Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 21.11.2016 Pykälä 50


 

 

§ 50

Asianro 7063/08.00.00/2015

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategia 2025

 

 

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus

 

Heinäkuun alussa 2014 joukkoliikenteen kokonaispalvelujen järjestämisvastuu siirtyi joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle eli Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle. Viranomainen vastaa liikennepalvelujen suunnittelusta ja järjestämisestä hankintoineen sekä lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmien toimivuudesta ja kehittämisestä. Lisäksi viranomainen vastaa joukkoliikenteen toimintaympäristöstä siten, että liikennöinti on mahdollista sopimusten mukaisesti sujuvasti ja turvallisesti.

 

Joukkoliikenteen suunnittelu on pitkäjänteistä työtä, joka tarvitsee onnistuakseen selkeän strategian ja sitä tukevat pitkän aikavälin tavoitteet. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättikin lokakuussa 2015 käynnistää joukkoliikennestrategian laatimisen. Strategia sisältää Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen tavoiteohjelman 2025 ja sitä toteuttavat strategiset toimenpiteet.

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle on laadittu ehdotus visioksi, jossa:

       Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne on helppokäyttöistä, ympäristöystävällistä ja sujuvaa.

       Maankäytön kehittäminen tukee joukkoliikenteen käytön kasvua.

       Joukkoliikenne tukee vahvasti seudun elinvoimaa sekä taloudellista kehitystä ja se on keskisuurten kaupunkiseutujen edelläkävijä.

       Asukkaiden kokema liikkumisen palvelutaso on parantunut ja joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 20 %.

 

Vision saavuttamiseksi ja strategian toteuttamiseksi kehittämistyölle esitetään strategisia toimenpiteitä, jotka ovat:

       Maankäytössä vähintään 80 % asuntorakentamisesta ja 60 % elinkeinorakentamisesta ohjataan vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle.

       Asiakaslähtöistä informaatio- ja lippujärjestelmää kehitetään joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä ja houkuttelevuutta lisääväksi mm. reaaliaikaisella matkustajainformaatiojärjestelmällä.

       Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja matkaketjujen toimivuutta parannetaan mm. sujuvoittamalla joukkoliikennettä ja toteuttamalla matkakeskus.

       Eri kuljetusten yhteensovittamista tehostetaan maaseutualueilla.

       Joukkoliikenteen ympäristöystävällisyyttä parannetaan siirtymällä sähköiseen tai muuten nykyistä vähäpäästöisempään joukkoliikenteeseen kaupunkiliikenteessä.

       Joukkoliikenteen palvelutasoa nostetaan ja kaupunkiseudun panostusta joukkoliikenteeseen nostetaan nykyisestä 39 eurosta/asukas 50 euroon/asukas vuoteen 2025 mennessä. Joukkoliikenteen markkinointia edistetään vuosittaisella määrärahalla.

       Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennepalvelut tuotetaan tilaaja-tuottajamallilla.

 

Luonnos joukkoliikennestrategiasta valmistuu joulukuun alkupuolella 2016 siten, että se voidaan viedä joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn 15.12.2016 lausuntokierrokselle lähettämistä varten. Tavoitteena on viedä strategialuonnos lausuntoineen joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn helmikuun 2017 kokoukseen. Jos joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan luonnoksen, viedään luonnos maaliskuun alussa 2017 Kuopion kaupunginhallitukseen ja Siilinjärven kunnanhallitukseen hyväksyttäväksi ja hallitusten harkinnan mukaan edelleen valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Asiaa esitellään kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus merkitse asian tiedoksi

                                                     

 

                                                      Valmistelija                                                         

Seija Pasanen

puh. +358 044 718 5424

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitse asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Susanna Kaitanen WSP Finland Oy:stä, joukkoliikenneinsinööri Seija Pasanen ja yleiskaavajohtaja Juha Romppanen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Kaitanen, Pasanen ja Romppanen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.