Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 196


 

 

§ 196

Asianro 7604/10.03.01.00/2016

 

 

Tiedonanto vireilletulosta / suunnittelutyö / Lippumäen skeittiparkin yleissuunnitelman laadinta

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Suunnittelutyön tarkoitus on laatia Lippumäen skeittiparkin täydennyksen yleissuunnitelma. Suunnitelma-alue sijoittuu nykyisin käytössä olevalle skeittialueelle ja rajautuu reuna-alueilla oleviin nykyisiin kulkuväyliin sekä viheralueisiin. Yleissuunnittelutyö on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan suunnitelma-alueesta vaihtoehtoisia yleissuunnitelman luonnoksia 2-3 kpl. Luonnoksissa betonisen skeittiparkin laajuus voi vaihdella nykyisin käytössä olevan murskepintaisen ja asfalttipintaisen alueen sisällä. Toisessa vaiheessa tilaajan ohjausryhmän valitsemasta vaihtoehdosta laaditaan viimeistelty yleissuunnitelma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Yleissuunnitelman laadinnan tarkoituksena on mahdollistaa betonisen skeittiparkin toteutussuunnitelmien laadinta sekä suunnitelmaratkaisujen yhteensovitus nykyiseen ympäristöön. Laadittavassa yleissuunnitelmassa esitetään suunnitelma-alueelle rakennettavat toiminnot, sijainnit, laajuudet sekä hankkeen kustannustaso. Yleissuunnittelussa otetaan huomioon mm. uusien rakenteiden sijoittamisen ja ratkaisujen vaikutukset alueeseen rajautuviin nykyisiin toimintoihin sekä asuin- ja liikerakennuksiin. Suunnitelma-alueen pohjoisosaan tarkistetaan mm. täydennysistutusten mahdollisuus. Yleissuunnitelmassa esitettävien ratkaisujen pohjalta laaditaan skeittiparkin toteutussuunnitelma.

 

Lippumäelle betonisen skeittiparkin toteutus mahdollistaa nykyisen skeittialueen harjoitteluolosuhteiden parantamisen. Lisäksi skeittiparkin toteuttamisella parannetaan laadukkaiden betonirakenteisten skeittipaikkojen tarjontaa käyttäjille. Ilmastopoliittisilta vaikutuksilta hanke on neutraali. Yritystoimintaan vaikutukset ovat positiiviset koska se työllistää rakennusalaa.

 

Jatkotoimenpiteet                    Yleissuunnitelman laatimisen tarve on tullut ajankohtaiseksi vuonna 2016. Yleissuunnittelutyö tehdään vuosien 2016 - 2017 aikana. Hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan perustuva skeittiparkin toteutussuunnitelma tehdään vuoden 2017 aikana.

 

Skeittiparkin rakentamisen tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa, tämän hetkinen arvio toteutuksen ajankohdasta on vuoden 2018 aikana.

 

Suunnittelutyön vireilletulosta kuulutetaan Kuopion kaupunkilehdessä ja internetissä www.kuopio.fi. Lisäksi vireilletulosta lähetetään erillinen tiedote lähialueen asukkaille ja yrittäjille.

 

Yleissuunnitelman luonnos esitetään keväällä 2017 kaupunkirakennelautakunnalle hyväksyttäväksi nähtäville asettamista varten. Nähtävillä olo aika on 14 vrk, jona aikana yleissuunnitelman luonnokseen voi esittää mielipiteitä (muistutuksia).

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että Kaupunkirakennelautakunta merkitsee suunnittelutyön vireille tulon tiedoksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 044 718 5312

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.