Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nilsiä-neuvottelukunta
Pöytäkirja 14.02.2017 Pykälä 6


 

 

§ 6

Asianro 642/00.02.03/2017

 

 

Nilsiä-neuvottelukunnalle tiedoksi saatettavat asiat

 

 

 

 

 

Osayhteisvaltuusto 12.12.2016, § 46; Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n osakkeiden myynti ja sopimus uimahallipalvelujen järjestämiseen liittyvästä yhteistoiminnasta. Kaupunginhallitus ehdottaa osayhteisvaltuustolle, että

 

-   Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n osakekanta myydään Tahko Spa Oy:lle 1,5 Me:n velattomasta kauppahinnasta kauppakirjaluonnoksessa tarkemmin määritellyin ehdoin;

-   Tahko Spa Oy:n kanssa tehdään uimahallipalvelujen järjestämistä koskeva yhteistyösopimus sopimusluonnoksessa tarkemmin määritellyin tavoin ehdolla, että hankinnasta tehdään hankintalain tarkoittama suorahankintailmoitus ja suorahankinta saa lainvoiman;

-   sopimuksiin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.   

 

                                                          Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                          Osayhteisvaltuusto 12.12.2016, § 53; Välimäen osayleiskaava. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 26.9.2016. Se oli nähtävillä 3.10.–2.11.2016. Kaavaehdotus on tarkistettu siitä saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta. Tarkistukset eivät ole merkittäviä eikä ne näin ollen aiheuta uutta nähtäville laittoa. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 28.11.2016 päivätyn osayleiskaavan ja esittää sen edelleen osayhteisvaltuustolle hyväksyttäväksi. Osayhteisvaltuusto hyväksyi 28.11.2016 päivätyn osayleiskaavan.

 

                                            Kaupunginhallitus 12.12.2016, § 383; Tahkon elämysreittien ideointi ja kehittäminen –hankkeen rahoitus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2030). Tahkon kyläyhdistys ry. esittää 22.11.2016 saapuneella kirjeellä, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta Tahkon elämysreittien ideointi ja kehittäminen -hankkeelle. Pohjois-Savon-ELY-keskus on päättänyt rahoittaa hanketta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpide: Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit, alatoimenpide 7.5 : Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit. Kaupunginhallitus päätti, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2016 - 2018  Tahkon elämysreittien ideointi ja kehittäminen -hanketta  enintään 15 % :n osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista  kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 30.750 euroa.


 

 

                                                          Kaupunginhallitus 19.12.2016, § 415; Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kuntavaaleissa 2017. Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3. – 4.4.2017 välisenä aikana. Kaupunginhallitus on päättänyt, että ennakkoäänestys Nilsiässä toimitetaan Nilsiän virastotalolla, Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä 29. – 31.3.2017 klo 10 – 17, 1. – 2.4.2017 klo 10 – 14 ja 3. – 4.4.2017 klo 10 – 17, Palonurmen koululla, Palonurmentie 780, 73810 Palonurmi 29.3. klo 9 - 11, Siikajärven kyläkaupalla, Karintie 237, 73830 Siikajärvi 29.3. klo 13 – 15 ja Pajulahden koululla, Kortteisenmäentie 21, 73360 Pajulahti 30.3. klo 16 – 18.

 

                                                          Kaupunginhallitus 19.12.2016, § 416; Muutoksia äänestyspaikkatietoihin. Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Kaupunginhallitus on päättänyt, että äänestysalueiden 91, Nilsiä I ja 92, Nilsiä II äänestyspaikkana toimii Nilsiän virastotalo, Nilsiäntie 78.

 

                                                          Kaupunginhallitus 30.1.2017, § 41; Kaupunkisuunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2017 sekä kaavoituskatsaus 2017.  Kaupunkirakennelautakunta (18.1.2017, § 3) esittää kaavoitusohjelmat ja kaavoituskatsauksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja muut kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat tiedoksi merkittäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkirakennelautakunnan päätösehdotuksen. Kaupunginhallituksen päätös liitteineen on viiteaineistona.

 

Kaupunginhallitus 30.1.2017, § 43; Nilsiäläisten ja Tahkon alueen yrittäjien esitys Juice –elokuvan tukemisesta. Tuotantoyhtiö Yellow Film & TV on esittänyt Kuopion kaupungille yhteistyötä Juice Leskisen elämään perustuvan elokuvahankkeen toteuttamiseksi. Tuotanto ajoittuu vuosille 2017 ja 2018 niin, että pääkuvausjaksot ovat kevät ja syksy 2017. Ensi-ilta on keväällä 2018. Kaupunginhallitukselle on lähetetty 5.1.2017 kirje, jossa Nilsiän ja Tahkon alueen yrittäjät ehdottavat Kuopion kaupungille yhteistyötä Juice -elokuvan tuotannon tukemiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yrittäjien esityksen niin, että kaupunki osallistuu vuoden 2017 aikana 30 000 eurolla elokuvatuotannon tukemiseen ja että kaupunginhallitus valtuuttaa markkinointijohtaja Kirsi Soinisen neuvottelemaan ja tekemään tarvittavat sopimukset esityksen tehneiden yrittäjien ja Yellow Film & TV Oy:n kanssa.

 

 

Viiteaineisto

1

Kaupunginhallitus 30.1.2017 § 41

 

                                                          Valmistelija                                                           

Riitta Kokkonen

puh. +358 044 718 2138

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Talouspäällikkö Riitta Kokkonen

 

Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi em. asiat.

 

 

Päätös                                            Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön ehdotuksen.