Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 191 

Kaupunkirakennelautakunta

151 §

28.9.2016

 

§ 191

Asianro 6221/02.05.01.00/2016

 

 

Kuopion kaupungin osallistuminen Tahkon portaat -hankkeeseen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 28.9.2016 151 §

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä                                Esitys sisältää taustatietoja tekeillä olevasta Tahko Action Plan -hankkeesta ja perustelut Kuopion kaupungin osallistumisesta Tahkon portaiden tekemiseen. Tahkon portaat on konkreettinen Kuopion kaupungin ja Tahkon yritysten yhteishanke, jolla tuotetaan merkittävä sisältötekijä sekä liikunnan ja urheilun mahdollistaja Tahkolle.

 

Taustaa                              Tahkon keskeisimmät toimijat ovat käynnistäneet Tahkon Action Plan -suunnitelman tekemisen. Suunnittelutyöhön sitoutuneet tahot ovat Huippupaikat Oy, Osuuskauppa PeeÄssä, TAHKOcom Oy, PNT Active Oy (Tahko Chalet), Tahko Spa Hotel, Patrol Oy (Ski Mac), SeikkailuKuopio Oy, Kuopio-Tahko Markkinointi Oy sekä Tahkon tapahtumien kehittämishanke. Kuopion kaupunkia suunnittelutyössä edustaa kaupungin yrityspalvelu. Ensimmäisessä kokouksessa oli paikalla myös kaupunginhallituksen edustus ja suunnitelman on tarkoitus valmistua jo syksyn 2016 aikana.

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahko Action Plan -selvityksessä tavoitteena on löytää Tahkolle soveltuvia uusia toimintoja eli sisältöjä, joilla saadaan erityisesti kausivaihtelua pienennettyä. Tahkon talvi on pääsääntöisesti hyvin hoidettu ja yritykset tekevät silloin tulosta. Lumettomana kautena mm. majoituskapasiteetti on vajaalla käytöllä, jonka seurauksena yritysten kyky tehdä tulosta ja investoida on

pääsääntöisesti haastava. Kyse ei ole pienestä asiasta, sillä Tahkolla on yli

8 500 petipaikkaa, mikä on enemmän kuin koko muussa Pohjois-Savossa yhteensä. Itse asiassa Itä-Suomessa ei ole maakuntaa, jossa olisi isompi kapasiteetti. Ainoa kestävällä pohjalla oleva keino pysyvästi kasvattaa lumettoman ajan käyttöastetta ja käyttöä Tahkon valtavalle majoitus- ja ravintolakapasiteetille ovat sellaiset toiminnot, jotka houkuttelevat kävijöitä Tahkolle toistuvasti.

 

Kaupungin toteuttamat matkailua tukevat hankkeet, kuten Tahkon keskustaan valmistunut Event Park on selkeästi tuonut Tahkolle uutta asiakaskuntaa konserttien ja muiden tapahtumien myötä. Samoin kaupungin toteuttama lähiliikuntapuisto on saanut todella hyvän palautteen, koska se on lisännyt tuntuvasti Tahkon tarjontaa lapsiperheille. Kuopion kaupunki on saanut mm. näistä perusinvestoinneista erittäin hyvää palautetta.

 

Useat liikuntaan painottuneet tapahtumat, kuten mm. Tahko MTB, Tahko Run ja Tahko Triathlon ovat vakiinnuttaneet asemansa. Lumeton kausi tarvitsee kuitenkin edelleen lisää aktiviteetteja ja erityisesti sellaisia, jotka vetoavat laajoihin ihmisjoukkoihin. Tavoitteena on, että Tahko Action Planin kautta saadaan liikkeelle useita Tahkon vetovoimaa lisääviä yksityisiä investointeja, joiden toteuttajina ovat erityisesti mukaan sitoutuneet avainyritykset.

