Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 200 

 

§ 200

Asianro 4643/08.00.00/2016

 

 

Kansalaisaloite Järvisimpukankujan pysäköinnistä

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Nykytilanne                                  Järvisimpukankuja on kevyen liikenteen väylä Lehtoniemen kaupunginosassa. Väylä sijoittuu Järvihelmenkadun ja Messuportinkadun väliin Järvisimpukankujan katusuunnitelman mukaan katualueelle toteutetaan 3.5 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. 

 

Järvisimpukankujan katualue on tällä hetkellä jäsentymätön ja liikennemerkit ovat väliaikaisia. Alueella on mm. asuntomessujen ja kunnallisteknisen rakentamisen aikaisia asfalttialueita, joille pysäköinti on ollut mahdollista.  Tonttien 27-1, 2 ja 3 sekä Järvihelmenkadun eriaikaisen rakentamisen takia sallittiin väliaikaisesti ajoneuvoliikenne Messuportinkadun kautta. Alueen katuverkko ja tonttinumerot käyvät selville alla olevasta kuvasta.

 

 

 

Järvisimpukankuja, Helminauha välillä Järvisimpukankuja – Helmipuisto ja Messukuja voidaan nyt viimeistellä katu- ja katuvihersuunnitelman mukaiseksi, koska alueen tontit ovat rakentuneet.  Liitteessä on luonnos alueen katuvihersuunnitelmasta. Lopullinen suunnitelma voi hieman poiketa luonnoksesta. Messukujasta ei ole vielä suunnitelmaa. Messukujan pään aukio suunnitellaan torimaisena istutuksin ja eri pintamateriaalein. Kunnossapitokalustolle mahdollistetaan läpiajo.

 

Asemakaava                                Väylä sijoittuu kahden asemakaavan alueelle, asuntomessualueen ja Helmen loppuosan kaava-alueelle. Asuntomessualueen muutettu asemakaava on tullut voimaan 06/2010 ja Helmen loppuosan 06/2011. Näiden asemakaavamerkintöjen mukaan Järvihelmenkujalla on tontille ajo sallittu välillä Messuportinkatu - Messukuja (pp/t-merkintä) ja välillä Messukuja - Järvihelmenkatu väylä on varattu vain jalankululle ja pyöräilylle (pp-merkintä). Merkinnät tehtiin Skanska Oy:n laatimien tonttien 27-1 ja 2 käyttösuunnitelmien pohjalta. Järvisimpukankujan katualueen leveys on kahdeksan metriä.

 

Kun tonttien 27-1 ja 2 suunnittelu käynnistyi, ratkaisu poikkesi asemakaavan laadinnan aikana olleista käyttösuunnitelmista. Asemakaavoituksen, kunnallisteknisen suunnittelun, Skanska Oy:n ja kohteiden pääsuunnittelijan kanssa yhteistyössä todettiin, että toteutuvien kohteiden ja alueen liikenneturvallisuuden kannalta on parempi, että tonttien 27-1 ja 2 pihan yläkannelle ajetaan Järvihelmenkadun kautta.  Alakannelle ajo tapahtuu Helminauhan kautta.

 

Järvisimpukankujan asemakaavamerkintä muutettiin poikkeamispäätöksellä (5481/414/2011) siten, että väli Messuportinkatu - Messukuja on varattu vain jalankululle ja pyöräilylle (pp) ja välillä Messukuja - Järvihelmenkatu on huolto- ja tontille ajo sallittu. Poikkeamispäätöksessä on kuultu naapureita eikä heillä ole ollut huomautettavaa.

 

Ratkaisulla saatiin Järvisimpukankujan ja Messukujan sekä Järvisimpukankujan, Messuportinkadun ja Helminauhan risteysalue selkeytettyä ja turvallisemmaksi kevyelle liikenteelle.

 

Liikenteenohjaussuunnitelma

 

Liikenteenohjaussuunnitelmassa on tarkennettu kevyen liikenteen väylällä ajamista siten, että tontille ajo ja huoltoajo on sallittu Järvihelmenkadun suunnasta tontin 27-2 ajoneuvoliittymään saakka ja siitä eteenpäin Messukujan pohjoisosaan vain huoltoajo. Liitteenä 2 on ote hyväksytystä liikenteenohjaussuunnitelmasta.

