Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 201 

 

§ 201

Asianro 6645/10.03.01.00/2016

 

 

Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Nuolimäenrinne, Kalliokaarre ja Kalliokielo sekä teräsritilärappuset välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu, katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

                                                         

 

Kohde                                             Katusuunnitelmat koskevat Kaunismäenkatua, Kaunismäenrinnettä, Nuolimäenrinnettä, Kalliokaarretta ja Kalliokieloa sekä teräsritiläportaat välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu. Nähtäville asetettavat kadut ja portaat sijaitsevat Kuopion Hiltulanlahden kaupunginosassa (36).

 

Lähtökohdat                                Otsikossa mainitut kadut ja portaat sijoittuvat Hiltulanlahden länsiosan pientalovaltaiselle asemakaava-alueelle. Alueen asemakaava on tullut voimaan 5.7.2016.

 

Katualueet ovat Kuopion kaupungin omistuksessa. Kaunismäenkadun katualueeseen rajoittuu kaksi yksityistä tonttia, muut tontit ovat kaupungin maanomistuksessa. 

 

Kadut ovat asemakaava-alueen uusia tonttikatuja. Portaat sijoittuvat Nuolimäenpuistoon, Kalliokielon ja Kaunismäenkadun väliselle puistoväylälle.

 

Katujen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella. Katujen pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

 

Suunnittelualueelle rakennetaan kokonaan uusi katuvalaistus.

 

Suunnitelmissa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa. Katusuunnitelmiin on esitetty nykyisten kiinteistöjen ajoneuvoliittymien paikat. Niiden sijainti ei vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Kaunismäenkatu

Kaunismäenkatu on uusi noin 835 metriä pitkä asuinalueen tonttikatu, jonka varrella sijaitsee kaksi nykyistä asuinkiinteistöä. Kaunismäenkatuun liittyy uudet tonttikadut Kaunismäenrinne ja Nuolimäenrinne. Kaunismäenkatu liittyy itäpäästään Hiltulanlahdenkatuun.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 5.5 metriä ja kadulla on kaksipuolinen sivukaltevuus. Katu rajataan betonisilla ns. yliajettavilla reunakivillä. Kadun eteläreunaan, välille Hiltulanlahdenkatu - Nuolimäenrinne, rakennetaan 3.5 metriä leveä kevyen liikenteen väylä.

 

Kadulle rakennetaan kolme hidastetta ja Kaunismäenrinteen ja Nuolimäenrinteen liittymäalueet toteutetaan korotettuina. Pysäköintipaikkoja rakennetaan yhteensä kolmelle henkilöautolle kadunpäähän kääntöpaikan yhteyteen.

 

Kaunismäenkadulle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

 

Kaunismäenrinne

Kaunismäenrinne on uusi noin 380 metriä pitkä asuinalueen tonttikatu. Kaunismäenrinne liittyy Kaunismäenkatuun.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 5.5 metriä ja kadulla on kaksipuolinen sivukaltevuus. Katu rajataan betonisella ns. yliajettavilla reunakivillä. Kadulle rakennetaan kaksi hidastetta. Pysäköintipaikkoja rakennetaan yhteensä kahdeksalle henkilöautolle, kadunvarteen viisi paikkaa ja kadunpäähän kääntöpaikan yhteyteen kolme.

 

Kaunismäenrinne on 30 km/h aluenopeusrajoituksen vaikutusalueella.

 

Nuolimäenrinne

Nuolimäenrinne on uusi noin 375 metriä pitkä asuinalueen tonttikatu. Nuolimäenrinteeseen liittyy uudet tonttikadut Kalliokielo ja Kalliokaarre. Nuolimäenrinne liittyy Kaunismäenkatuun.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 5.5 metriä ja kadulla on kaksipuolinen sivukaltevuus. Katu rajataan betonisella ns. yliajettavilla reunakivillä. Kadulle rakennetaan yksi hidaste ja Kalliokielon risteysalue toteutetaan korotettuna. Myös Nuolimäenrinteen ja Kaunismäenkadun risteysalue korotetaan. Pysäköintipaikkoja rakennetaan yhteensä viidelle henkilöautolle, kadunvarteen kaksi paikkaa ja kadunpäähän kääntöpaikan yhteyteen kolme.

 

Nuolimäenrinne on 30 km/h aluenopeusrajoituksen vaikutusalueella.

 

Kalliokaarre

Kalliokaarre on uusi noin 255 metriä pitkä asuinalueen tonttikatu. Kalliokaarre liittyy Nuolimäenrinteeseen.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 4.5 metriä ja kadulla on yksipuolinen sivukaltevuus. Katu rajataan betonisilla ns. yliajettavilla reunakivillä. Kadulle rakennetaan yksi hidaste. Pysäköintipaikkoja rakennetaan yhteensä kolmelle henkilöautolle kääntöpaikan yhteyteen.