 

 

Tahkon portaat                  Tahkon rinnealue on ympärivuotisesti todella suosittu käyntikohde.  Talvella rinteet ovat hyvin saavutettavissa kattavan hissi-, rinne- ja palveluverkoston avulla, mutta lumettomaan aikaan mahdollisuudet liikkua rinteiden alueella ovat yllättävän rajoittuneet. Rinteillä toki kulkee epämääräinen joukkio satunnaisesti syntyneitä polkuja, joiden käyttäminen on erittäin vaativaa. Jalan kulkevalla liikkujalle ainoa todellinen vaihtoehto poluille on kesällä maisemahissinä toimiva tuolihissi (hiihtohissi) sekä huoltotiet. Hissi on auki nykyisellään vain hyvin rajoitetusti, joten se luo mielikuvan kehittymättömistä mahdollisuuksista. Itse teiden ja polkujen ulkopuolinen alue on vaikeasti liikuttavaa louhikkoa ja siten liian vaarallista tavalliselle liikkujalle.

Vallalla on liikkumisen megatrendi. Tämä näkyy jo nyt Tahkon kävijäkunnassa, mutta Tahkon portaat luovat aivan oman erityisen sydämen juoksijoille, kävelijöille, sauvakävelijöille ja muille luonnossa liikkujille. Myös aivan satunnaisille Tahkon kävijöille Tahkon portaat luovat houkuttelevan ja Tahkon yleiskuvassa erityisen hyvin erottuvan maamerkin.

 

Tahko on viime vuosina voimakkaasti profiloitunut liikunta- ja kestävyystapahtumien järjestäjäksi ja kuluneena kesäkautena kyseisissä tapahtumissa Tahkolla vieraili yhteensä 11 000 kävijää (kaikki Tahkon kesätapahtumat yhteensä 27 000 kävijää). Portaisiin liittyen Tahkolle on mahdollisuus saada sekä uusia liikuntatapahtumia, että uudenlaista vuokraustoimintaa muun muassa yksittäisen kävijän ajanotto- ja sykemittauksen osalta. Huomionarvoista on myös se, että portaat ovat kilometrin pituisena Suomen pisimmät, jota voidaan käyttää markkinoinnissa hyväksi. Kilpaurheilutoiminnan lisäksi portaat ovat luonnollisesti myös kuntoilijoiden ja alueella muuten liikkuvien käytössä. Varsinaista tilastointia ei ole tehty Tahkon rinteillä jo nyt päivittäin liikkuvien määrästä, mutta portaiden käyttäjämääräksi arvioidaan lumettoman kauden ulkopuolella useita satoja käyttäjiä päivässä.

 

Portaisiin on suunnitteluvaiheessa huomioitu huippu-urheilun harjoittelutarpeet. Yhteistyökumppanina suunnittelussa on Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU / Sport Lab Jyväskylä. KIHU johtaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön osaamisohjelmaa vastaten suomalaisen huippu-urheilun T&K-toiminnasta ja osallistuvan asiantuntijuuden kehittämisestä ja toteutuksesta urheilijan polulla. Tässä toiminnassa Tahko haluaa olla osa suunnannäyttäjistä jatkossa. Tahkolla toimii jo muun muassa Triathlon-valmennuskeskus.

 

 

Portaiden rakentaminen toimii uutena ”perusinfrana” osalle tulevan syksyn aikana julkistettavista muista Tahko Action Planin rinneaktiviteeteista. Rakennettavia portaita tullaan hyödyntämään mm. Suomen pisimmän vaijeriliukuradan toteuttamisessa. Radan yläaseman on tarkoitus sijaita portaiden yläpäässä. Lisäksi portaat muodostavat Tahkon rinteillä jo sijaitsevan tuolihissiyhteyden kanssa yhdessä ikään kuin patikoijan kiertoreitin, jossa retkeilijä voi mennä toisen suunnan rinteillä liikkuessaan portaita ja toisen tuolihissillä.

 

Alueen yrittäjien arvion mukaan rinteillä oleva ravintolatoiminta hyötyy portaista ympärivuotisen saavutettavuuden näkökulmasta. Tällöin on oletettavissa, että taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy siltäkin osin portaiden tulon jälkeen luoden positiivisen kehityksen kierrettä.