 

Kiinteistöjen tie- ja kulkuoikeusrasitteet

 

Tonttien 27-1 ja 2 kesken on laadittu tie- ja kulkurasitesopimus, jonka perusteella tonteilla 1 ja 2 käytetään kulkuun toisen tontilla olevaa väylää. Perustetut rasitteet siis tukevat ajoneuvoliikenteen rajoittamista välillä Messuportinkatu - Messukuja.

 

  Perustelut päätösesitykselle

 

Alueen liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, ettei ajoneuvoliikennettä sallita Järvisimpukankujalle välillä Messuportinkatu - Messukuja eikä välille Järvihelmenkatu - Messukuja sallita enempää liikennettä kuin mitä tonteille ajaminen tai huoltoajo vaatii. Järvisimpukankuja on osa jalankulkureittiä, jota pitkin kuljetaan Kotilokadun suunnasta esim. Martti Ahtisaaren koululle tai Lehtoniemen päiväkotiin. Katu on myös varsin kapea ja auton on vaikea väistää vastaan tulevaa pyöräilijää. Mahdollinen peruuttaminen kapealla väylällä toisi lisä riskejä.

 

Järvisimpukankuja päättyy Messuportinkadun puolella suojatiehen ja siihen yhtyy risteysalueella Helmipuistosta tuleva väylä. Jos Järvisimpukankujalle välillä Messuportinkatu - Messukuja sallittaisiin ajoneuvoliikenne, luodaan jalankulkijalle ja pyöräilijälle tietoisesti vaarallinen alue. 

 

Pysäköinti saattaisi myös vaarantaa talolle menevien pelastusreittien toimivuuden, koska paloautot eivät ehkä sopisi sivuuttamaan pysäköityjä autoja tai kääntymään pihaan pysäköinnin vuosi.

 

Vaikka pysäköintipaikkoja rakennettaisiinkin, Järvisimpukankujalle ei sovi pysäköintipaikkoja niin paljon kuin aloitteessa esitetään. Yhden pysäköintiruudun tulee olla 5 m pitkä. Ruutujen väliin on jätettävä tilaa, jotta paikoille ja niiltä pois pystyy ajamaan, jolloin yksi pysäköintiruutu vie tilaa n. 6 m. Pysäköintipaikkojen sijoittelussa on huomioitava myös, että tonteille pitää päästä ajamaan hälytysajoneuvoilla ja suorittamaan normaalit huoltoajot. Käytännössä kadulle voisi rakentaa enintään 10 pysäköintipaikkaa. Järvisimpukankujan mahdolliset pysäköintipaikat jouduttaisiin rakentamaan kadun viheralueille

 

Välillä Järvihelmenkatu - Messukuja korttelin 27 puoleinen katuviheralue on suunniteltu kivettäväksi eli yritetään pintamateriaalein ohjata alueella sallittu ajoneuvoliikenne asfaltoidulle alueelle ja jalankulku kivetylle alueelle. Jos tälle osalle tehdään pysäköintipaikkoja, jalankulkijat, pyöräilijät, tontille ajo ja huoltoajo ovat kaikki 3.5 m leveällä väylällä, mikä on liikenneturvallisuuden ja toiminnallisuuden kannalta huono ratkaisu.  Toisen puolen katuviheralue tulee jättää lumitilaksi.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Järvisimpukankujalle ei rakenneta pysäköintipaikkoja.

 

Liitteet

14

4643/2016 Kansalaisaloite Erkki Manerus

 

15

4643/2016 Kansalaisaloite parkkipaikkojen lisäämiseksi Järvisimpukankujalle

 

16

4643/2016  liikenteenohjaussuunnitelma

 

17

4643/2016 luonnos katuvihersuunnitelmasta

                                                         

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh.  044 718 5422

Jouko Häyrinen

puh. +358 044 718 5423

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.