Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 21.11.2016 Pykälä 53 

 

§ 53

Asianro 4217/10.03.01.02/2016

 

 

Oikaisuvaatimus/Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu

 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) 13 §:n mukaan kunta voi päätöksellään ottaa huolehtiakseen tontinomistajalle tämän lain mukaan kuuluvista puhtaanapitotehtävistä määrättyjen katujen tai tehtävien osalta.

 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 31.10.2016 § 330 esittänyt kaupunginvaltuustolle, että kävelykeskustan keskitettyä puhtaanapitoa jatketaan 1.1.2017 alkaen toistaiseksi. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto.

 

Kaupunginhallituksen päätös koskee siten valmistelua. Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

 

Oikaisuvaatimus tulee siten jättää tutkimatta.

 

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

 

 

Liitteet

2

4217/2016 Oikaisuvaatimus

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                          Kaupunginlakimies Vesa Toivanen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

                                                      Merkittiin, että kokouksesta poistuivat esteellisinä jäsen Neeta Röppänen (yhteisöjäävi) ja jäsen Minna Reijonen (yleislausekejäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.