 

 

Työnjako hankkeissa        Tahko Action Planin suunnittelun yhteydessä on yritysten kesken neuvoteltu vastuunjaosta tulevien investointien toteutuksessa. Neuvotteluissa päädyttiin alun perin ratkaisuun, jossa kaupunki vastaisi portaiden rakentamisesta. Vuoden 2016 talousarvion investointiosiossa on varauduttu Tahkon matkailuinvestointien toteuttamiseen 100 000 eurolla. Ottaen huomioon, että portaiden rakentaminen olisi tarkoitus tehdä jo kuluvan syksyn aikana, päädyttiin ratkaisuun, jossa rakennuttajana olisi rinteiden hallinnasta/omistuksesta vastaava Huippupaikat Oy. Järjestelyssä kaupunki varautuisi myöntämään kaupungin osuuden 100 000 euroa avustuksena. Investoinnin kustannusarvio on noin 180 000 euroa (ALV 0 %).  Huippupaikat Oy ja muut avainyritykset vastaavat itse niistä kustannuksista, jotka ylittävät em. summan. Portaiden ylläpitovastuu jää laadittavan sopimuksen perusteella yrityksille. Vastineena rahoitukselle kaupunki saa erikseen sovittavan määrän mainospaikkoja portaista hyödynnettäväksi kaupungin yritysmarkkinoinnissa.

 

 

Vaikutusten arviointi        Portaat toimivat alkusysäyksenä ja osana suunnitteilla olevaa Tahko Action Plania sekä mahdollistavat useita muita hankkeita, joissa niitä hyödynnetään. Siten portailla on merkittävä yritystaloudellinen vipuvaikutus. Sitä kautta Tahkon alueen matkailullinen arvo nousee. Tahkon matkailutulokertymä on nykyisellään noin 100 miljoonaa euroa ja tämä kertyy pääosin talvikaudelta. Ympärivuotinen majoituksen käyttöaste Tahkolla on noin 35 %, joten tyhjää kapasiteettia on paljon täytettäväksi. Nyt kehitteillä oleva Tahkon portaikko on nimenomaan lumettomaan aikaan kohdistuva toimenpide ja omaa siten merkittävän mahdollisuuden kasvattaa Tahkon matkailutuloa – jo prosentin nousu matkailijamäärissä tuo miljoona euroa lisää matkailutuloa vuodessa. Saman voi myös tehdä jo yksikin uusi onnistunut portaisiin pohjautuva massaliikuntatapahtuma.

 

Tahkon portaat kohottavat Tahkon imagoa liikuntaystävällisenä lomakohteena. Portaiden potentiaalinen käyttäjäryhmä on laaja, mutta kuntoilijoiden lisäksi portaita tulee erityisesti käyttämään urheilijat ja massaliikuntatapahtumat, jotka ovat trendien luojia. Tapahtumien ja urheilijoiden kautta tuleva tunnettavuus inspiroivat ihmisiä liikkumaan ja siten luovat merkittävää terveysvaikutusta. Lisäksi Suomen pisimpien portaiden status on selkeä markkinoinnillinen erottumistekijä, jota voidaan käyttää Tahkon profiloinnissa.

 

Portaiden toteuttamisen ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Portaat toteutetaan hissilinjan viereen ottaen huomioon alueen lajiston.

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunki osallistuu Tahkon portaiden rakentamiseen esitetyllä tavalla ja myöntää 100.000 euron (ei sisällä arvonlisäveroa) rahoitusosuuden yhdyskuntatekniikan investointien määrärahasta. Avustus suoritetaan yhtenä eränä avustuksen hakijalle Huippupaikat Oy:lle portaiden valmistuttua.

 

 

Liitteet

 

6221/2016 Avustushakemus

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Unto Juutinen

puh. +358 044 718 2084

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                              Varpu Puskala Jari Ruposen, Markku Söderströmin, Sirpa Kulinin, puheenjohtaja Iris Asikaisen ja Pekka Pollarin kannattamina esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne jotka ovat esittelijän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa, ja ne jotka ovat Varpu Puskalan tekemän palautusesityksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Voutilainen, Svärd, Wetzell) ja 8 ei-ääntä (Asikainen,  Ruponen, Kosunen, Kulin, Paulo-Tuovinen, Pollari, Puskala,  Söderström), joten lautakunta oli hyväksynyt Varpu Puskalan tekemän palautusesityksen.

 

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 


 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä                                             Kaupunkirakennelautakunta palautti asian kokouksessaan 28.9. uudelleenvalmisteltavaksi.

