Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2016 Pykälä 46 

Kaupunginhallitus

365 §

28.11.2016

 

§ 46

Asianro 5377/02.07.01/2016

 

 

Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n osakkeiden myynti ja sopimus uimahallipalvelujen järjestämiseen liittyvästä yhteistoiminnasta

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 28.11.2016 365 §

 

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus

 

 

Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy on kaupungin täysin omistama yhtiö. Yhtiö omistaa Nilsiän Tahkolla sijaitsevalla ja Kuopion kaupungilta vuokratulla Liikuntakeidas I-nimisellä tilalla (kiinteistötunnus 297-499-15-1) sijaitsevan urheilu-, virkistys- ja liiketoimintatiloja käsittävän rakennuksen, joka on vuokrattu edelleen Tahko Spa Oy:lle. Rakennuksen vuokrasopimus on voimassa 2024 saakka ja vuokralaisella on etuoikeus jatkaa sopimusta 10 vuodella, mikäli vuokranantaja ei ota vastatakseen vuokrakohteen operoinnista vuokrakauden jälkeen. Kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön liiketoiminta on ollut viime vuosina tappiollista ja asian ratkaisemiseksi kaupunki on neuvotellut yhtiön osakekannan myynnistä tiloissa toimivalle vuokralaiselle. Käytännössä yhtiön osakekannan arvo muodostuu yhtiön omistamasta rakennuksesta vuokraoikeuksineen. 

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.8.2016 § 230, että sopimusneuvotteluja yhtiön osakekannan myynnistä jatketaan ja asia tuodaan edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätettäväksi.

 

Jatkoneuvottelussa on päädytty ratkaisuun, jossa yhtiön osakekannan velaton kauppahinta on 1,5 Me ja kaupunki tekisi ostajan kanssa sopimuksen uimahallipalvelujen järjestämiseen liittyvästä yhteistoiminnasta. Sopimuksen tarkoituksena on löytää osapuolten yhteistyön kautta mahdollisuus kehittää Tahkon alueen palveluja siten, että sen myötä turvataan liikuntalakiin ja kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat laadukkaat uimahallipalvelut. Yhtiö sitoutuu järjestämään uimahallipalvelut, jotka ovat kuntalaisten ja Tahkon alueen matkailijoiden käytettävissä. Kaupunki hyväksyy uimahallin käyttömaksut ja kaupunki saa vuosittaiset lipputulot täysimääräisesti 380.000 euroon saakka, minkä jälkeen lipputulot jaetaan osapuolten kesken sopimuksessa tarkemmin määritellyin tavoin. Kaupunki suorittaa yhtiölle korvauksena uimahallipalvelujen järjestämisestä 50.500 euroa/kk lisättynä arvonlisäverolla. Sopimus on voimassa 15 vuotta.

                                                                

                                            Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 5 §:n 25 kohdan mukaan tytäryhteisön osakkeiden myynnistä päättää kaupunginvaltuusto.

 

                                            Järjestelyn täytäntöönpanon edellytyksenä on, että hankinnasta (yhteistoimintasopimus) tehdään hankintalain 79 §:n tarkoittama suorahankintailmoitus ja suorahankinta saavuttaa lainvoiman.   

                                           

 

 

Vaikutusten arviointi        Neuvoteltu järjestely vakiinnuttaa ja edistää Tahkon palveluiden tarjontaa ja kehittämistä. Samalla työnjako selkiytyy kaupungin ja Tahkon yritystoiminnan välillä ja laajentaa mahdollisuuksia matkailullisen vetovoiman kehittämiseen.

 

Hankkeella on myös hyvinvointivaikutuksia: Kaupungin järjestäessä uimahallipalvelut, voidaan nykyistä monipuolisemmin tarjota mm. erilaisia lipputuotteita ja näin edistää asukkaiden palvelujen käyttöä.

 

 

 

Esitys                                Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen osayhteisvaltuustolle, että

 

-         Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n osakekanta myydään Tahko Spa Oy:lle 1,5 Me:n velattomasta kauppahinnasta liitteenä olevassa kauppakirjaluonnoksessa tarkemmin määritellyin ehdoin;

-         Tahko Spa Oy:n kanssa tehdään uimahallipalvelujen järjestämistä koskeva yhteistyösopimus liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa tarkemmin määritellyin tavoin ehdolla, että hankinnasta tehdään hankintalain tarkoittama suorahankintailmoitus ja suorahankinta saa lainvoiman;

-         sopimuksiin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.   

 

 

Liitteet

 

5377/2016 Kauppakirja

 

 

5377/2016 Sopimus uimahallipalvelujen järjestämiseen liittyvästä yhteistoiminnasta

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että jäsen Tapio Tolppanen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Palvelupäällikkö Saku Kekäläinen oli kokouksessa kuultavana asiaa käsiteltäessä. Kekäläinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 


 

 

Liitteet

11

5377/2016 Kauppakirja

 

12

5377/2016 Sopimus uimahallipalvelujen järjestämiseen liittyvästä yhteistoiminnasta

 

                                                         

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto päättää, että

-   Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n osakekanta myydään Tahko Spa Oy:lle 1,5 Me:n velattomasta kauppahinnasta liitteenä olevassa kauppakirjaluonnoksessa tarkemmin määritellyin ehdoin;

-   Tahko Spa Oy:n kanssa tehdään uimahallipalvelujen järjestämistä koskeva yhteistyösopimus liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa tarkemmin määritellyin tavoin ehdolla, että hankinnasta tehdään hankintalain tarkoittama suorahankintailmoitus ja suorahankinta saa lainvoiman;

-   sopimuksiin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.   


 

Päätös                                            Merkittiin, että, valtuutettu Hannu Kananen poistui esteellisenä (intressijäävi) paikaltaan asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.