Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 24 

 

§ 24

Asianro 826/10.03.02.05/2017

 

 

Alueiden vuokraaminen Väinölänniemeltä Kuopio RockCock -tapahtumaa varten vuosiksi 2017 - 2026

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Selostus ja perustelu                N.C.D Production Oy, yhteyshenkilönään festivaalipäällikkö Allu Koskinen, hakee Kuopio RockCock -tapahtumaa varten tarvittavien alueiden ja stadionin tilojen vuokraamista Väinölänniemeltä vuosiksi 2017 - 2026.

 

Tapahtuma järjestetään vuosittain heinä-elokuun vaihteessa. Tapahtumat ajoittuvat viikonloppuun ja ovat kestoltaan kaksipäiväisiä. Tapahtumapäivien lisäksi aluetta tarvitaan tapahtuman rakentamiseen 2 - 3 päivää sekä purkamiseen tapahtuman jälkeen 2 - 3 päivää. Kuopio RockCock hakee myös optiota lisätä tapahtumapäiviä, jos tämä on tarpeellista tapahtuman kokonaisuuden kannalta.

 

Tapahtumapäivät ovat hakemuksen mukaan seuraavat:

·          28. - 29.7.2017

·          27. - 28.7.2018

·          26. - 27.7.2019

·          31.7. - 1.8.2020

·          30. - 31.7.2021

·          29. - 30.7.2022

·          28. - 29.7.2023

·          26. - 27.7.2024

·          25. - 26.7.2025

·          31.7. - 1.8.2026

 

Alueet ja tilat:

·          Puistoalueet, Väinölänniemi ja Maria Jotunin puisto

·          Väinölänniemen uimaranta

·          Keilinniemen uimaranta

·          Väinölänniemen urheilustadion

·          Stadionin sosiaaliset tilat

·          Stadionin takana oleva piha-alue

·          Stadionin toimistotila 2 viikkoa ennen tapahtumaa ja tapahtuman ajan

·          Kuopionlahden hiekkakenttä ja nurmialue (nurmialueella vain telttamajoitus)

 

Hakija on sulkenut myös Väinölänniemen tiealueet tapahtuman ajaksi. Tapahtumaan liittyvistä liikennejärjestelyistä on tehty vuosittain liikenteenohjaussuunnitelma.  Liikennöinti Rönöön on turvattu asukkaille tapahtumatoimistosta saatavalla kulkuluvilla.

 

Tapahtuma-alueiden valvonnan helpottamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi on jouduttu asettamaan väliaikaisia pysäköintikieltoja Kallanrantaan ja Hallituskadulle sekä Vuorikatu 1 ja 3 eteen.

 

Kuopio RockCock on vakiinnuttanut paikkansa kuopiolaisena kesätapahtumana vuodesta 2003 saakka.  Kesällä 2017 tapahtumalla on 15-vuotis juhlavuosi. Ensimmäisenä vuonna tapahtuma järjestettiin Kuopion Satamatorilla ja sen jälkeen tapahtuma on järjestetty Väinölänniemellä. Väinölänniemi tarjoaa hyvät ja luonnonkauniit puitteet festivaalin järjestämiselle. Festivaali on perinteisesti järjestetty aina heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.

 

N.C.D Production/Krapina Oy hakee myös maanomistajan lupaa A-oikeuksin toteutetun anniskelun järjestämiseen festivaalin anniskelualueilla.

 

Alueiden vuokra on perustunut kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 § 64 hyväksymään taksan mukaisiin periaatteisiin.  Vuokra ja vakuusmaksu tullaan tarkastamaan vuosittain.

 

 

Vaikutusten arviointi                Tapahtuma on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Sillä on myönteinen vaikutus alueen yritystoimintaan ja festivaaliyleisö tuo asiakkaita yrityksille.

 

Kuopio RockCock vaikeuttaa tapahtuma-aikana liikennöintiä Rönöön. Liikenne kuitenkin sallitaan tapahtuman aikana.

 

Tapahtumajärjestäjä sai vuonna 2016 Ekokompassi Tapahtuma -sertifikaatin tapahtumajärjestelyistään.

 

Tapahtuma ei nykyisessä muodossaan lisää juurikaan järjestyshäiriöitä kaupungilla.

 

Kuopio RockCock- tapahtuma lisää Kuopion matkailullista vetovoimaa.

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunki tekee puitesopimuksen vuosille 2017 - 2026,  jolla se vuokraa vuosittain alueet ja tilat N.C.D-Production Oy:lle Kuopio RockCock- tapahtuman käyttöön liitteenä olevan kartan (liite 1) mukaisesti. 

 

Lisäksi esitän että kaupunkirakennelautakunta myöntää N.C.D Production Oy/Krapina Oy:lle maanomistajan suostumuksen hakea A-anniskeluoikeuksia kyseiselle tapahtuma-alueelle Kuopio RockCock -tapahtumien ajalle, sisältäen mahdolliset lisäpäivät.

1.        Sopimusaika on 1.3.2017 - 31.12.2026.

2.       Alueen käytöstä peritään vuokraa vuosittain seuraavasti:

·         katualueen katkaisu yleiseltä alueelta Väinölänniemen uimalan ja Keiliniemen uimapaikan sekä puistoalueiden vuoden 2017 vuokra 3587,00 euroa (+ alv 24 %)

·         hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen alueet ja tilat vuoden 2017 vuokra 3545,36 euroa (+ alv 24 %)

·         alueiden siivous- ja korjausvakuus on vuonna 2017 on 5 200 euroa
(alv 0 %)

·         lisäpäivistä ja aluelisäyksistä laskutetaan erikseen

·         alueen vuokrat laskutetaan hakijalta, eräpäivä on vuosittain heinäkuun lopussa.

3.       Rakennusten ja liikuntapaikkojen vuokra tapahtumakäyttöön määräytyy vuosittain vahvistettujen käyttömaksujen mukaan.

4.       Katujen ja yleisten alueiden vuokra tarkistetaan vuosittain vastaamaan lautakunnan antamia periaatteita.

5.       Vuokrasopimukseen voidaan tehdä vuosittain tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia tai aluemuutoksista johtuvia lisäyksiä tai vähennyksiä.

6.       Tapahtumajärjestäjälle annetaan lupa hakemuksen mukaisten pysäköintikieltojen asettamiseen tapahtuma-ajaksi. Kustannuksista vastaa tapahtumajärjestäjä.

 

Vuokrausehdot:

 

·         Tapahtumajärjestäjä hakee kustannuksellaan kaikki ravintolapalvelujen järjestämisen edellyttämät viranomaisluvat

·         Hakija vastaa kustannuksellaan kaikista kaupungin alueille tai kolmansille osapuolille tapahtuman rakentamisen tai purkamisen sekä tapahtuman aikana aiheutuneista kaikista vahingoista

·         Kuopion kaupungin ja tapahtuman järjestäjän tulee tiedottaa alueiden vuokra-ajoista ja katujen sulkemisesta kaupunkilaisille jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Hakija vastaa tiedottamisen aikataulusta ja tiedon toimittamisesta kaupungin tiedottajalle riittävän ajoissa (tapahtuman ajankohta on loma-aikaa). Erityisen tärkeää on tiedottaa urheilustadionin käyttäjille, ettei alueella voi urheilla silloinkaan, kun festivaalin rakennus- ja purkutyöt ovat käynnissä
 

·         Tiealueet tulee sulkea suoja-aidoin, puomein ja liikennemerkein kyseisinä aikoina ja hakijan on järjestettävä riittävä valvonta (järjestysmiehet) suunnitelmien mukaisesti

·         Hakijan on suoritettava vakuusmaksu 5 200 euroa (alv 0 %) ennakkoon aloituskatselmukseen (pidettävä noin viikkoa ennen) mennessä ja maksetun vakuusmaksun kuitti on esitettävä valvojille aloituskatselmuksessa. Vakuusmaksu on maksettava Kuopion kaupungin pankkitilille:FI19 5600 0510 0113 26

·         Mahdollisista rakentamis- ja purkupäivien muutoksista on tehtävä ilmoitus - viimeistään viikko ennen tapahtuman alkua. Muutokset korottavat tai laskevat kokonaishintaa muutoksesta johtuen

·         Alueiden siivous- ja korjausvakuus palautetaan hakijalle, mikäli alueet ovat tapahtuman jälkeen alkukatselmuksen mukaisessa kunnossa. Mikäli aluetarve tai käyttöaikatarve muuttuvat oleellisesti ennen tapahtumaa voidaan koko-naismaksu tarkistaa yhteisesti tarpeen mukaiseksi

·         Hakijalle kuuluu alueiden tapahtuma-aikainen ja tapahtuman jälkien siivous (puhtaanapito, roskan ym. jätteen keruu roska-astioiden tyhjennys ym.) ja mahdolliset korjaustyöt. Hakija on huolehdittava, että tapahtuma ei aiheuta roskaantumista tapahtuma-alueen välittömässä läheisyydessä tapahtuma-alueen ulkopuolella. Mikäli siivousta tai korjaustöitä ei suoriteta katselmuksissa sovitulla tavalla, on kaupungilla oikeus teettää työt ja laskuttaa työstä tapahtuman järjestäjää

·         Liikenteenohjaussuunnitelma ja toteutus:

o   Liikenteenohjaussuunnitelmassa on huomioitava, että Rönöön on sallittava esteetön liikennöinti myös tapahtuman aikana. Liikenteenohjauksessa on noudatettava poliisin määräyksiä

o   Mikäli alueen rakentamisen tai purkamisen aikana liikennettä joudutaan hetkellisesti (korkeintaan 5 min. yhtäjaksoisesti) rajoittamaan, on liikenteen ohjauksesta vastuussa luvansaaja koskien sekä ajoneuvoliikennettä, että jalan-kulkua rajoituksen aikana. Jalankulkua ei saa ohjata kadulle. Liikenteenohjaussuunnitelman mukaiset järjestelyt tekee luvanhaltija kustannuksellaan.

·         Sähkö:

o   Hakijan on sovittava erikseen tarvittavan sähkön käytöstä Kuopion Energian kanssa.

·         Vesi:

o   Hakijan on sovittava veden käytöstä ja erillismittauksesta Kuopion Veden kanssa

o   Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen hallinnassa olevien tilojen sähkön ja veden käytöstä peritään erikseen voimassaolevien taksojen mukaiset maksut arviolaskulla.

·         Hakija huolehtii ja sopii toimintatavat Väinölänniemen kasinon ja Väinölänniemen jäätelökioskiyrittäjän kanssa liikenne- ym. asiakasyhteyksien turvaamiseksi.

 

·         Hakija järjestää valvotun kulun rantakioskin yrittäjän kanssa ranta-kioskille. Järjestyksenvalvojat pitävät huolen, ettei alueelle tuoda omia juomia ja luvattomia tavaroita.

 

·         Mikäli sopimuksen ehtoja ei noudateta, on kaupungilla oikeus purkaa sopimus. Ensisijaisesti pyritään kuitenkin sopimaan mahdolliset erimielisyydet keskustelujen avulla.

 

 

 

Liitteet

12

826/2017 Hakemus

 

13

826/2017 Myynti- ja anniskelualueet (liite 1)

 

14

826/2017 Leirintä (liite 2)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juho Pelkonen

puh. +358  044 7185 674      

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.