Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.02.2017 Pykälä 14 

Kaupunginhallitus

24 §

16.1.2017

 

§ 14

Asianro 8480/00.01.01/2016

 

 

Muutos palvelualueiden johtosääntöön

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 16.1.2017 24 §

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

                                           

 

Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kaupungin hallinnosta määrätään mm. palvelualueiden johtosäännöllä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän palvelualueiden johtosäännön 1 luvun 8 §:n mukaan palvelualueen tarkemmasta järjestämisestä määrätään lautakunnan hyväksymässä toimintasäännössä.

 

Kuopion kaupungin valtuusto on 5.9.2016 § 81 hyväksynyt palveluorganisaatiomuutoksen jatkovaiheen. Tämä toimintatapojen ja organisaation kehittäminen on edellyttänyt palvelualueiden toimintasääntöjen tarkistamista. Uudistuksessa strategisen maankäytön suunnittelu siirtyi kokonaisuudessaan osaksi kaupunkiympäristön palvelualuetta.  Kaupunkiympäristön palvelualueelle muodostui kaupunkisuunnittelun vastuualue, jonka muodostavat strateginen maankäyttö, asemakaavoitus, kunnallistekninen suunnittelu sekä joukkoliikenne ja henkilökuljetusten yksikkö. Vastuualuetta johtaa kaupunkisuunnittelujohtaja.  Muutoksen jälkeenkin yleiskaavoitusta johtaa edelleen kaupunginhallitus. Tämä muutos aiheuttaa täydennyksen palvelualueiden johtosääntöön. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 21.12.2016 kokouksessaan.

 

Kaupunkirakennelautakunta esitti palvelualueiden johtosääntöön muutosta myös kaupunkirakennelautakunnan toimivaltaan päättää kiinteän omaisuuden myymisestä ja ostamisesta kun kauppahinta on enintään 600 000 € sekä päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista koskevasta oikaisuvaatimuksesta.

 

Perusteena hankintavaltuuksien päivitykselle on yleinen hintakehitys ja maan hinnan kehitys sekä maanhankinnan ja myynnin käytännön työn sujuvoittaminen ja joustavuus. Edellisestä päivityksestä on yli kymmenen vuotta. Muut hankintavaltuudet on jo päivitetty tämän päivän mukaisiksi. Perus maanhankinta ja tonttien luovutus hoituisi tällöin lautakunnan toimintana talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan perustuen. Tämä käytäntö olisi yhdenmukainen myös muiden kaupunkien linjausten kanssa.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi liitteen mukaiset muutokset palvelualueiden johtosääntöön.

 

 

 

Liitteet

 

8480/2016 Johtosääntömuutokset

 

Viiteaineisto

 

8480/2016 Kaupunkirakennelautakunnan päätös 21.12.2016

 

                                            Valmistelija                                          

Anne Simonen-Ruuskanen

puh.  044 718 5116

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

11

8480/2016 Johtosääntömuutokset

 

Viiteaineisto

1

8480/2016 Kaupunkirakennelautakunnan päätös 21.12.2016

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset palvelualueiden johtosääntöön.

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.