataan muuttaa. Eipä näistä kuntaliitoksista ole mitään hyötyä, kyse on vain veroeurojen lypsämisestä sekä maaseuden ja työpaikkojen alasajosta. Muuttakaa samalla koko suomi yhdeksi kunnaksi ja miettikää satatuhatta uutta kadunnimeä.

 

Vastustan jyrkästi rantatien muuttamista kirkkoveneentieksi. Miksi se ei voi olla vaikka rantakatu. Sitä en ainakaan googlesta löytänyt Kuopioon kuuluvana. Tämä kirkkoveneentie kuulustaa ihan vitsiltä, sillähän kuvataan naisen alapäätä. Ja jos rantatie muutetaan kirkkoveneentieksi, laitan lipputankoon ison lakanan johon tulee tosi iso kirkkoveneen kuva.

 

Mikähän tämäkin nimilautakunta oikein on joka näitä nimiä keksii, nekin varmaan lypsää liiviinsä sen teoreettisen säästön mikä tästä kuntaliitoksesta olisi tullut. Mutta sitäkään säästöä ei tule koska kuopion kaupunkin sekavoitunut byrokratia aiheuttaa lisäkustannuksia Juankoskelle. Tästäkin on kokemusta kun olen asioinut puhelimessa vehmersalmeen liittyvissä aisoissa niin virkamiehet vaan pompotti vastuuta toinen toiselleen ja lopulta usean puhelun jälkeen asian joutui hoitamaan se henkilö jolle ensimmäisenä soitin ”.

 

2) Vehmersalmen Rantatieläisten (22 henkilöä) kannanotto:

 

”Olen ollut yhdyshenkilö Vehmersalmen Rantatien uudelleen nimeämisen vuoksi. Olen lähettänyt tänään 23.9. alkuperäisen allekirjoittamamme nimiehdotuksen Helmi Salmiselta saamani ohjeistuksen mukaan. Lähetämme myös sähköpostilla allekirjoituksin varustetun asiakirjan mm Jussi Partaselle tiedoksi sekä asian edelleen hoitamista varten. Tarkistimme, että tuota Rantarinne katua on lähimpänä Mikkelissä ja Oulussa, joten ei meidän Pelastusalueella.

 

Olemme todella pettyneitä, että meidän Vehmersalmen Rantatieläisten on muutettava osoite vaikka mielestämme asia olisi Juankoskelle ajankohtainen.

Mikäli tuo ehdotuksemme ei ole hyväksyttävä pyydämme ottamaan yhteyttä minuun, niin esitämme jotain uutta nimeä”.

 

Vehmersalmen Rantatieläisten nimiehdotus

 

Saimme Kuopion kaupungilta kuulemiskirjeen Rantatien uudelleen nimeämisestã, jossa kaupungin ehdotus on Kirkkoveneentie.  Meitä Rantatien asukkaita on pyydetty yhdessä miettimään ja kommentoimaan ehdotettua Kirkkoveneentieksi nimeämistä.

 

Kävimme keskustelua naapuriemme kanssa ja esitämme Rantatien uudelleen nimeämisessä huomioon otettavaksi seuraavia näkökantojamme.

 

Perusteluja:

 

Tien etuosa Ranta tulisi säilyttää nimessä, sillä tie kulkee rannan läheisyydessä ja rantaviivan suuntaisesti ja on ollut ja olisi kuvaava nimi tiellemme. Maastollisesti rinnettä on Rantatien alapuolella rantaa kohti sekä Rantatien yläpuolella.

 

Tie on ollut Rantatienä jo yli 4O-vuotta ja samalla monien Rantatiellä asuvien kotiosoite.

 

Näemme, että Vehmersalmi on liitetty Kuopioon n. 10 vuotta ennen Juankoskea ja meillä Vehmersalmen Rantatieläisillä olisi mielestämme oikeus säilyttää osoitteemme Rantatienä.

 

Vehmersalmella keskustassa on jo kadun nimi Metsärinne. Tarkistimme, että Kuopiossa ja Juankoskella ei ole voimassa olevaa katua nimeltä Rantarinne, jota olemme esittämässä.

 

Edellä mainitut asiat huomioon ottaen, meidän Vehmersalmen Rantatieläisten allekirjoittaneiden nimiehdotus Rantatielle on Rantarinne, mikäli se ei voi jatkaa Rantatienä.

