Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.02.2017 Pykälä 11


 

Kaupunginhallitus

6 §

9.1.2017

 

§ 11

Asianro 7565/00.00.01.00/2016

 

 

Varajäsenen nimeäminen Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan Minna Koistisen tilalle

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 9.1.2017 6 §

 

 

                                            Tuusniemen kunnanvaltuuston päätös 19.12.2016 § 48:

 

Kh § 146                             Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsen Minna Koistinen

on 31.8.2016 toimittanut kunnalle eroilmoituksen luottamustehtävästään

1.1.2017 alkaen. Aluepelastuslautakunta kuuluu Kuopion kaupungin luottamushenkilöorganisaatioon, joten eron myöntämisestä päättää Kuopion kaupunginvaltuusto.

 

Kuntalaki (410/20 15) on tullut voimaan 1.5.2015. Lain voimaan

tullessa toimivaltaisen valtuuston toimikausi jatkuu toukokuun

2017 loppuun.

 

Kuntalain 147 §:n siirtymäsäännöksen mukaan valtuutettu tai muu

tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen kuntalain 32 §:ssä

tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota

toimestaan vuoden 2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen

perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle

jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan

uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta

eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle marraskuun 2016 loppuun mennessä.

 

Kuopion kaupunki pyytää Tuusniemen kuntaa nimeämään uuden

varajäsenen Minna Koistisen tilalle Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan.

Nimettävän varajäsenen tulee olla nainen.

 

Esitys:                                Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto nimeää uuden varajäsenen Minna Koistisen tilalle Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan.

 

Päätös                                Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

 

Kv § 48                              

Päätös                                Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esittää Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan varajäsen Minna Koistisen tilalle uudeksi varajäseneksi Ritva Puurusta.

 

 

Merkitään, että Minna Koistinen on valittu Tuusniemen kunnan edustajaksi   Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan Anna Partasen varajäseneksi.

 

                                            Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan jäsenet ja varajäsenet valitaan seutukunnittain niiden asukaslukujen suhteessa.  Jokaisella seutukunnalla on kuitenkin yksi jäsen.  Kunkin seutukunnan kunnat sopivat keskenään, miten jäsenyydet ja varajäsenyydet jakautuvat kuntien välillä.  Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään seutukunnittain.

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää Minna Koistiselle eron Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Ritva Puurusen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimii kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto myöntää Minna Koistiselle eron Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Ritva Puurusen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.