Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2016 Pykälä 368


 

 

§ 368

Asianro 7993/00.02.00/2016

 

 

Valtuutettujen lukumäärä Kuopiossa

 

 

 

Uuden kuntalain 16 §:ssä säädetään valtuutettujen lukumäärästä seuraavasti:

 

”16 § Valtuutettujen lukumäärä

 

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:

 

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.  Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:

 

 Asukasluku

Valtuutettuja vähintään

 

 

 enintään 5000

13

 5001—20000

27

 20001—50000

43

 50001—100000

51

 100001—250000

59

 250001—500000

67

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.

 

Tässä pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan.”

 

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 6.6.2016 valtuustoryhmistä ja kunnallisjärjestöjen nimeämistä edustajista koostuvan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen.

 

Johtamisjärjestelmän uudistamista valmistellut työryhmä linjasi osaltaan tulevan valtuustokauden valtuutettujen lukumäärää. Työryhmän näkemyksen mukaan Kuopiossa valittaisiin kuntavaaleissa 2017 seuraavalle valtuustokaudelle 2017–2021 yhteensä 59 valtuutettua (kuntalain määrittelemä vähimmäismäärä). 

 

                                                     

 

                                                      Valmistelija                                                         

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että valtuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi Kuopiossa 59 valtuutettua.

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.