 

3) Rantatien päässä olevan vapaa-ajan kiinteistön omistavan perikunnan kahdelta osakkaalta tuli kannatusta Kirkkoveneentie nimelle. Heillä oli myös toinen ehdotus Venerannantie, mutta se ei käy, koska Kuopiossa jo on Veneranta-niminen tie.

 

42. kaupunginosan (Vehmersalmi) Suntiontien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Suntionrinne.

 

Perustelut:                                   Juankosken Suntiontiellä on osoitenumero 13 asunnolle, yhdelle loma-asunnolle ja yhdelle yritykselle. Vehmersalmen Suntiontiellä on osoitenumero 4 asunnolle. Asukkaiden ehdottamassa Suntionrinne nimessä säilyy Suntio- alkuliite ja kirkollinen aihepiiri.

 

Asukkaiden kannanotot:        ”Uudeksi nimeksi on sopivampi Suntionrinne, Suntiontaival, Kirkkorinne, Kirkkomäki, Toivo-suntion tie tai Kellorinne”.

 

40. kaupunginosan (Melalahti) Koulukujan nimi esitetään muutettavaksi muotoon Salikuja.

 

Perustelut:                                   Koulukujalta ei ole osoitenumerointia. Kujan varrella on seurakuntasali, joten Salikuja kuvaa olevaa toimintaa.

 

Asukkaiden kannanotot:        Ei kannanottoja!

 

40. kaupunginosan (Melalahti) Museotien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Museopirtintie

 

Perustelut:                                   Juankosken Museotiellä on osoitenumerot 2 asunnolle ja 2 yritykselle. Melalahden Museotiellä on osoitenumero Riistaveden palvelukeskukselle. Kyläyhdistysten esittämäsää nimessä Museopirtintie nimessä säilyy museo-sana ja kadun päästä löytyy kotiseutumuseo, joka tunnetaan nimellä Museopirtti.

 

Asukkaiden kannanotot:        Riistaveden Kyläyhdistys ja Riistavesi-Seura 6.9.2016:

 

Vastustamme ehdotettua nimeä ja ehdotamme sen sijaan Museotien uudeksi nimeksi Museopirtintietä.

 

Perustelemme on, että "Museo" -sanan säilyminen Riistaveden tienimistössä kertoisi vierailijoille tulevaisuudessakin, että kylältä ja mainitun tien päästä löytyy kotiseutumuseomme, joka on kyläläisille tärkeä kokoontumis- ja juhlapaikka. Museomme päärakennus tunnetaan nimellä Museopirtti”.

 

33. kaupunginosan (Lehtoniemi) Kanavakujan nimi esitetään muutettavaksi muotoon Vahtikuja.

 

Perustelut:                                   Juankosken Kanavakujalla on osoitenumero 7 asunnolle ja yhdelle yritykselle. Lehtoniemen kanavakujalla yksi rinnakkaisosoite As Oy Kuopion Siltavahdille (Kanavakuja 2). As Oy Kuopion Siltavahdin tontin ja asukkaiden käytössä oleva osoite on Lehtoniementie 97.

 

Asukkaiden kannanotot:        Ei kannanottoja!

 

14. kaupunginosan (Peipposenrinne) Tikantien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Pohjantikantie.

 

Perustelut:                                   Juankosken Tikantiellä on osoitenumero 15 asunnolle ja yhdelle yritykselle. Peipposenrinteen Tikantiellä on osoitenumero 8 asunnolle kahdelle yritykselle. Asukkaiden ehdottamassa Pohjantikantie nimessä säilyy tikka-aihepiiri.

 

Asukkaiden kannanotot:        1)   Hei!

 

Posti toi tullessaan tiedon tarpeesta nimetä kotikatumme uudelleen tulevan kuntaliitoksen myötä. Ehdotatte Tikantien muuttamista Käpytikantieksi. Toivoisimme, että tuota nimeä Käpytikantie ei kuitenkaan otettaisi käyttöön. Perustelumme on varsin henkilökohtainen. Meidän perheemme lapsista keskimmäinen on menehtynyt pian seitsemän vuotta sitten. Hänen kuolemansa johdosta kuulumme koko perhe Käpy ry:hyn. Käpy ry on lapsikuolemaperheiden valtakunnallinen yhdistys, joka välittää vertaistukea lapsensa menettäneille perheille sekä tuottaa ammattilaisille tietoa, kuinka kohdata lapsensa menettänyt ihminen työssään. Toimimme mieheni kanssa Käpy ry:n vapaaehtoisina molemmat ja vaikka olemmekin oikein iloisia Käpy ry:n olemassaolosta, meille tuo sana Käpy tuo välittömästi mieleen perheemme kipeimmän asian. Näin ollen on mielestäni ihan ymmärrettävä perustelu, ettemme haluaisi tuota mielleyhtymää jokapäiväiseen elämäämme kotiosoitteemme muodossa.