 

Kalliokaarre on 30 km/h aluenopeusrajoituksen vaikutusalueella.

 

Kalliokielo

Kalliokielo on uusi noin 85 metriä pitkä asuinalueen tonttikatu. Kalliokielo liittyy Nuolimäenrinteeseen. Kalliokielon ja Nuolimäenrinteen risteysalue toteutetaan korotettuna.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 4.5 metriä ja kadulla on yksipuolinen sivukaltevuus. Katu rajataan betonisilla ns. yliajettavilla reunakivillä. Pysäköintipaikkoja rakennetaan yhteensä kolmelle henkilöautolle kadunpäähän kääntöpaikan yhteyteen.

 

Kalliokielo on 30 km/h aluenopeusrajoituksen vaikutusalueella.

 

Portaat välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu

 

Kalliokielon ja Kaunismäenkadun kevyen liikenteen väylän välille rakennetaan ulkoilureitti. Suuren korkeuseron takia alueelle toteutetaan reitin lisäksi teräsritiläportaat. Portaiden hyötyleveys on 1.5 metriä ja ne ovat noin 33 metriä pitkät ja niihin tulee viisi lepotasannetta.

 

Katujen kuivatus                        Alueen hulevesiverkosto koostuu hulevesiviemäreistä, avo-ojista ja viivytysrakenteista. Katujen hulevedet ohjataan jiirein, sivuojin ja reunakivin syöksykaivoihin.

 

Kaunismäenkadun hulevedet ohjataan hulevesiverkoston kautta Kaunismäenpuiston ja Matkusrinteen lähivirkistysalueille.  Kaunismäenkadun tulvareittinä toimii katu, kadun päädystä alkava lähivirkistysalue sekä Hiltulanlahdenkatu.

 

Kaunismäenrinteen hulevedet ohjataan hulevesiverkoston kautta Kaunismäenpuiston lähivirkistysalueelle. Kaunismäenrinteen tulvareittinä toimivat katu, kadun poikki kulkeva ulkoilureitti sekä osittain Kaunismäenkatu.

 

Nuolimäenrinteen hulevedet ohjataan hulevesiverkostojen kautta Kaunismäenpuiston ja Nuolimäenpuiston lähivirkistysalueille. Nuolimäenrinteen tulvareittinä toimii katu, kadun päädystä alkava kevyen liikenteen väylä sekä osittain Kaunismäenkatu.

 

Kalliokaarteen hulevedet ohjataan hulevesiverkostojen kautta Kaunismäenpuiston ja Nuolimäenpuiston lähivirkistysalueille. Kalliokaarteen tulvareittinä toimii katu, pysäköintialueen päädystä alkava ulkoilureitti sekä Nuolimäenrinne.

 

Kalliokielon hulevedet ohjataan hulevesiverkoston kautta lähivirkistysalueelle. Kalliokielon tulvareittinä toimii katu sekä kadun päädystä alkava ulkoilureitti.

 

Esteettömyys                              Alueen isojen korkeuserojen vuoksi Kaunismäenkadun maksimipituuskaltevuudet vaihtelevat 8-12 %. Ne ovat suunnitteluohjeiden mukaisia, mutta ne eivät täytä esteettömyysvaatimuksia.                             

                                                         

Kunnossapitoluokka                 Tonttikadut kuuluvat kunnossapitoluokkaan III ja kevyen liikenteen väylä II.

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavien katujen kokonaiskustannusennuste on n. 1 803 000 € (alv 0 %). Kaduittain kokonaiskustannusennusteet ovat:

 

Kaunismäenkatu                        941 000 € (sis. teräsritiläportaat)

Kaunismäenrinne                      332 000 €

Nuolimäenrinne                         301 000 €

Kalliokaarre                                 171 000 €

Kalliokielo                                        58 000 €

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, katuviheralueen, teräsritiläportaat ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Katuosuuksien rakentaminen aloitetaan vuonna 2018.

 

 

                                                         

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katujen rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmat nähtävillä oloa varten.

 

 

 

 

Liitteet

18

6645/2016,  401 Kaunismäenkatu plv 20 - 330

 

19

6645/2016, 402 Kaunismäenkatu plv 330 - 600

 

20

6645/2016, 403 Kaunismäenkatu plv 600 - 837

 

21

6645/2016, 404 Kaunismäenrinne plv 0 - 382

 

22

6645/2016, 405 Nuolimäenrinne plv 0 - 260

 

23

6645/2016, 406 Nuolimäenrinne plv 260 - 380

 

24

6645/2016, 407 Kalliokaarre 0 - 220

 

25

6645/2016, 408 Kalliokielo plv 0 - 90

 

                                                          Asiakirjoissa

-         suunnitelmat

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh.  044 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.