 

Lautakunnan evästyksen mukaisesti esitys sisältää nyt enemmän taustatietoja tekeillä olevasta Tahko Action Plan -hankkeesta. Lisäksi aikaisemmin esitettyä kaupungin rahoitusosuutta on tarkennettu alaspäin.

 

Tahko Action Planin tavoitteet ja sen alustavaa sisältöä

 

Tahkon keskeisimmät toimijat ovat käynnistäneet Tahkon Action Plan -suunnitelman tekemisen. Suunnittelutyöhön ovat sitoutuneet useat Tahkolla toimivat tahot, kuten Huippupaikat Oy, Osuuskauppa PeeÄssä, TAHKOcom Oy, PNT Active Oy (Tahko Chalet), Tahko Spa Hotel, Patrol Oy (Ski Mac), SeikkailuKuopio Oy sekä Tahkon tapahtumien kehittämishanke. Kuopion kaupunkia suunnittelutyössä on edustanut kaupungin yrityspalvelu. Lisäksi hankkeeseen on osallistunut Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, jonka hallituksessa on edustaja omistajaohjausjaoksesta sekä markkinoinnista ja viestinnästä. Tarvittaessa muu kaupungin henkilökunta on tukenut yrityspalveluja asiassa.

 

Tahko Action Plan -selvityksessä tavoitteena on löytää Tahkolle soveltuvia uusia toimintoja eli sisältöjä, joilla saadaan erityisesti kausivaihtelua pienennettyä. Tahkon talvi on pääsääntöisesti hyvin hoidettu ja yritykset tekevät silloin tulosta. Lumettomana kautena mm. majoituskapasiteetti on vajaalla käytöllä, jonka seurauksena yritysten kyky tehdä tulosta ja investoida on pääsääntöisesti haastava. Kyse ei ole pienestä asiasta, sillä Tahkolla on yli 8 500 petipaikkaa, mikä on enemmän kuin koko muussa Pohjois-Savossa yhteensä. Ainoa kestävällä pohjalla oleva keino pysyvästi kasvattaa lumettoman ajan käyttöastetta ja käyttöä Tahkon valtavalle majoitus- ja ravintolakapasiteetille ovat sellaiset toiminnot, jotka houkuttelevat kävijöitä Tahkolle toistuvasti.

 

Tahko Action Planilla pyritään löytämään Tahkon lumettomalle ajalle sisältöjä, jotka toteutuessaan liikuttelisivat entistä suurempia matkailijamääriä. Työssä hyödynnetään alueen luonnon suomia mahdollisuuksia sekä vallalla olevaa liikkumisen trendiä.

 

Tahko Action Plan sisältää useita eri aktiviteetteja, joista aikaisemmin on tuotu esille portaiden yläpäästä Tahkon majoitusalueelle johtava vaijeriliukurata.

 

Tämän lisäksi Tahkon kyläyhdistys on osana kokonaisuutta käynnistänyt kaksi vuotta kestävän EU:n Leader -ohjelman rahoittaman hankkeen, jossa parannetaan Tahkon lähialueilla olevia patikointi-, pyöräily- ja hiihtoreittejä sekä niiden opastusta. Tämän hankkeen kustannusarvio on noin 200 000 euroa (kaupungin rahoitusosuus 15 000 euroa).

 

Rinnealueille on muutaman vuoden aikana toteutettu maastopyöräilyseura Savo MTB:n toimesta useita alamäkipyöräilyyn soveltuvia ratoja yhteistyössä Huippupaikat Oy:n kanssa. Tänä kesänä jo toteutettujen reittien arvo on ollut noin 100 000 euroa.

 

Kuluvan syksyn aikana pyöräilyseura suunnittelee myös lapsille soveltuvia helppoja rinnereittejä, jotka omalta osaltaan lisäävät Tahkon vetovoimaa lajin harrastajien parissa. Alustava kustannusarvio tälle näillä näkymillä yksityisrahoitteiselle hankkeelle on suuruusluokkaa 50-80 000 euroa.

 

Tavoitteena on, että osaa tästä radasta olisi mahdollisuus hyödyntää myös alamäkiluistelukilpailujen järjestämiseen. Rahoitusneuvottelut ratojen rakentamiseksi ovat käynnissä.

