Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 25.01.2017 Pykälä 3


 

 

§ 3

Asianro 393/14.05.00/2017

 

 

Vesihuollon yhteistyöselvitys Kuopion ja Siilinjärven välillä

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

Kuopion kaupunginjohtaja ja Siilinjärven kunnanjohtaja ovat nimenneet työryhmän vesihuoltoyhteistyön selvittämiseksi Kuopion ja Siilinjärven välillä. Työryhmään kuuluvat Kuopion kaupungista kaupunkiympäristön palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen (työryhmän pj.), talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kirsi Laamanen. Vastaavasti Siilinjärveltä työryhmään kuuluvat tekninen johtaja Ari Kainulainen, talousjohtaja Pekka Takkinen ja vesihuoltopäällikkö Risto Pitkänen. Työryhmä kokoontui syksyn 2016 aikana kolme kertaa.

 

Työryhmän tavoitteena on selvittää vesihuollon yhteistyömahdollisuudet Kuopion ja Siilinjärven välillä.

 

Vesihuoltolaitoksien yhteistyömahdollisuuksia on selvitetty jo aiemminkin. Kuopion kaupunki sekä Karttulan, Maaningan ja Siilinjärven kunnat käynnistivät vuonna 2005 selvitystyön kunnallisten vesihuoltolaitostensa yhdistämisestä yhtiömuotoiseksi alueelliseksi yksiköksi. Selvitys valmistui vuonna 2006. Vaikka yhtiötä ei aikanaan perustettukaan, Kuopion Veden toiminta-alueet kattavat nykyisin sekä Karttulan että Maaningan asemakaavoitetut alueet tapahtuneiden kuntaliitosten myötä. Ainoastaan Siilinjärven vesihuolto on edelleen erillään.

 

Kuopion Vedellä ja Siilinjärven kunnalla on useita sopimuksin sovittuja yhteistyömuotoja vesihuollon osalta. Näistä tärkeimpiä ovat:

1.      yhdysvesijohto välillä Vuorela-Sorsasalo

 

Yhdysvesijohto on rakennettu yhdessä valtion vesihuoltotyönä. Vesijohto on kuntien yhteisomistuksessa ja molemmat kunnat sitoutuvat toimittamaan toisilleen poikkeustilanteessa vettä. Tätä vesijohto ovat molemmat osapuolet käyttäneetkin, joten yhdysvesijohto on erittäin tarpeellinen. Vesimäärä, joka toiselle osapuolelle taataan, on 1 500 m3/vrk. Tätä vesijohtoa pystytään käyttämään siis vain poikkeustilanteissa, eikä kapasiteetti riitä veden johtamiseen muutoin.

 

2.      Maaningan alueen jätevesien johtaminen Siilinjärven jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi

 

3.      Varpaniemi-Harjamäki-vesihuoltohanke

 

Siilinjärven kunta on ilmoittanut halukkuutensa ostaa talousvettä Kuopion Veden Maaningan Varpaniemen vedenottamolta. Hankkeen suunnittelu on käynnistymässä.

 

Työryhmä on selvittänyt molemmista vesihuoltolaitoksista sekä tekniset että taloudelliset perustiedot (liite), jotka jaetaan johtokunnan jäsenille. Työryhmälle muodostunut käsitys on, että tehtyihin arviointeihin perustuen molemmilla laitoksilla on näiden suhteen hyvät toimintaedellytykset. Yhteenvedosta selviää myös se, miten eri talousvesi- ja jätevesivirrat kulkevat Siilinjärven ja Kuopion välillä.

 

Työryhmän ehdotus oli, että yhteistyöselvitystyötä jatketaan vuoden 2017 alusta. Selvitystyöhön palkataan avuksi konsultti. Konsulttityön tarkoituksena on selvittää näiden kunnallisten vesihuoltolaitosten yhdistämistä alueelliseksi yksiköksi. Työ sisältää mm. talouden, henkilöstön ja tulevien investointien ml. korjaustarpeiden sekä perustettavan yhteisen yksikön juridisen muodon, omistussuhteiden ja hallinto selvittämisen. Tavoitteena olisi saada valmis päätösesitys vesihuollon yhteistyömallista molempien kuntien päätettäväksi keväällä 2017. 

Kuopion kaupunginhallitus ja Siilinjärven kunnanhallitus käsittelivät työryhmän esitystä 19.12.2016. Molemmat hallitukset päättivät, että selvitystyötä jatketaan työryhmän esityksen mukaisesti ja valtuuttivat valmistelusta vastannutta työryhmää sopimaan työstä ja työn sisällöstä valitsemansa asiantuntijan kanssa. Samalla työryhmä toimii työn ohjausryhmänä.

 

Toimitusjohtaja kertoo kokouksessa selvitystyön tämänhetkisestä vaiheesta.

 

 

 

Liitteet

1

Tekniset ja taloudelliset perustiedot

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kirsi Laamanen

puh.  017 18 5351

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.