Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2016 Pykälä 41


 

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat

56 §

21.11.2016

 

§ 41

Asianro 6592/00.00.01.00/2016

 

 

Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 21.11.2016 56 §

 

 

 

Yleistä                              Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken kaupunkien yhdistymisestä. Juankosken kaupunki lakkaa ja yhdistyy Kuopion kaupunkiin 1.1.2017.

Kuopion ja Juankosken valtuustot ovat muodostaneet syksyllä 2016 kuntarakennelain ja yhdistymissopimuksen perusteella ns. osayhteisvaltuuston, joka toimii 1.1.2017 lukien Kuopion kaupunginvaltuustona siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valitaan kuntavaaleissa 2017.

Osayhteisvaltuusto on kokouksessaan 12.9.2016 valinnut yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksen, joka toimii Kuopion kaupunginhallituksena siihen saakka, kunnes uusi hallitus on valittu kesäkuussa 2017.

Yhdistyvien kuntien muiden luottamushenkilöiden toimet päättyvät kuntarakennelain mukaisesti kuntajaon muutoksen tullessa voimaan eli 1.1.2017. Tämän johdosta osayhteisvaltuuston on tarpeen vahvistaa muiden Kuopion kaupungin luottamushenkilöiden toimien jatkuminen 1.1.2017 alkaen siihen saakka, kunnes toimiin on valittu uudet luottamushenkilöt kuntavaalien jälkeen kesäkuussa 2017.

Kaupunkien edustajien välisessä tapaamisessa on sovittu siitä, että osayhteisvaltuusto vahvistaa loppuvuonna muiden toimielinten kokoonpanon ja luottamustehtävien jatkumisen siten, että lähtökohtaisesti Kuopion kaupungin nykyiset luottamushenkilöt jatkaisivat uuden kunnan luottamushenkilöinä 1.1.2017 alkaen siihen saakka, kunnes luottamustoimiin on valittu uudet henkilöt kuntavaalien jälkeen.

 

 

Vaalikelpoisuus lautakuntiin

 

 

                                            Kuntalain 36 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)      asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2)     henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

 

3)     henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 

Alueellinen jätelautakunta (Savo-Pielisen jätelautakunta)

 

                                                 Alueellisen jätelautakunnan johtosäännön 3 § mukaan isäntäkunnan valtuusto

asettaa lautakunnan toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä

jäsenistä. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtai-

nen varajäsen.

 

Kunnat nimeävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuduittain seuraavasti:

 

 

 

Kuopio                                                       4 jäsentä

 

Pielisen Karjalan seutu                           2 jäsentä

(Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo)     

 

Siilinjärvi ja Maaninka                            2 jäsentä

 

Pieksämäki                                               1  jäsen

 

Koillis-Savon seutu                                  1  jäsen

(Rautavaara, Juankoski,  Outokumpu

Kaavi ja Tuusniemi)

 

Sisä-Savon seutu                                     1  jäsen

(Suonenjoki, Rautalampi,

Vesanto ja Tervo) sekä Konnevesi

 

Isäntäkunnan valtuusto valitsee yhden jäsenistään lautakunnan puheenjohtajaksi ja muiden kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi.

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

 

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen johtosäännön 3 §:n mukaan

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta toimii Kuopion kaupunginvaltuuston ja Kuopion kaupunginhallituksen alaisuudessa.  Lautakuntaan kuuluu yhdeksän (9) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.   Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

 

Lautakunta on asemaltaan kuntalain (410/2015) 51 §:n tarkoittama lautakunta.

 

 

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan jäsenet ja varajäsenet valitaan seutukunnittain niiden asukaslukujen suhteessa.  Jokaisella seutukunnalla on kuitenkin yksi jäsen.  Kunkin seutukunnan kunnat sopivat keskenään, miten jäsenyydet ja varajäsenyydet jakautuvat kuntien välillä.  Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään seutukunnittain.

 

Yhteistoimintasopimuksen sopijakunnat:

 

Iisalmi, Juankoski, Kiuruvesi, Kuopio, Suonenjoen ja Varkauden kaupungit sekä Kaavi, Kangaslampi, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tervo, Tuusniemi, Varpaisjärvi, Vesanto ja Vieremä.

 

Kuntayhtymän toimielimet

 

Kuntalain 59 §:n yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa sovitulla tavalla.

 

Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin

                                                

                                                 Kuntalain 82 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.

 

Vaalikelpoinen muun kuin 81 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

 

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 4 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 9 §:n mukaan valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraavasti:

 

Väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa jäsenten lukumäärä

 

2.000 tai vähemmän         1

2.001 -  8.000                     2

8.001 - 25.000                    3

25.001 - 100.000                4

100.001 - 400.000              5

 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

 

Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

Lisäksi Kuopion yliopisto nimeää valtuustoon kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Merkitään, että Kuopion väliluku on yli 100.000, joten valittavien jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten lukumäärä on viisi.

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 6 §:n mukaan yhtymävaltuustossa on Kuopiosta seitsemän (7), Varkaudesta viisi (5), Iisalmesta kolme (3), Kiuruvedeltä yksi (1) ja Lapinlahdelta yksi (1) jäsen. 

 

Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 

 

Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto                 

 

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuustoon jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.  Yhtymävaltuustossa on Kuopiosta neljä (4) Varkaudesta kolme (3), Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi (2) ja muista jäsenkunnista yksi (1) jäsen. 

 

Valtuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.  Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien toimikautta vastaavaksi ajaksi.  Toimikausi jatkuu siihen asti kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.

 

Pohjois-Savon liiton perussopimuksen 3 luvun 14 §:n mukaisesti mikäli kaksi tai useampia kuntia yhdistyy yhdeksi kuntayhtymän jäsenkunnaksi kesken vaalikauden, valitsee yhdistynyt kunta edustajansa maakuntavaltuustoon noudattaen soveltuvin osin tämän perussopimuksen määräyksiä. Merkitään, että maakuntavaltuuston jäsenistä päätetään erikseen kevään 2017 aikana.

 

 

Liitteet

 

6592/2016 Luottamushenkilöluettelo ylikunnallisiin luottamustoimiin

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että Kuopion kaupungin nykyiset luottamushenkilöt jatkavat entisissä toimissaan liitteen mukaisesti 1.1.2017 lukien valtuustokauden loppuun saakka.

 

 

Päätös                              Kaupunginlakimies Vesa Toivanen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

2

6592/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto päättää, että Kuopion kaupungin nykyiset luottamushenkilöt jatkavat entisissä toimissaan liitteen mukaisesti 1.1.2017 lukien valtuustokauden loppuun saakka.

 

 

Päätös                                            Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.