 

Seura suunnittelee myös Break Sokos Hotel Tahkon läheisyyteen ns. Pump track -rataa. Rata sijoittuisi PeeÄssän omistamalle maalle. Seuran aktiivijäsenten mukaan Tahkosta on reitistöjä täydentämällä mahdollisuus luoda selkeästi monipuolisin pyöräilykeskus Suomessa. Nämä kaikki muodostaisivat merkittävän lisän Tahkon lumettoman kauden palvelutarjontaan.

 

Talveen kohdistuvista toiminnallisista infrahankkeista suurimmat kohdistuvat uusien perheystävällisten rinteiden rakentamiseen Välimäen alueelle. Kaupunki on laatinut alueelle osayleiskaavan, joka mahdollistaa rinneyhtiölle useamman rinteen avaamisen.

 

Kaupungin toteuttamat matkailua tukevat hankkeet, kuten Tahkon keskustaan valmistunut Event Park on selkeästi tuonut Tahkolle uutta asiakaskuntaa konserttien ja muiden tapahtumien myötä. Samoin kaupungin toteuttama lähiliikuntapuisto on saanut todella hyvän palautteen, koska se on lisännyt tuntuvasti Tahkon tarjontaa lapsiperheille. Kuopion kaupunki on saanut mm. näistä perusinvestoinneista erittäin hyvää palautetta.

 

Action Planin laatiminen on edelleen käynnissä ja suunnitelman lisäsisällöillä pyritään edelleen monipuolistamaan aktiviteetteja Tahkon alueella.

 

Tahkon portaat                           Tahkon rinnealue on ympärivuotisesti todella suosittu käyntikohde.  Talvella rinteet ovat hyvin saavutettavissa kattavan hissi-, rinne- ja palveluverkoston avulla, mutta lumettomaan aikaan mahdollisuudet liikkua rinteiden alueella ovat vielä rajoittuneet. Liikkuminen tapahtuu pitkälti rinnealueen, alueen teiden ja polkujen verkostossa. Ulkopuolinen alue on vaikeasti liikuttavaa louhikkoa, mutta tätäkin pyritään Tahko Action Planissa avaamaan eri käyttäjäryhmille.

 

Tahkon portaat on yksi konkreettinen Kuopion kaupungin ja Tahkon yritysten yhteishanke, jolla tuotetaan yksi merkittävä sisältötekijä sekä liikunnan ja urheilun mahdollistaja Tahkolle. Portaiden rakentaminen toimii uutena perusinfrastruktuurina muille Tahko Action Planin lumettoman ajan rinneaktiviteeteista. Rakennettavia portaita tullaan hyödyntämään mm. jo mainitussa Suomen pisimmän vaijeriliukuradan toteuttamisessa. Radan yläaseman on tarkoitus sijaita portaiden yläpäässä. Lisäksi portaat muodostavat Tahkon rinteillä jo sijaitsevan tuolihissiyhteyden kanssa yhdessä ikään kuin patikoijan kiertoreitin, jossa retkeilijä voi mennä toisen suunnan rinteillä liikkuessaan portaita ja toisen tuolihissillä.

 

Portaisiin liittyen Tahkolle on mahdollisuus saada sekä uusia liikuntatapahtumia, että uudenlaista yritystoimintaa. Huomionarvoista on myös se, että portaat ovat kilometrin pituisena Suomen pisimmät, jota voidaan käyttää markkinoinnissa hyväksi. Kilpaurheilutoiminnan lisäksi portaat ovat luonnollisesti myös jatkuvasti kuntoilijoiden ja alueella muuten liikkuvien käytössä. Portaisiin liittyvien tapahtumien aikana portaissa liikkumista kuitenkin voidaan rajoittaa.

 

Varsinaista tilastointia ei ole tehty Tahkon rinteillä jo nyt päivittäin liikkuvien määrästä, mutta portaiden käyttäjämääräksi arvioidaan lumettoman kauden ulkopuolella useita satoja käyttäjiä päivässä.

 

Työnjako hankkeessa              Tahkon portaiden kustannusarvio on tämän hetken tietojen mukaan noin

180 000 euroa (Alv 0 %). Kaupungin ja yritysten jatkoneuvotteluissa on päädytty esitykseen, jossa kustannukset jaettaisiin puoliksi, kaupungin osuuden ollessa enintään 90 000 euroa. Portaiden toteutus- ja ylläpitovastuu jää laadittavan sopimuksen perusteella yrityksille. Yritykset vastaavat itse niistä kustannuksista, jotka ylittävät em. summan. Vastineena rahoitukselle kaupunki saa erikseen sovittavan määrän mainospaikkoja portaista hyödynnettäväksi kaupungin yritysmarkkinoinnissa.

