Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 16 

 

§ 16

Asianro 3186/10.00.02.01/2016

 

 

Alueen vuokraaminen monitoimiareenaa varten kiinteistöjen 297-12-9904-0 (Puijonlaakson urheilualueet) ja 297-407-2-0 (Koljolanniemi) alueelta / Perustettavan Kiinteistöyhtiö Puijo Areenan lukuun

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                         

Perustettavalle kiinteistöosakeyhtiö Puijo Areenalle on varattu noin 7 000 m2:n suuruinen alue suunnittelua varten kaupunkirakennelautakunnan 9.11.2016 § 184 päätöksellä Puijon urheilualueelta. Alueen suunnittelu on käynnistynyt ja suunnittelun aloituskokous on pidetty 27.1.2017. Opetusministeriön urheilupaikka-avustusta varten alueesta tulee tehdä vuokrasopimus.

 

                                                         

 

Vuokrattava alue sijaitsee Puijon urheilualueella. Alue on asemakaavassa osoitettu urheilualueeksi (U) ja osin urheilutoimintaa ja viihdetarkoituksia palvelevaksi korttelialueeksi (YUV). Alueelle on laadittu Puijon urheilualueen yleissuunnitelma, jonka perusteella on käynnistynyt suunnittelu. Yleissuunnitelmassa on varaus urheiluhallille sekä hotellille. Vuokrattavan alueen paikka ja koko tarkentuvat suunnittelun yhteydessä. Monitoimihallia varten tarvittavista parkkipaikoista sovitaan erikseen myöhemmin.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitettävä vuokrasopimusluonnos on liitteenä.

 

Vuokrattavasta alueesta on pyydetty ulkopuolisen kiinteistöarvioijan arviolausunto.


Alueen vuosivuokraksi esitetään 0,90 €/m2, joka arviolausunnon perusteella edustaa alueen käypää markkinavuokratasoa. Vuosivuokraan lisätään arvonlisävero, koska kaupunki esirakentaa alueen. Vuokrattavan alueen koko ja ulottuvuus tarkentuvat suunnittelun edetessä.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitettävä vuokrasopimusluonnos on liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Perustettavalle kiinteistöosakeyhtiö Puijo Areenalle vuokrataan noin 7000 m2:n suuruinen alue kiinteistöistä 297-12-9904-0 (Puijonlaakson urheilualueet) ja 297-407-2-0 (Koljolanniemi) liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti seuraavin ehdoin:

 

1.        Vuokra-ajan alkaminen sovitaan kansliatoimenpitein ja päättyy 31.12.2057.

2.        Vuosivuokra on 0,90 euroa /m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 925 (joulukuu 2016).

3.        Vuosivuokraan lisätään arvonlisäverolain (1501/1993) mukainen vero (24 %).

4.        Vuokranmaksu alkaa kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa.

5.        Vuokrasopimukseen voidaan tehdä teknisluontoisia muutoksia kansliatoimenpitein.

6.        Vuokrasopimus raukeaa, mikäli toiminta ei saa tarvittavia viranomaislupia.

 

 

Liitteet

4

3186/2016 Puijo Areena maanvuokrasopimusluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Laaksonen

puh.  044 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.