Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2016 Pykälä 51


 

Kaupunkirakennelautakunta

177 §

19.10.2016

Kaupunginhallitus

332 §

31.10.2016

Kaupunginhallitus

356 §

14.11.2016

 

§ 51

Asianro 7108/01.01.01.01/2016

 

 

Suunnittelujohtajan virkanimikkeen muuttaminen kaupunkisuunnittelujohtajaksi

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 19.10.2016 177 §

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

 

Kaupunginvaltuusto on 5.9.2016 kokouksessaan päättänyt organisaatiouudistukseen liittyvistä johtosääntömuutoksista. Organisaatiomuutoksessa kaupunkiympäristön palvelualueelle kootaan kaupunkisuunnittelukokonaisuus ja pääosa ulkoilu- ja virkistyspalveluista. Strateginen maankäytön suunnittelu siirtyy konsernipalveluista osaksi kaupunkisuunnittelun vastuualuetta.

 

Organisaatiouudistuksessa kaupunkisuunnittelun vastuualuetta johtaa kaupunkisuunnittelujohtaja, joka toimii vastuualueen palvelupäälliköiden (yleiskaavapäällikkö, asemakaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö) esimiehenä. Kaupunkisuunnittelujohtajan hallinnollinen asema on asiakkuusjohtaja.  Kaupunkisuunnittelujohtajan virkaan ei perusteta uutta vakanssia vaan suunnittelujohtajan virkanimike on tarkoituksenmukaista muuttaa kaupunkisuunnittelujohtajan viraksi.

 

Nykyisen ”Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa” mukaan suunnittelujohtajan ottaa palvelussuhteeseen kaupunkirakennelautakunta, joka myös päättää virkanimikkeen muuttamisesta.

 

Koska kaupunkisuunnittelujohtaja johtaa myös yleiskaavoitusta, on tarkoituksenmukaista muuttaa ”Johtosääntöä toimivallasta henkilöstöasioissa” siten, että kaupunkisuunnittelujohtajan ottaa palvelukseen kaupunginhallitus.

 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta muuttaa suunnittelujohtajan virkanimikkeen kaupunkisuunnittelujohtajaksi ja esittää kaupunginhallitukselle muutettavaksi ”Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa” siten, että kaupunkisuunnittelujohtajan ottaa palvelukseen kaupunginhallitus.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Anne Simonen-Ruuskanen

puh.  044 718 5116

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Kaupunginhallitus 31.10.2016 332 §

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että johtosäännön toimivallasta henkilöstöasioissa 3 §:n 4 momenttiin tehdään lisäys: 

" Kaupunginhallitus, joka ottaa palvelukseen kaupunkisuunnittelujohtajan,..."

Johtosääntömuutos astuu voimaan 1.12.2016 lukien.

 

 

Päätös                              Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

 

 


 

 

Kaupunginhallitus 14.11.2016 356 §

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että johtosäännön toimivallasta henkilöstöasioissa 3 §:n 4 momenttiin tehdään lisäys: 

" Kaupunginhallitus, joka ottaa palvelukseen kaupunkisuunnittelujohtajan,..."

Johtosääntömuutos astuu voimaan 1.1.2017 lukien.

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän päätösehdotuksen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto päättää, että johtosäännön toimivallasta henkilöstöasioissa 3 §:n 4 momenttiin tehdään lisäys: 

" Kaupunginhallitus, joka ottaa palvelukseen kaupunkisuunnittelujohtajan,..."

Johtosääntömuutos astuu voimaan 1.1.2017 lukien.

 

Päätös                                            Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.