Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2016 Pykälä 115 

 

§ 115

Asianro 8104/02.05.02.01/2016

 

 

Kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoitus Kuopiossa 2017 / Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry

 

 

Kansalaistoimijalähtöisiin kokeiluhankkeiden kuntarahoitusosuuksiin on varattu määrärahaa kansalaistoiminnan aktivointiyksikön talousarviossa. Hankkeilla etsitään uusia toimintamalleja täydentämään nykyisiä palveluja. Hankkeilla tavoitellaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työikäisten asukasryhmien osallisuuden edistämistä, köyhyyden torjuntaa ja nuorten osallisuuden edistämistä sekä yhteisöllisyyden tukemista. Hankkeiden rahoitus koostuu kaupungin, Ely-keskuksen ja hakijan osuuksista. Rahoitus on osa Kestävää kehitystä ja työtä 2014-2020 EU-rakennerahasto-ohjelman mukaista kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä Kuopiossa.

 

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee 12.923 euron kuntarahoitusosuutta Petosen Pömpeli-hankkeelle 2.1.-31.12.2017.

 

Hankkeen tavoitteena on soveltaa Petosen Osallisuushankkeessa tuotettua alueellista toimintamallia, jonka avulla tuetaan työelämän ulkopuolella ja/tai muuten heikossa asemassa olevien Petosen asukkaiden osallisuutta ja toiminta-kyvyn vahvistumista yksilölähtöisen tuki-, ohjaus- ja neuvontatyön avulla. Yhteisötason tavoitteena on hankkeen ja julkisten palvelujen yhteistyön rajapinnan erilaisten toimintatapojen yhteensovittaminen ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen.  Toiminnassa tuki- ja ohjaustyötä tehdään asiakkaan tarpeiden pohjalta ja kehitetään eri toimijoiden välistä käytännön yhteistyötä ennaltaehkäisevien toimintatapojen käytössä. Yhteistyötä tehdään verkostona asiakkaiden mahdollisten hoito- ja tukitahojen sekä läheisten ihmisten kanssa. Asioimistuen ja yksilölähtöisten keskustelujen pohjalta tuetaan henkilöä ymmärtämään ja hyväksymään oma tilanteensa realistisemmin, löytämään ja hyödyntämään palveluja kokonaisvaltaisemmin ja motivoidusti sekä kokemaan oman elämän suunnitteleminen mielekkäänä ja tärkeänä. Tuloksena on yksilötasolla asiakkaiden elämänhallinnan ja toimintakyvyn koheneminen, koska toiminnan tuloksena syrjäytymässä olevien henkilöiden osallisuus ja sen myötä toimintakyky on vahvistunut siten, että he kykenevät hoitamaan asioitaan itsenäisemmin.

 

Hanke edistää sosiaalisesti kestävää kehitystä sekä yhdenvertaisuutta. Hankkeella halutaan tukea heikossa asemassa olevien ihmisten - sekä miesten että naisten - osallisuutta sekä edistää hyvinvointia ja toimintakykyä.

 

Hakija laskuttaa kuntarahoitusosuuden hankkeen alkaessa. Laskutusosoite: Kuopion kaupunki /HEP, Kansalaistoiminnan yksikkö, PL 3016, 70090 KUHILAS.

                                                           

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää 12.923 euron kuntarahoitusosuuden maksamisesta Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n Petosen Pömpeli-hankkeelle.

 

 

Liitteet

12

8104/2016 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Norja

puh.  044 718 4000

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Janne Hentunen palasi kokoukseen ennen asian käsittelyn alkua klo 15.54.