 

Keskustelimme nimi asiasta mieheni mummin kanssa, joka on Tikantien alkuperäisasukas ja edelleen asuu talossaan osoitteessa Tikantie. Hän koki, että on erittäin tärkeää säilyttää kadun nimessä tuo tikka. Hänelle se edustaa muistoja jo edesmenneen miehensä heidän kotonaan sijainneesta suunnitteluyrityksestä, jonka toimialaa oli rakennussuunnittelu. Yrityksen logossa oli Tikantien mukaisesti edustettuna tikka. Käpytikantien tilalle olisimme kaikista mielukkaimmin tarjonneet Pikkutikantietä, mutta valitettavasti sellainen jo löytyy Nilsiän alueelta. Selasimme luontokirjasta erilaisia tikkoja ja joukosta löytyi pieni ja kaunis Pohjantikka.

 

Ehdottaisimmekin, että kotikatumme uudeksi nimeksi tulisi POHJANTIKANTIE. Nimi on siinäkin mielessä perusteltu, että moottoritien toisella puolella sijaitsee lähin koulu, Kalevalan koulun Pohjantien yksikkö, jossa suurin osa katumme lapsista käy kouluaan.

 

Pohjantikantie nimestä olemme keskustelleet yhdessä Tikantie 6:en sekä Tikantie 8:n kanssa. Heille nimiehdotus on mieleinen”.

 

2)   Hei

 

Ehdotus uudeksi katunimeksi: Tikkasentie

 

Perustelut:

 

Tikkasentien perustana on lintulajin perusmuoto Tikka (Tikka -> Tikkasentie). Identtistä nimeämislogiikkaa on Peipposenrinteellä aikaisemmin käytetty esimerkiksi Peipposentien kohdalla (Peippo -> Peipposentie). Tikkasentie on soinnillisesti laajemminkin yhtenevä viereisten katunimien kanssa, vrt. esim. Peipposentie, Leivosentie Tikkasentien pohjana on sama lintulajin perusmuoto (Tikka) kuin Tikantiessä, sen omaksuminen uudeksi nimeksi on loogisempaa kuin kokonaan eri lajinimi (Käpytikka) Tikkasentie on selkeästi erotettavissa nykyisestä Tikantiestä, esimerkiksi hälytysajoneuvojen tilaustilanteissa”

 

Jatkotoimenpiteet                    Kadun nimen muutos aiheuttaa muutoksia osoite- ja opaskarttoihin, osoite- yms. rekistereihin sekä ajantasa-asemakaavaan. Lisäksi muutos aiheuttaa uusien kadun nimikylttien asentamisen. Osoitteessa kadun nimi vaihtuu, mutta numero pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Uuden osoitteen voitte ottaa käyttöön, kun kadun nimikyltti on vaihdettu kunnan toimesta. Kunta ilmoittaa kadun nimen muutoksesta pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin.

 

Hyväksyvä viranomainen       

 

Kaupunkirakennelautakunta

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa katunimet edellä olevan esityksen mukaisesti.

 

Päätösesitys                                Päätös tulee toimittaa tiedoksi kannanoton jättäneille (yhteystiedot asiakirjoissa). Päätös toimitetaan tiedoksi ensimmäiselle allekirjoittajalle jonka tulee hallintolain 56 §:n mukaisesti ilmoittaa tiedoksisaannista muille asianosaisille

 

Vaikutusten arviointi                Nimenmuutos aiheuttaa muutoksia joidenkin yritysten osoitetietoihin, mistä saattaa aiheutua yrityksille kustannuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

13

6197/2016 Sijaintikartat (jaetaan, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: sijaintikartat, nimistötoimikunnan kokousmuistiot 8.8.2016 ja 31.10.2016, asukkaiden kannanotot ja yhteystiedot / päätöstiedoksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 44 718 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Sirpa Kulin ja Maija Svärd poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.