Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2016 Pykälä 371


 

 

§ 371

Asianro 271/02.02.02/2016

 

 

Talousarviomuutokset 2016

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

                                                      Kuluvalle vuodelle esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

 

Käyttötalousosa:

 

1.      Vetovoimaisuuden palvelualue esittää tuloarvion lisäystä 130.000 euroa ja määrärahan vähentämistä 174.100 euroa. Talousarviomuutokset aiheutuvat jatkorahoitusta saaneen Convention Bureau –hankkeen tuloista ja menoista sekä elinkeinopoliittisten hankkeiden 300.000 euroa budjetoitua pienemmästä rahoitustarpeesta. 

 

2.      Kaupunkiympäristön palvelualueelle esitetään toimintatuottoihin ja –kuluihin lisäystä 101.245 euroa Savilahden vähähiilinen energiamalli –hankkeeseen. (Kaupunkirakennelautakunta 9.11.2016 § 180).

 

3.      Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle esitetään toimintakuluihin lisäystä 166.00 euroa kuuden asukastupaohjaajan palkkaamiseen. (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 § 95). 3-vuotisbudjetointia noudattavan teatterin toimintakatteen ylitys vuonna 2015 13.317 euroa esitetään katettavaksi sovitun toimintamallin mukaisesti vähentämällä vuoden 2016 henkilöstömäärärahoja. (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.2.2016 § 18).

 

4.      Kasvun ja oppimisen palvelualueelle esitetään toimintatuottoihin 30.000 euroa tulojen ja toimintamenoihin 1.930.000 euron määrärahan lisäystä. Määrärahan lisäystarve perustuu päivähoidossa olevan lapsimäärän kasvuun. (Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.10.2016 § 68).

 

5.      Perusturvan palvelualueelle esitetään toimintamenoihin yhteensä 1.500.000 euron määrärahan lisäystä. Lisäystarve on vanhus- ja vammaispalvelussa kohdistuen asumispalvelujen ostoon 200.000 euroa, ilman määrärahavarausta toteutettavan vammaisten lasten hoitoringin menoihin 475.000 euroa, palkkojen erilliskorvauksiin 315.000 euroa, sijaismäärärahoihin 400.000 euroa ja leasing-vuokriin 110.000 euroa. (Perusturva- ja terveyslautakunta 25.10.2016 § 92). 

 

6.      Terveydenhuollon palvelualueelle esitetään toimintatuottoihin 944.000 euron lisäystä, koska asiakasmaksutuotot ja kunnilta saatavat yhteistoimintakorvaukset tulevat toteutumaan budjetoitua suurempana. Toimintamenoihin esitetään 3.661.461 euron määrärahalisäystä erikoissairaanhoidon kustannuksiin. (Perusturva ja terveydenhuolto lautakunta 25.10.2016 § 92).

 

7.      Konsernipalvelut esittää toimintatuottojen vähennykseksi 210.000 euroa, koska painatuskeskuksen tulojen odotetaan jäävän budjetoitua alhaisemmaksi.

 

8.      Yleishallintoon esitetään toimintakulujen lisäykseksi 329.450 euroa johtuen budjetoitua suuremmasta eläkemenoperusteisesta ja varhemaksusta. Muihin kehittämishankkeisiin esitetään toimintamenojen vähennykseksi 585.500 euroa johtuen toteutumatta jäävistä kehittämis- ja ICT-hankkeista sekä budjetoitua pienemmistä tilahallinnon ostopalveluista. 

 

Investointiosa:

 

1.      Maa- ja vesialueisiin esitetään tulojen vähennykseksi 2.000.000 euroa Metso-kohteiden myynnin jäädessä toteutumatta.

 

2.      Koneisiin ja kalustoon esitetään:

 

-        Studentian kalustohankintaan 160.000 euron määrärahalisäystä, koska hanke jäi toteutumatta vuonna 2015 (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 26.1.2016 § 9).

-        Harjulan sairaalan Lehtolan hoitajakutsujärjestelmän hankintaan 112.00 euron määrärahalisäystä (Perusturva ja terveyslautakunta § 17.11.2015 § 104).

 

3.      Osakkeisiin ja osuuksiin esitetään tulojen lisäystä 4.614.000 euroa ja menojen lisäystä 4.723.000 euroa. Muutokset aiheutuvat Kuopion Matkailupalvelu Oy:n purkamisesta ja purkamisen seurauksena puretun yhtiön tytäryhtiön Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n siirtymisestä kaupungin tytäryhtiöksi sekä Savonia ammattikorkeakoulu kuntayhtymän purkamisesta ja purkamisen seurauksena kaupungille siirtyneen nettovarallisuuden edelleen sijoittamisesta Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n omaan pääomaan.

 

4.      Pohjois-Savon pelastuslaitoksen investointeihin esitetään tulon lisäystä 51.300 euroa ja menolisäystä 244.258 euroa. Määrärahalla rahoitetaan johtokeskuksen tietoliikennehankintoja, öljyntorjuntasuunnitelman mukaisia hankintaoja sekä viestiväline- ja kalustohankintoja. Tulo muodostuu öljyntorjuntarahaston rahoitusosuudesta öljyntorjuntasuunnitelman mukaisiin hankintoihin.

 

 

Tuloslaskelmaosa

 

1.      Verotuloihin esitetään miljoonan euron lisäystä perustuen Kuntaliiton ja verohallinnon ennusteisiin.

 

2.      Valtionosuuksiin esitetään 7.700.000 euron lisäystä perustuen peruspalvelujen valtionosuuspäätöksiin.

 

3.      Korkomenoihin esitetään miljoonan euron vähennystä, koska lainamäärän lisäys on budjetoitua pienempi ja korkotaso on edelleen alhainen.

 

4.      Satunnaisiin tuloihin esitetään tulojen vähennystä 2.200.000 euroa.

 

Talousarviomuutokset lisäävät talousarvion toimintamenoja 6,9 milj. euroa ja toimintatuloja 1,0 milj. euroa. Muutosten vaikutuksesta nettotoimintamenot kasvavat talousarviossa 5,9 milj. euroa. Kaupungin tilikauden alijäämäksi muutosten jälkeen muodostuu talousarviossa 20,3 milj. euroa.

Talousarvion nettoinvestoinnit kasvavat 2,5milj.  euroa.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                 Asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Salmelainen

puh.  044 718 2807

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää talousarviomuutokset osayhteisvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.