Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.02.2017 Pykälä 16 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

103 §

22.11.2016

Kaupunginhallitus

417 §

19.12.2016

 

§ 16

Asianro 6285/02.05.01.00/2016

 

 

Valtuustoaloite / avustuksen hakeminen Kuopion kaupungin "Lupa innostua" -hyvinvointilähettiläiden vapaaehtoistyön toiminnan tukemiseen ja laajentamiseen

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.11.2016 103 §

 

 

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esittävät, että kaupunki avustaisi rahallisesti Lupa innostua hyvinvointilähettiläiden vapaaehtoistyötä toiminnan tukemiseksi ja laajentamiseksi.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen/ avustuksen hakeminen Kuopion kaupungin ”Lupa innostua”-hyvinvointilähettiläiden vapaaehtoistyön toiminnan tukemiseen ja laajentamiseen:

 

Vapaaehtoistoiminta on määritelmällisesti omista arvoista lähtevää, toisten ihmisten, yhteisöjen tai ympäristön hyväksi tehtyä työtä, jota ei tehdä rahallista korvausta vastaan. Vapaaehtoistoiminta tuottaa yleistä hyvää ja lisäarvoa kaikille osallisille ja on merkki tekijänsä halusta vaikuttaa ja osallistua. Vapaaehtoistyö lisää myös tekijän omaa elämänlaatua ja on siten erityisen suositeltavaa kaikille.

 

Hyvinvointilähettiläiden tekemä työ on palvelujen markkinointia parhaimmillaan. Heidän kirjoittamansa Lupa innostua -blogitekstit ovat omakohtaisia kokemuksia sekä kaupungin järjestämistä palveluista, eri tapahtumista että myös järjestöjen ym. toiminnasta. Aiheina ovat olleet mm. kansalaisopiston kurssit, Kuopio Marathon, koulurauhan julistus, retkeilyreitit, RockCock, Musiikkikeskuksen konsertit, teatteri. Hyvinvointilähettiläät ovat saaneet ns. Kulttuurikuriirikortin, jolla he pääsevät maksutta kaupungin museoihin ja saavat alennuksia kulttuuripalveluista. Hyvinvointilähettiläsverkoston toiminnasta on alkujaan vastannut kaupungin markkinointiyksikkö ja vuoden 2016 ajan verkostoa (14 hlöä) on koordinoinut Kirsi Koponen, joka on itsekin yksi kirjoittava hyvinvointilähettiläs.

 

Kaupungin eri yksiköt koordinoivat suurta joukkoa vapaaehtoisia, joiden työ kaupungin palvelujen rinnalla on erittäin arvokasta. Kaupungin palvelukeskuksissa toiminnanohjaajat koordinoivat kulttuuriluotsien sekä ulkoiluystävien toimintaa. Liikunnanohjaajat koordinoivat 120 henkilön liikunnanvertaisohjaajaverkostoa. Arkeen Voimaa-ryhmien ohjaajat ovat myös ohjaajakoulutuksen saaneita vapaaehtoisia. Arkeen Voimaa itsehoitomalli -ryhmät on tarkoitettu pitkäaikaissairaille täysikäisille henkilöille tai henkilöille, joilla on pitkäaikainen haitta tai vamma. Kaupungin yksiköt ovat koordinoineet näitä

 

 

verkostoja ilman erillisiä määrärahavarauksia oman toimintansa ohella. Vapaaehtoisille on tarjottu koulutusta ja ideapäiviä sekä mentorointia. Tänä keväänä otettiin lisäksi käyttöön https://www.vapaaehtoistyo.fi/kuopio –verkkopalvelu, jossa eri toimijat voivat ilmoittaa vapaaehtoisten tarpeesta tai kuntalainen voi ilmoittautua vapaaehtoistyöntekijäksi. Verkkopalvelu on ollut aikaisemmin jo Kuopion seurakuntayhtymän käytössä.

 

Hyvinvointilähettiläiden työ on jossain määrin verrattavissa muuhun kaupungin koordinoimaan vapaaehtoistyöhön, mutta sillä on myös markkinoinnillinen päämäärä. Avustus tai muu rahallinen tuki suoraan hyvinvointilähettiläille ei ole mahdollista, kun puhutaan vapaaehtoistoiminnasta.

 

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö voi olla mukana ylläpitämässä hyvinvointilähettiläsverkoston toimintaa yhteistyössä markkinointiviestintä- ja asiakaspalveluyksikön kanssa, mutta erillistä määrärahaa ei siihen voida osoittaa. Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön rooli toiminnassa voi olla tiedottavaa; tiedotetaan verkostolle kaupungin tapahtumista ja palveluista.

 

 

Esitys                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Liitteet

 

6285/2016 Valtuustoaloite

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Petri Kervola

puh.  044 18 2062

Heli Norja

puh.  044 718 4000

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 19.12.2016 417 §

 

 

Liitteet

 

6285/2016 Valtuustoaloite

 

                                           

 

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

Liitteet

12

6285/2016 Valtuustoaloite

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.