Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2016 Pykälä 115 

 

§ 115

Asianro 8590/00.01.01/2016

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

 

 

 

 

Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kaupungin hallinnosta määrätään mm. palvelualueiden johtosäännöllä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän palvelualueiden johtosäännön 1 luvun 8 §:n mukaan palvelualueen tarkemmasta järjestämisestä määrätään toimintasäännössä. Palvelualueiden johtosäännön 1 luvun 9 §:n perusteella lautakunta voi toimintasäännöllä siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijalle, luottamushenkilölle ja toimielimelle. Toimintasäännön hyväksyy palvelualueen lautakunta.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 5.9.2016 §:ssä 171 palveluorganisaation jatkokehittämisestä.  Päätökseen sisältyi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden osalta kolme muutosta:

 

1)      Työllisyyspalvelut siirtyvät perusturvan palvelualueelta aikuissosiaalityön vastuualueelta osaksi elinvoimapalveluja. Maahanmuuttajien Kuopioon kotoutumisen koordinointi organisoidaan elinvoimapalveluihin. Pakolaisyksikkö jää edelleen perusturvan palvelualueelle.

 

2)      Perheneuvola siirtyy kasvun ja oppimisen palvelualueelta kasvun ja oppimisen tuen palveluista perusturvan tai terveydenhuollon palvelualueelle.

 

3)      Selvitetään millainen kokonaisuus lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluista on järkevintä muodostaa.

 

 

Neuvotteluissa on päädytty siihen, että perheneuvola siirtyy terveydenhuollon palvelualueelle. Kuntoutuspalveluista vastaa kuntoutusjohtaja lukuun ottamatta lasten kuntoutuspalveluita, jota johtaa ja palvelujen järjestämisestä vastaa terveysjohtaja. Nämä tarvittavat muutokset on käsitelty työyksiköissä yhteistoiminnallisesti.

 

Lastenneuvola-, kouluterveydenhuolto- ja 2.asteen opiskeluterveydenhuoltopalvelujen ohjaus ja resursointi (järjestämisvastuu) on ollut Kasvun ja oppimisen palvelualueella. Palvelujen tuottamisesta on vastannut Terveydenhuollon palvelualue. Palvelujen järjestäjän ja tuottajan välille on laadittu palvelusopimus, joka on hyväksytty vuosittain käyttösuunnitelman yhteydessä asianosaisissa lautakunnissa. Tarkoitus on, että sopimusta ei jatketa enää vuodelle 2017.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kokonaisuutta selvitetään osana PoSoTe kokonaisuutta.

 

Viestintäpäällikkö on pyytänyt lisäämään toimintasääntöön esimiesten yleisiin tehtäviin asianmukaisesta viestinnästä ja verkkosivujen ylläpidosta huolehtimisen kaupungin linjausten mukaisesti.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasääntöön on tehty palveluorganisaation jatkokehittämisestä johtuvat ja tarvittavat muut muutokset.

 

Liitteenä on perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasääntö.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Toimintasääntö ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa.

 

PoSoTe-vaikutusten arviointi

 

                                                          Ei PoSoTe-vaikutusta.

 

 

 

 

Liitteet

11

PeTe toimintasääntö 2017 lautakunta 20 12 2016.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

Terttu Ruotsalainen

puh.  044 7183100

Mari Annika Antikainen

puh.  044 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 044 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasäännön. Toimintasäännöllä kumotaan 15.12.2015 §:ssä 116 hyväksytty aiempi toimintasääntö. Toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2017.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.