Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nilsiä-neuvottelukunta
Pöytäkirja 14.02.2017 Pykälä 4


 

 

§ 4

Asianro 1088/10.03.01/2017

 

 

Esityksen tekeminen lähiliikuntapuiston rakentamisesta Nilsiän keskustaajamaan

 

 

 

 

 

Nilsiän kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys NIKE ry on 16.12.2016 esittänyt, että Kuopion kaupungin omistamalle tontille Termia I 297-499-195-1 rakennettaisiin lähiliikuntapuisto. Perusteluina on esitetty, että lähiliikuntapuisto palvelisi koko koulukeskusta päiväkotiryhmistä lukioon/alppikouluun asti. Keskitetty uusi lähiliikuntapuisto korvaisi vanhat, hajalleen sijoitetut leikkipuistot ja säästäisi niiden korjauskustannukset. Lähiliikuntapuisto täydentäisi myös satama-alueen liikuntapaikkatarjontaa.

 

Termia I 297-499-195-1 –kiinteistön on Kuopion kaupunki hankkinut omistukseensa joulukuussa 2016 Savon Voima Oyj:ltä. Kiinteistörekisterin tietojen mukaan kiinteistön pinta-ala on 0,404 ha.  Kiinteistöllä sijaitsi aikaisemmin Savon Voima Oyj:n lämpökeskus, mikä purettiin vuonna 2015 uuden lämpökeskuksen valmistuttua osoitteeseen Laitisenmäentie 22. Lämpökeskuksen siirron jälkeen ko. kiinteistö on käynyt tarpeettomaksi yhtiölle. Rakennusten purkamisen yhteydessä alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus (Pöyry Finland 30.9.2015), eikä sen perusteella ole ilmennyt jatkotutkimustarvetta.

 

Nilsiän yhtenäiskoulu ja lukio ovat lausunnossaan 16.12.2016 todenneet, että hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävä lähiliikuntapuisto koulujen välittömässä läheisyydessä mahdollistaisi oppilaille liikunnalliset välitunnit Liikkuva koulu – ajatuksen mukaisesti. Oppilaskunnan edustajat ja Liikkuva koulu – tiimin jäsenet ovat nostaneet välituntien toiminnallisuuden tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Lähiliikuntapuistossa pystyisi pitämään myös kaikkien luokka-asteiden liikuntatunteja sekä muiden oppiaineiden toiminnallisia tunteja. Se olisi hyvä harjoittelupaikka myös alppikoulun opiskelijoille kouluajan ulkopuolellakin. Myös kaupungin nuorisotila/nuorisotoimi pystyisi  jalkautumaan ulos. Puiston sijainti koulujen, nuorisotilan, päiväkodin, alppiasuntolan ja tien läheisyydessä helpottaisi valvontaa ja paikkojen kunnossa pysymistä.  

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Riitta Kokkonen

puh. +358 044 718 2138

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi


 

 

 

Päätösehdotus                           Talouspäällikkö Riitta Kokkonen

 

Neuvottelukunta esittää hyvinvoinnin edistämisen ja kaupunkiympäristön palvelualueille, että Nilsiän keskustaajamaan, Kuopion kaupungin omistamalle tontille Termia I 297-499-195-1 rakennettaisiin lähiliikuntapuisto. Perusteluina on, että panostamalla lasten ja nuorten liikuntaan, vaikutukset terveydessä ja hyvinvoinnissa näkyvät myös aikuisena. Lähiliikuntapuisto mahdollistaa myös kaiken ikäisten omaehtoisen liikkumisen, koska sinne on helppo tulla ja siellä voi kokoontua turvallisesti.

Lähiliikuntapuistoa voidaan käyttää monipuolisesti päiväkodin, koulujen ja nuorisotoimen eri toiminnoissa ja siten liikunnallisuuteen voidaan kannustaa myös muina aikoina kuin liikuntatunneilla.  


Päätös                                            Esittelijä ehdotti lisättäväksi ehdotukseen seuraavaa:

 

                                                          Nilsiän leikkipaikkaverkosto tulee tarkastella Leikkipaikkojen viherpalveluohjelman laadinnan yhteydessä.

 

                                                          Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.