Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2016 Pykälä 110 

 

§ 110

Asianro 1144/00.01.01/2014

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

 

 

Kuopion kaupungin valtuusto on 5.9.2016 § 81 hyväksynyt palvelualueuudistuksen jatkovaiheen, joka edellyttää palvelualueiden toimintasäännön tarkistamista. Valtuuston päätöksellä tapahtumapalveluiden avainprosessi päättyy Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella. Tämän lisäksi varhaiskasvatusjohtajan töistä poisjäänti aiheuttaa virkajärjestelyjä Kasvun ja oppimisen palvelualueella, mikä myös edellyttää toimintasäännön tarkistamista. Toimintasäännön tarkistamisen yhteydessä asiakkuusjohtajille on annettu mahdollisuus antaa lausuntonsa toimintasäännön muutoksista ja asiakkuusjohtajat ovat tarkastaneet ja kommentoineet toimintasäännön muuttamista.

 

Palvelualueiden toimintasääntöä on uudistettu ja tarkennettu luvun I (Yleinen osa) § 2 kolmannen kappaleen osalta, joka on muutettu valtuusteon päätöksen 5.9.2016 mukaiseksi.

 

Luvun II (Viranhaltijoiden yleinen toimivalta ja tehtävät) osalta. Muutoksia ja täsmennyksiä on tehty asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden sekä työnjohtajien hallinnollisen aseman ja tehtävien osalta.

 

Luvun kolme, Johtaminen, organisaatio ja ratkaisuvalta, tarkennuksia on tehty pykäliin 8, 9 ja 11. Tässä yhteydessä johtoryhmän toiminnassa määritelty laajennetun johtoryhmän kokoonpano (8 §) ja talouspäällikön tehtäviin liittynyt esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten myöntäminen siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueelle kuljetuspalveluiden päätettäväksi. Lisäksi tietohallintopäällikön tehtäviä on täsmennetty.

 

Palvelualueiden organisaation (9 §) on huomioitu sekä em. valtuuston päätös palvelualueiden kehittämisestä tapahtumapalveluiden osalta(§9 A) että (§9 B) varhaiskasvatusjohtajan viranhoitamisen järjestämiseen liittyvät muutokset.

 

Johtavien viranhaltijoiden erityisen toimivallan osalta (luku III, § 11) osalta merkittävin muutos aiempaan on toimivalta- ja tehtäväluettelon järjestyksen muuttaminen yhtenäiseksi koko toimintasäännön osalta. A-osan (hyvinvoinnin edistämisen palvelualue) muutoksia ovat täsmennetyt vastuut ja tehtävänimikkeet. B-osassa (kasvun ja oppimisen palvelualue) on kuvattu kasvatusjohtajan tehtävät sekä otettu huomioon kasvun ja oppimisen tuen päällikön tuleva virka.

 

Opetusjohtajan ja lukio-opetuspäällikön tehtäviä on täsmennetty ja määritelty vastuut opetusjohtajaa sijaistettaessa.

 

Lukuun IV Muut määräykset (§12 ja §14– 19) ei muutoksia ole tullut. Luvun IV §13 (B) osalta on täsmennetty kansalaisopiston rehtorin oikeutta päättää opiston OVTES:n alaisen henkilöstön vuotuisista opetus- ja muun työn velvollisuuksista. Esityksen liitteenä on luonnos uudesta toimintasäännöstä sekä tarkempi erittely muuttuneista kohdista. Erittelyssä muutokset on esitetty punaisella fontilla.

 

Uusi toimintasääntö tulee voimaan lautakuntien hyväksynnän jälkeen (§20).

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy osaltaan yllä esitellyt toimintasääntömuutokset siten, että ne astuvat voimaan ja noudatettavaksi 1.1.2017, kun sekä Hyvinvoinnin edistämisen että Kasvun ja oppimisen lautakunnat ovat ne hyväksyneet ja pöytäkirjat on tarkastettu.

                                                         

 

Liitteet

6

1144/2016 Toimintasääntöluonnos

 

7

1144/2016 Palvelualueiden organisaatiokaavio

 

Viiteaineisto

1

1144/2016 Toimintasääntöjen vertailu

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh.  044 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kokouksessa jaettiin täydennetty organisaatiokaavio, joka liitetään pöytäkirjaan.

 

Esittelijä täydensi esitystään siten, että § 11 kohtaan liikuntapaikkapalveluiden palvelupäällikön tehtävät lisätään lause: ”Vastaa alaisuudessaan toimivan liikuntapaikkapalveluiden palvelutuotannon järjestämisestä ja toimii liikuntapaikkapalveluiden henkilöstön esimiehenä”.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.