Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2016 Pykälä 112 

 

§ 112

Asianro 7142/05.17.00/2016

 

 

Rintamaveteraanien kotiin annettavan palvelun järjestäminen 1.1.2017 alkaen ja määräaikainen palveluohjaajan viran perustaminen

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen hallinto

 

 

Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 veteraanien kotona asumista tukevia palveluja vahvistetaan ja tavoitteena on järjestää veteraaneille tarpeen mukaiset maksuttomat kotiin annettavat avopalvelut. Valtiokonttori ohjaa määrärahaa kuntiin kuntoutus- ja avopalvelujen järjestämistä varten.

 

Valtiokonttori lähettää kuntiin tarkemman ohjeistuksen asiaan liittyen joulukuussa 2016. Ohjeistus sisältää kuntakohtaiset tiedot rahasummasta sekä sen käytöstä kunnallisten avopalvelujen, tuetun kotikuntoutuksen ja monipuolisten kuntoutuspalvelujen järjestämiseen. Kunta voi tehdä palvelupäätöksiä heti tammikuussa 2017.

 

Pohjois- Savon Sotaveteraanipiiri on 18.10.2016 perusturva- ja terveyslautakunnalle osoittamassaan kirjeessään esittänyt kysymyksen miten Kuopiossa on suunniteltu veteraanien palvelutilanteen kartoittaminen, jotta veteraanien tarvitsemat palvelut voitaisiin heti vuoden alussa aloittaa. Kirje jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan vanhusten palveluohjauksen suunnitelma rintamaveteraanien kotiin annettavien palveluiden järjestämiseen 1.1.2017 alkaen. 

 

Arvion mukaan veteraanien palvelutarpeen arvioinneista ja palvelujen järjestämisestä muodostuu yhden palveluohjaajan resurssin määräaikainen lisätarve vanhusten palveluohjaukseen. Perusteena määräaikaiselle on uuden toimintamallin vakiintumattomuus ja toiminnan aloitusvaiheeseen liittyvä mittava työmäärä, myös kohderyhmä on ajan myötä vähenevä.

 

Työntekijä käyttää julkista valtaa, jolloin täytyy perustaa palveluohjaajan virka.

 

 

Vaikutusten arviointi                Myönteinen asiakasvaikutus.

 

PoSoTe-vaikutusten arviointi

 

                                                          Ei PoSoTe-vaikutusta

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy rintamaveteraanien kotiin annettavien palveluiden järjestämiseksi tehdyn suunnitelman ja sen toteuttamiseen tarvittavan määräaikaisen henkilöresurssin vuodelle 2017.

 

Samalla perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle määräaikaisen palveluohjaajan viran perustamista. Viran kelpoisuusehtona on sosiaali- tai terveydenhuollon AMK -tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto.  Viran palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelukohdan 04SOS030 mukaan ja viran työnvaativuuden taso on 2. Työaika on yleistyöaika 38,25 tuntia viikossa.

 

Virka täytetään määräaikaisena ajalle 1.1. – 31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on uuden toimintamallin vakiintumattomuus ja toiminnan aloitusvaiheeseen liittyvä mittava työmäärä, myös kohderyhmä on ajan myötä vähenevä.

 

 

 

 

Liitteet

3

7142-2016-1 Kirje 520105_1_1 (2).pdf

 

4

Suunnitelma rintamaveteraanien palveluiden järjestämisestä.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mari Leikas

puh. +358 044 718 3249

Tiina Kallio

puh.  044 718 3289

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 044 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

                                                          Merkittiin, että jäsen Merja Taskinen poistui kokouksesta klo 17.44 tämän asian päätöksen teon jälkeen.