Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2016 Pykälä 56


 

Kaupunginhallitus

372 §

28.11.2016

 

§ 56

Asianro 7971/02.06.02/2016

 

 

Kuopion ja Juankosken kaupunkien kuntaliitoksen kirjanpidollinen käsittely ja avaavan taseen muodostamisen periaatteet

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 28.11.2016 372 §

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

                                            Kuntien yhdistymisestä on säädöksiä Kuntalaissa ja Kuntarakennelaissa. Lisäksi Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut kuntien yhdistymisen kirjanpidollisesta käsittelystä seuraavat lausunnot nro 81 (2007) Lausunto kuntajaon muutoksen kirjanpidollisesta käsittelystä, nro 83 (2008) Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus kuntajaon muutoksen kohteena olevissa kunnissa, nro 90 (2009) Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös kuntaliitoksen jälkeen.

 

Kuopion kaupunki ja Juankosken kaupunki yhdistyvät 1.1.2017. Kuntaliitoksen yhteydessä Juankosken kaupungin oikeudet, luvat, omaisuus, velat sekä velvoitteet siirtyvät Kuopion kaupungille.

 

Kirjanpidollinen käsittely

 

Molempien kaupunkien tilinpäätökset ennen kuntaliitosta laaditaan tilinpäätöksen laatimisesta annettujen säännösten ja sovellusohjeiden mukaisesti ilman kuntaliitosta ennakoivia kirjauksia.

 

Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin poistosuunnitelmat eivät poikkea merkittävästi toisistaan, joten poistosuunnitelman tarkistamiseen ei ole tarvetta. Juankosken kaupungin taseessa olevan omaisuuden tulonodotukset ja käyttöön liittyvät odotukset eivät muutu kuntien yhdistyessä.

 

Avaavan taseen muodostamisen periaatteet

 

Avaavan taseen muodostaminen on tarpeen, jotta vuoden 2017 tilinpäätökseen voidaan laatia rahoituslaskelma ja varmistua tilinpäätöksen jatkuvuudesta sekä oikean ja riittävän kuvan antamisesta laajentuneen kunnan taloudesta. 

 

Avaava tase 1.1.2017 muodostetaan yhdistämällä molempien kuntien kuntaliitosta edeltävät taseet konsernitilinpäätöksen tapaan rivi riviltä olennaiset keskinäiset saamiset ja velat eliminoiden. Yhdistely tehdään kirjanpitoarvoissa. Juankosken kaupungin taseen omaisuudesta osa siirretään Kuopion kaupungin liikelaitosten ja taseyksiköiden omaisuudeksi omaisuuden käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaikki Juankosken kaupungin pysyvien vastaavien erät yhdistellään teknisesti ensin ydinkaupungin taseeseen, josta liikelaitosten ja taseyksiköiden taseisiin kuuluvat tase-erät ja niitä vastaava peruspääomaosuus siirretään niiden avaaviin taseisiin 1.1.2017.

 

Juankosken kaupungin taseeseen ei sisälly arvonkorotuksia, pakollisia varauksia tai investointivarauksia. Juankosken kaupungin taseessa olevat poistoerot, joiden perusteet ovat edelleen olemassa, siirretään sen yksikön taseeseen, johon niitä vastaava omaisuuserä siirretään. Juankosken kaupungin taseessa olevien lahjoitusrahastojen pääomat ja niiden erityiskatteet siirretään kirjanpitoarvossaan avaavaan taseeseen. Juankosken kaupungin oman pääoman erät yhdistellään kirjanpitoarvoissaan Kuopion kaupungin vastaaviin eriin.

 

Konsernin avaavan taseen muodostamisen periaatteet

 

Avaavan konsernitaseen laatiminen on perusteltua, jotta konsernin rahoituslaskelma on mahdollista laatia ja jotta konsernitilinpäätöksen jatkuvuudesta voidaan varmistua.

 

Konsernin avaava tase 1.1.2017 muodostetaan yhdistämällä molempien kuntien kuntaliitosta edeltävät konsernitaseet olennaiset keskinäiset saamiset ja velat eliminoiden. Yhdistely tehdään kirjanpitoarvoissa.

 

Ensimmäinen tilinpäätös kuntaliitoksen jälkeen

 

Kuntaliitoksen jälkeen ensimmäisessä tilinpäätöksessä taseen vertailutietona käytetään edellä mainittua yhdisteltyä avaavaa tasetta. Tulos- ja rahoituslaskelman vertailutietona esitetään Kuopion kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma 31.12.2016. Konsernitaseen vertailutietona esitetään edellä mainittu yhdistelty konsernin avaava tase ja tulos- ja rahoituslaskelmasta Kuopion konsernitilinpäätöksen 2016 laskelmat, joihin on lisätty Juankosken konsernitilinpäätöksen vastaavat laskelmat, joista olennaiset sisäiset erät eliminoidaan mahdollisuuksien mukaan. Vertailutietoina käytetyistä laskelmista annetaan selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa.

 

                                            Valmistelija 

Pirjo Salmelainen

puh. +358 044 718 2807

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

                                           

 

Vaikutusten arviointi        Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pirjo Salmelainen

puh.  044 718 2807

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle avaavan taseen muodostamisen periaatteet hyväksyttäväksi

 

 

Päätös                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto hyväksyy avaavan taseen muodostamisen periaatteet.

 

 

Päätös                                            Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.