Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2016 Pykälä 366 

Omistajaohjausjaosto

76 §

21.11.2016

 

§ 366

Asianro 7694/00.01.00/2016

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Omistajaohjausjaosto 21.11.2016 76 §

 

 

                                                      Kirje 15.11.2016

Savonia-ammattikorkeakoulu

 

                                                       

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tehtävänä on 1.1.2015 voimaan tulleen perussopimuksen mukaisesti omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Kuopion Sairaalakadun ja Varkauden Osmajoentien (nykyinen Opiskelijankatu) kiinteistöjä.

 

Varkauden Osmajoentien kiinteistöstä rakennukset A ja B on 19.5.2015 myyty Savon koulutuskuntayhtymälle ja rakennus C on jäsenkuntien päätöksillä apporttiluovutuksena 30.9.2016 siirretty Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle. Kuopion Sairaalakadun kiinteistö on 30.9.2016 tehdyllä kaupalla luovutettu Lujatalo Oy:lle.

 

Kiinteistötransaktioiden jälkeen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän varallisuuden muodostavat rahavarat, saamiset ja ostovelat. Jäsenkunnat ovat kuntayhtymän perussopimuksen 26 §:n ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakassopimuksen 2.2 §:n mukaisesti sopineet kuntayhtymän purkautuessa varojen sijoittamisesta Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää valtion korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen myyntituotoista saatujen varojen käytöstä ammattikorkeakoulutoimintaan ja antaa asiassa päätöksen 18.11.2016.

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto on 22.9.2016 (§ 5) päättänyt esittää kuntayhtymän jäsenkunnille, että ne päättävät kuntayhtymän purkamisesta perussopimuksen 26 §:n ja kuntalain säännösten mukaisesti sekä valtuuttavat osaltaan yhtymähallituksen huolehtimaan loppuselvityksestä.

 

Kuntayhtymän yhtymähallitus on osaltaan käsitellyt kuntayhtymän purkamista 10.11.2016 (5 §). Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen päätösten mukaisesti Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä esittää Kuopion kaupungille, että

 

1.      Kuopion kaupunki päättää osaltaan kuntayhtymän purkamisesta per 31.12.2016,

2.     Hyväksyy purkamisen toteutettavaksi purkamissopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin ja kohtien 3.2.1 ja 4 osalta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti tarkennettavin ehdoin,

 

3.     Valtuuttaa yhtymähallituksen laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja huolehtimaan purkamisen kannalta kaikista tarvittavista toimenpiteistä sekä toimittamaan loppuselvityksen ja kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi 31.3.2017 mennessä,

 

4.     Valtuuttaa nimeämänsä Kuopion kaupungin edustajan allekirjoittamaan purkamissopimuksen.

 

Kuopion kaupungille Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkautumisen seurauksena siirtyvät rahavarat ovat tämän hetken tiedon mukaan noin 3,548 milj. €. Kuntayhtymän lopullisesta purkamisesta muodostuu kaupungille voittoa arviolta noin 0,72 milj. €. Nämä rahavarat sijoitetaan kuntayhtymän perussopimuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakassopimuksen mukaisesti edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sekä kuntayhtymän purkaminen että sijoitus osakeyhtiöön toteutetaan 31.12.2016, mutta järjestelyn lopulliset, tarkat euromäärät vahvistuvat vasta kuntayhtymän purkamisen loppuselvityksen yhteydessä. Loppuselvitys ja kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös tuodaan jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi 31.3.2017 mennessä.

 

Esitetyn järjestelyn toteuttamisen edellyttämät muutokset Kuopion kaupungin vuoden 2016 talousarvioon tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi yhdessä muiden vuoden 2016 talousarvioon tehtävien muutosten kanssa kaupunginvaltuuston kokoukseen 12.12.2016.

 

Vaikutusten arviointi            

 

 

Esitys                                        

 

 

Liitteet

 

7694/2016 Liite 1 Saate jäsenkunnat ky purku

 

 

7694/2016  Liite 2 Savonia AMK KY-valtuuston päätös 22.9.2016

 

 

7694/2016 Liite 3 Savonia AMK KY-hallituksen päätös 10.11.2016

 

 

7694/2016 Liite 4  Purkusopimus

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Toni Vainikainen

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Omistajaohjausjaosto päättää ja esittää edelleen kh:lle  ja kv:lle päätettäväksi, että

1.Kuopion kaupunki päättää Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän jäsenkuntana osaltaan purkaa kuntayhtymän per 31.12.2016,

2.Kuopion kaupunki hyväksyy purkamisen toteutettavaksi oheisesta purkamissopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin ja kohtien 3.2.1 ja 4 osalta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti tarkennettavin ehdoin,

3.Kuopion kaupunki valtuuttaa kuntayhtymän yhtymähallituksen laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja huolehtimaan purkamisen kannalta kaikista tarvittavista toimenpiteistä sekä toimittamaan loppuselvityksen ja kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi 31.3.2017 mennessä,

4.Kuopion kaupungin nimenkirjoitusoikeutetut tai näiden erikseen valtuuttama henkilön allekirjoittaa purkamissopimuksen

Kuntayhtymän purkamissopimukseen voidaan tehdä teknisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että esittelytekstissä oleva kappale:

 

"Opetus-ja kulttuuriministeriö edellyttää valtion korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen myyntituotoista saatujen varojen käytöstä ammattikorkeakoulutoimintaan ja antaa asiassa päätöksen 18.11.2016:"

muutetaan muotoon:

 

"Opetus-ja kulttuuriministeriö edellyttää valtion korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen myyntituotoista saatujen varojen käytöstä ammattikorkeakoulutoimintaan ja antaa asiassa päätöksen 2.12.2016:"

 


 

 

 

Liitteet

8

7694/2016 Liite 1 Saate jäsenkunnat ky purku

 

9

7694/2016  Liite 2 Savonia AMK KY-valtuuston päätös 22.9.2016

 

10

7694/2016 Liite 3 Savonia AMK KY-hallituksen päätös 10.11.2016

 

11

7694/2016 Liite 4  Purkusopimus

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että 

1. Kuopion kaupunki päättää Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän jäsenkuntana osaltaan purkaa kuntayhtymän per 31.12.2016,

2. Kuopion kaupunki hyväksyy purkamisen toteutettavaksi oheisesta purkamissopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin ja kohtien 3.2.1 ja 4 osalta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti tarkennettavin ehdoin,

3. Kuopion kaupunki valtuuttaa kuntayhtymän yhtymähallituksen laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja huolehtimaan purkamisen kannalta kaikista tarvittavista toimenpiteistä sekä toimittamaan loppuselvityksen ja kuntayh-

tymän viimeisen tilinpäätöksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi 31.3.2017 mennessä ja

4. Kuopion kaupungin nimenkirjoitusoikeutetut tai näiden erikseen valtuuttama henkilö oikeutetaan allekirjoittamaan purkamissopimus.

Kuntayhtymän purkamissopimukseen voidaan tehdä teknisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.