 

Vaikutusten arviointi                Tahko on viime vuosina voimakkaasti profiloitunut liikunta- ja kestävyystapahtumien järjestäjäksi ja kuluneena kesäkautena kyseisissä tapahtumissa Tahkolla vieraili yhteensä 11 000 kävijää (kaikki Tahkon kesätapahtumat yhteensä 27 000 kävijää). Kilpailutoiminnan mahdollistavien portaiden toteutus tuo Tahkolle mukanaan edelleen lisää huippu-urheilun harjoittelijoita kuntoilijoiden ohella.

 

Portaat toimivat alkusysäyksenä ja osana suunnitteilla olevaa Tahko Action Plania sekä mahdollistavat useita muita hankkeita, joissa niitä hyödynnetään. Siten portailla on merkittävä yritystaloudellinen vipuvaikutus. Sitä kautta Tahkon alueen matkailullinen arvo nousee. Tahkon matkailutulokertymä on nykyisellään noin 100 miljoonaa euroa ja tämä kertyy pääosin talvikaudelta. Ympärivuotinen majoituksen käyttöaste Tahkolla on noin 35 %, joten tyhjää kapasiteettia on paljon täytettäväksi. Nyt kehitteillä oleva Tahkon portaikko on nimenomaan lumettomaan aikaan kohdistuva toimenpide ja omaa siten merkittävän mahdollisuuden kasvattaa Tahkon matkailutuloa – jo prosentin nousu matkailijamäärissä tuo miljoona euroa lisää matkailutuloa vuodessa. Saman voi myös tehdä jo yksikin uusi onnistunut portaisiin pohjautuva massaliikuntatapahtuma.

 

Tahkon alueen kehittäminen houkuttelee myös paikallisia ja valtakunnallisia toimijoita järjestämään liikunnallisia työhyvinvointitapahtumia. Alueen käytön lisääntyminen lisää alueen investointeja, rakentamista ja sitä kautta myös kaupungin kiinteistöverotuloja.

 

Alueen yrittäjien arvion mukaan myös rinteillä oleva ravintolatoiminta hyötyy portaista ympärivuotisen saavutettavuuden näkökulmasta. Tällöin on oletettavissa, että taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy siltäkin osin portaiden tulon jälkeen luoden positiivisen kehityksen kierrettä.

 

Tahkosta on muodostumassa muiden rinne- ja hiihtokohteiden ohella merkittävä ulkoilu- ja liikkumiskohde myös lumettoman kauden aikaan. Kilpailutilanne Tahkon osalta muihin keskuksiin nähden voidaan säilyttää hyvänä vain kaupungin ja yrittäjien yhteisellä kehittämishalulla ja panostamisella.

 

Portaiden toteuttamisen ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Portaat toteutetaan hissilinjan viereen ottaen huomioon alueen lajiston.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunki osallistuu Tahkon portaiden rakentamiseen esitetyllä tavalla ja myöntää 90.000 euron (ei sisällä arvonlisäveroa) rahoitusosuuden yhdyskuntatekniikan investointien määrärahasta. Osuus suoritetaan yhtenä eränä avustuksen hakijalle Huippupaikat Oy:lle portaiden valmistuttua.

 

 

 

Liitteet

3

6221/2016 Avustushakemus (ei jaeta uudestaan)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Unto Juutinen

puh. +358 044 718 2084

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Puustinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkuun.

 

Varpu Puskala Jari Ruposen kannattamana esitti, että päätösesitys hylätään.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne jotka ovat esittelijän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa, ja ne jotka ovat Varpu Puskalan tekemän esityksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Asikainen, Räty,  Kosunen, Kulin, Paulo-Tuovinen, Pollari,  Svärd, Söderström, Wetzell) ja 2 ei-ääntä (Puskala, Ruponen) joten lautakunta oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen.

 

 

Merkitään, että Varpu Puskala jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

 

Merkitään, että Simo Räty poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.