Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 26.04.2017/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 13

Asianro 8773/14.05.00/2016

 

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan lausunto vesihuollon yhdistämisselvityksestä

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

Kuopion kaupunginhallitus päätti 19.12.2016 kokouksessaan, että Kuopion Vesi Liikelaitoksen ja Siilinjärven kunnan vesihuollon yhteistyöselvitystä jatketaan siten, että selvitys on valmis vuoden 2017 keväällä. Valmistelusta vastannut työryhmä valtuutetaan sopimaan työstä ja työn sisällöstä valitsemansa asiantuntijan kanssa. Samalla työryhmä toimii työn ohjausryhmänä.

 

Konsulttityön tarkoituksena oli selvittää näiden kunnallisten vesihuoltolaitosten yhdistämistä alueelliseksi yksiköksi. Työ sisälsi mm. talouden, henkilöstön ja tulevien investointien ml. korjaustarpeiden sekä perustettavan yhteisen yksikön juridisen muodon, omistussuhteiden ja hallinnon selvittämisen. 

 

Konsulttityö tilattiin tammikuussa 2017 Pöyry Finland Oy:ltä ja se valmistui maaliskuussa. Ohjausryhmä hyväksyi osaltaan loppuraportin ja esittää nyt toimeksiantajille, että asia viedään poliittiseen päätöksentekoon.

 

Pöyryn Finland Oy:n laatiman selvityksen tiivistelmä on esityslistan viitteenä. Toimitusjohtaja esittelee selvitystä tarkemmin kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta osaltaan hyväksyy yhteistyöselvityksen liitettäväksi selvitysaineistoon. Selvityksessä esitetty yhtiömalli on kuntien niin halutessa mahdollinen toteuttaa. Selvityksessä laaditut alustavat perustamisasiakirjat edellyttävät vielä jatkovalmistelua ja poliittista tarkastelua, joka kohdistuu mm. päätöksentekoon, rahoitukseen ja investointeihin sekä yhtiön perustamisajankohtaan ja liiketoiminnan aloitukseen.

 

Kuopion Veden kannalta näiden kahden kunnan vesihuollon yhdistäminen ei merkittävästi lisää vesihuollon nykyistä toimintavarmuutta Kuopion Veden toiminta-alueella tai tuo lisäresursseja. Kuitenkin seudullisesti vesilaitoksien yhdistäminen toisi vesihuoltoon lisää varmuutta sekä teknisesti että taloudellisesti. Myös nykysuuntaus Suomessa on ollut se, että monia vesihuoltolaitoksia on yhdistetty ja yhtiöitetty. Vesihuoltolaitosten taloudellisten ja henkilöresurssien vahvistaminen on tärkeää, jotta laitokset pystyvät vastaamaan tulevaisuuden investointitarpeisiin sekä huolehtimaan laadukkaasta operoinnista. Tämä edellyttää käytännössä laitoskoon kasvattamista.

 

 

Liitteet

1

8773/2016 Tiivistelmä Kuopio/Siilinjärvi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsi Laamanen

puh. +358 17 18 5351

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy toimitusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa