Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 25


 

 

§ 25

Asianro 721/02.05.01.00/2017

 

 

Tiekunnille jaettavien avustusten periaatteet 2017

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Vuoden 2017 yksityistieavustukset julistettiin 7.12.2016 kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi kaupunginhallituksen vahvistamalla tavalla.

 

Kaupunki avustaa yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta. Avustuksen ehtona on myös, että tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö. Avustusta myönnetään vain asutuksen käyttämälle tien osalle.

 

Tiekuntien avustaminen vuonna 2016

 

Vuoden 2016 käyttötaloussuunnitelmassa oli varattu avustuksiin
710 000 euroa.

 

Kunnossapitoavustuksia myönnettiin 617 tiekunnalle sekä 8 jäätielle yhteensä 509 441 euroa.

 

Kunnossapitoavustus oli tieluokka /km: 

·         1-tieluokka 578 euroa

·         2-tieluokka 481 euroa

·         3-tieluokka 385 euroa

·         4-tieluokka 289 euroa.

 

Keskimääräinen kunnossapitoavustus oli 387 euroa/km.

 

Tiekuntien tekemien tilitysten mukaan tien kunnossapitomenot olivat vuonna 2015 keskimäärin 898 euroa/km.

 

Jäätielle myönnettävän avustuksen suuruus oli 50 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista, josta vähennettiin ELY-keskuksen maksama avustus.

 

Perusparantamisavustusta myönnettiin 32 tiekunnalle yhteensä 82 144 euroa. Avustuksen suuruus oli enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta, josta oli vähennetty muut tiekunnan saamat avustukset.

 

Esityksen perustelut                 Vuoden 2017 käyttötaloussuunnitelmassa on varattu avustuksiin
830 000 euroa.

Kuopion alueella on tällä hetkellä yksityistielain mukaisia tiekuntia 1303 kpl yhteensä 2 779 km, joista kaupungin avustuksiin oikeuttavia on reilut 700 tiekuntaa, yhteensä yli 1 500 km.

 

Yksityistiet luokitellaan neljään kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokka määrätään käyttäen apuna pistelaskentaa, jossa otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä aiheuttavat toiminnot (yksityistieasetus 2.luku
§ 12). 

 

Arviolta avustuksiin oikeuttavat tiekunnat jakautuvat tieluokkiin seuraavasti:

·         1-tieluokka 18 tiekuntaa

·         2-tieluokka 34 tiekuntaa

·         3-tieluokka 228 tiekuntaa

·         4-tieluokka loput,

·         jääteitä 8.

 

Juankosken alueella tiekuntia ei ole luokiteltu. Lisäksi Juankoski on avustanut myös tiekunnattomia teitä. Kun Kuopiossa avustuksen saamisen ehtona on järjestäytyneisyys, tulee avustuksen hakijoiden myös Juankoskella järjestäytyä. Avustusta voi hakea sen jälkeen, kun tiekuntaa koskeva toimitushakemus on pantu vireille.

 

Kunnossapitoavustuksia valmisteltaessa kunnossapitoluokittain käytetään seuraavia kertoimia (yksityistieasetus 2.luku § 13):

·         1-kunnossapitoluokka kerroin 1,50

·         2-kunnossapitoluokka kerroin 1,25

·         3-kunnossapitoluokka kerroin 1,00

·         4-kunnossapitoluokka kerroin 0,75.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustukset myönnettäisiin anomuksesta tiekunnille seuraavin perustein:

 

Kunnossapidon keskimääräisenä kilometrikustannuksena pidetään kustannustasoa 1 100 euroa/km, josta vähennetään tiekunnan omavastuu 65 %.

Kunnossapitoavustukset tieluokittain/km ovat enintään:

·          1-tieluokka 578 euroa

·          2-tieluokka 481 euroa

·          3-tieluokka 385 euroa

·          4-tieluokka 289 euroa.

 

Tiekunnille maksettavasta avustuksesta vähennetään mahdollisesti saatu ennakkoavustus.

 

Jääteille kunnossapitoavustus olisi enintään 50 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista, josta vähennetään ELY-keskuksen maksama avustus.

Perusparantamisavustus olisi enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta, josta vähennetään muut ko. hankkeeseen tiekunnan saamat avustukset.

Avustuksia saavien tiekuntien on pidettävä vuosikokous joka vuosi sekä tehtävä tilitys myönnetystä avustuksesta.

 

Mikäli tiekunnan avustusanomus ei täytä hyväksyttyjä käyttö- tai jakoperusteita tuodaan se lautakunnan päätettäväksi.

                                                         


 

Valmistelija     

Annele Pesonen

puh.  044 718 2114

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.