Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2016 Pykälä 363 

 

§ 363

Asianro 7670/00.01.05/2016

 

 

Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivitys

 

 

 

Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivitystyöryhmä

 

 

Päivityksen lähtökohdat           Kaikille kaupunkilaisille tarvitaan monipuolinen ja täysipainoinen kaupunkiympäristö. Viihtyisä kaupunkiympäristö, jossa on otettu tasapainoisella tavalla huomioon kauneus, käyttökelpoisuus ja kestävyys, on Kuopion käyntikortti. Hyvä arkkitehtuuri ja kestävä kaupunkirakenne edistävät ja parantavat kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Ne myös tukevat kaupungin kilpailukykyä.

 

Vahvistaakseen asemaansa kansainvälistyvässä kilpailutalouden maailmassa Kuopio haluaa tarjota yrityksille vetovoimaisen toimintaympäristön. Fyysisessä ympäristössä tämä tarkoittaa kaupunkikeskustan, julkisten rakennusten ja elinkeinoalueiden kehittämisen lisäksi panostusta asuntoalueiden viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen.

 

Arkkitehtuuri ja kaupunkirakennustaide ovat myös politiikkaa, sillä poliittiset päätökset vaikuttavat väistämättä jo rakennettuun ja rakentuvaan ympäristöön.

 

Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma APOLI on ollut käytössä yhdeksän vuoden ajan. Tänä aikana se on osoittautunut käyttökelpoiseksi työkaluksi, joka on helpottanut erityyppisten kaupunkiympäristöjen ja kaupunkijärjestelmien tunnistamista sekä lisännyt hyvän kaupunkiympäristön ja arkkitehtuurin arvostamista. Vuosittain on jaettu rakennetun ympäristön tunnustuspalkinto ja kaupungissa on järjestetty aiempaa enemmän arkkitehtuurikilpailuja. APOLI on myös osaltaan edistänyt keskustelua ja helpottanut asioiden käsittelyä muun muassa rakennusvalvonnassa.

 

Ohjelman hyväksymisen yhteydessä tavoitteeksi asetettiin, että ohjelma päivitetään viiden vuoden välein. Kaupunginjohtajan nimittämä työryhmä on nyt saanut valmiiksi päivityksestä luonnoksen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi.

 

 

Osallistaminen ja päätökset

 

Kuopion kaupunginjohtaja nimesi 4.4.2014 päivitystä valmistelevan työtyhmän.

 

APOLIn päivitys käynnistyi yleisellä info- ja keskustelutilaisuudella 3.12.2014.

 

Työryhmä on tehnyt yhteistyötä myös muiden kaupunkien kanssa, joissa on parhaillaan käynnissä arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien päivitys.

 

Osa työryhmästä osallistui muun muassa Jyväskylän, Vantaan, Tampereen ja Oulun yhteiseen APOLI -työpajaan Jyväskylässä 6.5.2014.

 

APOLI -päivitykseen liittyen kaupunkirakennelautakunta teki tutustumismatkan Tanskan Vejleen 9.9. – 11.9.2015, jossa arkkitehtuuripolitiikka on strategisessa kehitystyössä.

 

Ohjelmaluonnosta esitellään tiedotusvälineissä ja eri tilaisuuksissa. Se on tarkoitus asettaa yleisesti nähtäville alkuvuodesta 2017, jona aikana järjestetään kaupunkilaisille nettikysely. Samalla pyydetään keskeisiltä tahoilta kannanottoja ja pidetään kaikille avoin yleisöseminaari.

 

 

Ohjelman tavoitteet sekä suhde muihin strategioihin ja ohjelmiin

 

Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma asettaa arkkitehtuurin ja kaupunkirakennustaiteen tavoitteet sekä osoittaa toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Ohjelma on laadittu hyvän rakentamisen oppaaksi ja se toimii ohjeena kaupunkiympäristön kehittämiseen ja rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja suunnittelussa. Ohjelma on tarkoitettu oppaaksi myös muille rakennetun ympäristön kanssa toimiville tahoille.

 

Ohjelma on samalla katsaus Kuopion kaupunkiympäristön nykytilaan, erityisesti sen arkkitehtuuriin ja kaupunkirakennustaiteeseen. Ohjelma on pyritty kokoamaan niin, että se auttaisi eri alojen ammattilaisia sekä kaupungin henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja kaupungin asukkaita ymmärtämään ja arvostamaan elin- ja asuinympäristöjään sekä rohkaisisi heitä ottamaan vastuuta kaupunkinsa kehityksestä. Ohjelman mukaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen vaatii taloudellista ja poliittista sitoutumista sekä saumatonta ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Ohjelma myös markkinoi Kuopiota sekä auttaa ylläpitämään ja kehittämään eri sidosryhmien välistä hyvää vuorovaikutusta.

 

APOLI täydentää ja havainnollistaa kaupungin strategiaa ja ohjelmia määrittelemällä laadukkaan kaupunkiympäristön kehittymiselle toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin vetovoimaa ja monipuolisen elinkeinoelämän edellytyksiä sekä tulevaisuuteen suuntautunutta ja kestävää kaupunkirakennetta.

 

 

APOLI nostaa hyvän rakennetun ympäristön edistämisen osaksi kaupungin strategiaa. Lisäksi se antaa tavoitteet:

       kaupunkisuunnittelulle

       lähiöuudistushankkeille, kaupunkikehitysprojekteille ja arkkitehtuurikilpailuille

       rakennusjärjestyksen uudistamiselle

       kunnallistekniikan ja viherympäristön suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpidolle

       kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnittelulle, toteutukselle, peruskorjaukselle ja ylläpidolle

       rakentamiseen liittyvien suunnitelmien arvioimiselle

 

 

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Merkitään                                    Merkitään, että Irja Sokka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

 

Esitys                                            Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivitysluonnos.

 

Liitteet

3

7670/2016 Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivitysluonnos

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Liisa Kaksonen

puh.  044 718 5201

Jouni Pekonen

puh. +358 044 718 5419

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                      Kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen ja kaavoitusarkkitehti Jouni Pekonen esittelevät asiaa kokouksessa.

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivitysluonnoksen.

 

 

Päätös                                          Kaavoitusarkkitehti Jouni Pekonen ja kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen olivat kokouksessa kuultavina asiaa käsiteltäessä. Pekonen ja Kaksonen poistuivat kokouksesta heidän kuulemisten jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.