Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 20


 

 

§ 20

Asianro 806/10.00.02.01/2017

 

 

Särkiniemen rivitalotonttien vuokrausehdot

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupungin omistuksessa on Särkiniemen kaupunginosassa rivi- ja kerrostalotontteja. Alueella sijaitsevien rivitalotonttien maanvuokrasopimuksia on päättymässä lähivuosien aikana. Tontit ovat asemakaavassa osoitettu rivitalojen korttelialueiksi (AR) sekä kytkettyjen asuntorakennusten korttelialueiksi (Ar1).

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään kerrosneliöhintojen määrittämistä alla olevaan karttaan merkityille, kaupungin vuokraamille rivitalotonteille tapahtuvien tonttien vuokrasopimusten uusimispäätösten tekoa varten.Kaupunkirakennelautakunta päätti 18.9.2013 § 161 Särkiniemessä Särkiniementiellä sijaitsevan kahden rakentamattoman tontin hinnoittelusta. Samalla päätöksellä tarkastettiin myös Särkiniementiellä sijaitsevien kahden jo rakennetun vuokratontin hinnoittelua. Tonteille määriteltiin kerrosneliöhinnaksi 150 euroa/k-m². Hintaan vaikuttivat tonttien sijainti, vesistön läheisyys sekä rantapuistoon rajoittuminen. Tontille, jolla sijaitsi suojeltu rakennus, kerroneliöhinnaksi päätettiin 130 euroa/k-m².  Hinnat sidottiin elinkustannusindeksiin.

Rivitalotontit hinnoitellaan rakennusoikeuden mukaan. Tonttien maanvuokrasopimuksia uusittaessa käytetyn rakennusoikeuden määrä on otettu huomioon, mikäli se on ollut tontilla suurempi kuin asemakaavan sallima rakennusoikeus.  Vuosivuokrat ovat 4 % tonttien pääoma-arvosta.

Rivitalotonttien maanvuokrasopimuksia on päättymässä Särkiniemen alueella lähivuosien aikana. Kaupunkirakennelautakunnan 18.9.2013 § 161 päätökseen ja kaupungin hintanäkemykseen perustuen rivitalotonttien hinnoittelua esitetään tarkastettavaksi lähivuosina päättyvien sopimuksien osalta.

Peltotiellä rantapuistoon rajoittuvat tontit katsotaan olevan Särkiniementiellä sijaitsevien tonttien kaltaisia, tonttien sijainti, rantapuistoon rajoittuminen ja vesistön läheisyys huomioiden. Näille tonteille esitetään käytettäväksi kaupunkirakennelautakunnan 18.9.2013 § 161 päätöksen mukaista kerrosneliöhintaa 150 euroa/k-m². Elinkustannusindeksillä korjattuna vuoden 2017 hinta on 154,33 euroa/k-m². Muille tonteille hinnaksi esitetään 122 euroa/k-m². Esityksen mukaan vuosivuokrat tonteilla nousevat noin 2-6 kertaisiksi. Hinnan tarkistus on perusteltua, jotta hinta saadaan paremmin vastaamaan kohtuullista käypää markkinahintaa. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 § 108 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti asuntotonttien vanhoja vuokrasopimuksia uusittaessa vuokrasta annetaan 30 % alennus kolmen vuoden ajalta, mikäli vuokra nousee yli kaksinkertaiseksi ja sopimus tehdään välittömästi edellisen sopimuksen jatkoksi samalle vuokraoikeuden haltijalle.
Vaikutusten arviointi                Asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Särkiniemen kaupunginosassa sijaitsevat kaupungin omistamat rivitalotontit hinnoitellaan seuraavasti:

 

        Tonttien pääoma-arvot ovat:

Kortteli/tontit

Tontin pääoma-arvo

€/k-m²

Kortteli 14 tontti 2

122 €/k-m²

Kortteli 22 tontit 6 - 7

122 €/k-m²

Kortteli 30 tontit 3 - 4

122 €/k-m²

Kortteli 33 tontti 1

122 €/k-m²

Kortteli 34 tontti 1

122 €/k-m²

Kortteli 35 tontti 1

122 €/k-m²

Kortteli 36 tontti 1

122 €/k-m²

Kortteli 41 tontti 2

122 €/k-m²

Kortteli 46 tontti 1

122 €/k-m²

Kortteli 47 tontti 1

122 €/k-m²

Kortteli 52 tontit 1 - 3

154,33 €/k-m²

        Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 925 (joulukuu 2016).

        Vuosivuokrat ovat 4 % tonttien pääoma-arvoista.

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 0447185536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.