Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2016 Pykälä 42


 

Kaupunginhallitus

368 §

28.11.2016

 

§ 42

Asianro 7993/00.02.00/2016

 

 

Valtuutettujen lukumäärä Kuopiossa

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 28.11.2016 368 §

 

 

Uuden kuntalain 16 §:ssä säädetään valtuutettujen lukumäärästä seuraavasti:

 

”16 § Valtuutettujen lukumäärä

 

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:

 

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.  Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:

 

 Asukasluku

Valtuutettuja vähintään

 

 

 enintään 5000

13

 5 00120000

27

 20 00150000

43

 50 001100000

51

 100 001250000

59

 250 001500000

67

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.

 

Tässä pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan.”

 

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 6.6.2016 valtuustoryhmistä ja kunnallisjärjestöjen nimeämistä edustajista koostuvan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen.

 

Johtamisjärjestelmän uudistamista valmistellut työryhmä linjasi osaltaan tulevan valtuustokauden valtuutettujen lukumäärää. Työryhmän näkemyksen mukaan Kuopiossa valittaisiin kuntavaaleissa 2017 seuraavalle valtuustokaudelle 2017–2021 yhteensä 59 valtuutettua (kuntalain määrittelemä vähimmäismäärä). 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että valtuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi Kuopiossa 59 valtuutettua.

 

Päätös                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi Kuopiossa 59 valtuutettua.

 

 

Päätös                                            Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.