Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 24.01.2017 Pykälä 10 

 

§ 10

Asianro 356/02.08.00.01/2017

 

 

Kiviainestoimitukset 15.2.2017 - 31.12.2018

 

 

Esitys                                              Mestarin rakentamisyksikkö on pyytänyt tarjoukset sora- ja murskekiviainesten toimittamiselle vuosille 2017 ja 2018. Hankinta on ilmoitettu Hilma-tietokannassa EU-kynnysarvon  ylittävänä hankintana. Tarjouspyyntö on esitetty liitteessä 1.

 

Tarjoukset tuli jättää 9.1.2017. Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä kaksitoista kiviainestoimittajaa. Tarjousten avaamispöytäkirja on esitetty liitteessä 2. Tarjousten vertailut ovat viiteaineistona. Kullekin vyöhykkeelle halvimman kiviainestoimittajan hinta on värjätty erottumaan taulukosta. Noutohinnastossa halvinta hintaa ei ole korostettu, sillä kiviaineksia noudettaessa tulee edullisuudessa huomioida myös noutopaikan etäisyys rakennuskohteesta.

 

                                                          Tarjouspyynnön mukaiset kiviainesmäärät ovat arvioita, sillä vain osa kuluvan vuoden kohteista on tilattu ja vuoden 2018 kohteiden määrätiedot selviävät myöhemmin. Arvioiduilla kiviainesmäärillä ensisijaiset toimitukset jakaantuvat yhdeksän toimittajan kesken ja kiviaineshankintojen arvioitu kokonaishinta on n. 3.030.000,00 € ( 0 % alv).

 

                                                          Tarjouspyynnön mukaisesti kullekin toimitusvyöhykkeelle valitaan materiaaleittain sekä ensisijainen kiviainestoimittaja että toissijaiset toimittajat.

 

 

Liitteet

1

356/2017  Liite 1: Tarjouspyyntö

 

2

356/2017  Liite 2:  Tarjousten avaamispöytäkirja

 

Viiteaineisto

1

356/2017  Vertailut

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kimmo Hälinen

puh.  044 718 5004

                                                          etunimi.sukunimi(at)mestar.fi

 

 

Päätösehdotus                           Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

 

Johtokunta hyväksyy:

- kiviainestoimittajiksi rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettävien murskeiden ja luonnonkiviainesten sekä viherrakentamisessa käytettävien erikoismateriaalien osalta liitetaulukkojen mukaiset toimittajat, jotka ovat tehneet alueittain edullisimmat tarjoukset.
 
- kiviainekset seuraavaksi halvimman tarjouksen tehneeltä, mikäli edullisimman tarjouksen tehneeltä toimittajalta ei saada kiviaineksia toivotulla aikataululla tai toimittaja ei kykene toimittamaan kiviaineksia riittävällä kapasiteetilla kohteeseen

- Hakuhintojen osalta hinnat merkitään tiedoksi. Jos kiviaineksia joudutaan hakemaan paikan päältä, tehdään valinta tapauskohtaisesti, ottaen huomioon kuljetuskustannukset.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.