Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 22 

 

§ 22

Asianro 751/10.03.01.01/2017

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen palvelujen yhdyskuntatekniikan investointikohteiden työohjelma 2017

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kaupunkiympäristön rakentamisen keskeisimmät vuoden 2017 investointikohteet on koottu työohjelmaksi.

 

Rakentamiskohteiden painopisteinä on tonttitarjonnan varmistaminen niin asuntojen kuin elinkeinoelämän tarpeisiin. Merkittävimmät asuntotuotantoon liittyvien uudisrakennuskohteiden rakentaminen jatkuu Hiltulanlahden ja Keilanrinteen alueilla. Saaristokaupungissa jatkuvat viimeistelytyöt Lehtoniemessä, Pirttiniemessä, lisäksi viimeistelytöitä tehdään Pienen Neulamäen alueella. Viimeistelytöiden rakentamista aloitetaan myös edellisinä vuosina rakennetuilla Hiltulanlahden asuntoalueilla.

 

Leväsentien ja Saaristokadun välille rakenteilla olevan Kumpusaarentien rakentaminen jatkuu ja samassa yhteydessä parannetaan myös kevyen liikenteen väylän yhteyksiä Särkiniemen ja Savilahden suuntaan.

 

Keskusta-alueella jatkuu rännikatujen saneeraus ja vuoden 2017 aikana saneerauskohteena on Kirjastokatu välillä Puijonkatu - Museokatu, tämän lisäksi Maljalahdessa saneerataan Sammonkatu ja Hyrräkatu. Niiralankadun saneeraus välillä Tulliportinkatu - Suokatu tulee olemaan myös merkittävä saneerauskohde keskeisellä kaupunkialueella.

 

Niiralassa, Ruotsinkadulla parannetaan eritoten alueen koululle johtavia kevyen liikenteen yhteyksiä leventämällä nykyistä jalkakäytäväverkostoa kevyen liikenteen väyläksi välillä Huuhankatu - Taivallahdentie.

 

Yleisten alueiden ja puistojen osalta aloitetaan Pirttilahden keskuspuiston, Pihlajalaakson leikkipuiston ja torialueen sekä lähiliikunta-alueen rakentaminen, lisäksi täydennetään ja rakennetaan puistokäytäviä ja reitistöjä.

 

Ulkoilu-, virkistys-, leikkipaikka- ja lähiliikunta-alueiden osalta rakennetaan Pirttiniemen korttelileikkipaikka ja jatketaan Pirttiniemen satama-alueen viimeistelytöitä. Lisäksi peruskunnostetaan Otsonpuiston leikkipaikka.

 

Liikuntapaikkakohteiden osalta keskeisimpänä rakentamiskohteena on Puijon urheilualueelle tehtävät rakennustyöt. Lisäksi Heinjoen ampuma- ja moottorirata-alueen rakentaminen jatkuu. Rauhalahden nurmikentän ja Kuvelammen tenniskenttien saneeraustyöt käynnistetään.  Investointiohjelmaan sisältyy runsaasti myös tulevina vuosina tehtävien kohteiden konsulttisuunnittelua.

 

Elinkeinoelämän tarpeisiin varatulla määrärahalla toteutetaan vuoden aikana esille tulevia kohteita tarpeen mukaan.

 

Yhdyskuntatekniikan investointikohteita on myös Juankoskella, Karttulassa ja Nilsiässä. Suurimpana kohteena on Karttulassa tehtävä koulukeskusalueeseen rajoittuvien katujen saneeraus. Juankoskella saneerataan Tikanniementie ja suunnitellaan Juicen torin ympäristöä. Nilsiässä rahaa on varattu katujen saneeraukseen ja torialueen kehittämiseen.

 

Kohteista yli puolet teetetään kaupungin liikelaitoksella ja loput kilpailutetaan erillisinä urakoina tai puitesopimusmenettelyllä.

 

Ohjelmaan voi vuoden aikana tulla myös muutoksia, lisäksi työohjelmaan sisältyy muutamia kohteita joiden toteuttaminen riippuu suunnitelmien valmiudesta. Mikäli kohteiden suunnitelmat myöhästyvät olennaisesti toteuttaviksi aiotuissa kohteissa, joudutaan työohjelmaan tekemään muutoksia niin aikataulujen kuin toteuttamisajankohtaan liittyen. Merkittävimmät muutokset tuodaan hyväksyttäväksi lautakuntaan.

 

 

Vaikutusten arviointi                Yhdyskuntatekniikan investointirahoituksella, jonka suuruus on vuonna 2017 kaikkiaan 20,8 milj.€, työllistetään merkittävästi paikallisia rakennusyrityksiä ja -työvoimaa.

 

Ohjelma tukee Kuopion kasvustrategiaa, parantaa asumisviihtyvyyttä ja liikenneturvallisuutta.

 

Työohjelman mukaiset toimenpiteet haittaavat tilapäisesti joidenkin yritysten toimintaa ja vaikuttavat työn aikana liikkumista totutuilla reiteillä.

 

Investointien seuranta            Investointeihin varatun rahoituksen käytön seurantaa parannetaan eritoten kuntatekniikkaliikelaitoksen toteuttamissa kohteissa käyttäen avuksi liikelaitoksen käyttöön tulevaa toiminnanohjausjärjestelmää. Määrärahoja seurataan kohdekohtaisesti sekä kokonaisrahoituksen osalta ja seurannalla huolehditaan, että investointeihin varattujen määräahojen käyttöä pystytään valvomaan ja tarvittaessa esittämään muutoksia talousarvioon.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy rakentamisen vuoden 2017 investointikohteiden työohjelman.

 

 

Liitteet

10

751/2017 Työohjelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Rautiainen

puh. +358 044 718 5666

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.