Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.02.2017 Pykälä 8


 

Kaupunginhallitus

7 §

9.1.2017

 

§ 8

Asianro 585/00.00.01.00/2013

 

 

Jäsenen valinta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakuntaan

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 9.1.2017 7 §

 

 

Yleistä                                Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken kaupunkien yhdistymisestä. Juankosken kaupunki lakkaa ja yhdistyy Kuopion kaupunkiin 1.1.2017.

 

Kuopion ja Juankosken valtuustot ovat muodostaneet syksyllä 2016 kuntarakennelain ja yhdistymissopimuksen perusteella ns. osayhteisvaltuuston, joka toimii 1.1.2017 lukien Kuopion kaupunginvaltuustona siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valitaan kuntavaaleissa 2017.

 

Osayhteisvaltuusto on kokouksessaan 12.9.2016 valinnut yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksen, joka toimii Kuopion kaupunginhallituksena siihen saakka, kunnes uusi hallitus on valittu kesäkuussa 2017.

 

Yhdistyvien kuntien muiden luottamushenkilöiden toimet päättyvät kuntarakennelain mukaisesti kuntajaon muutoksen tullessa voimaan eli 1.1.2017. Tämän johdosta kaupunginhallituksen on tarpeen vahvistaa sen valitsemien  muiden Kuopion kaupungin luottamushenkilöiden toimien jatkuminen 1.1.2017 alkaen siihen saakka, kunnes toimiin on valittu uudet luottamushenkilöt kuntavaalien jälkeen kesäkuussa 2017.

 

Kaupunkien edustajien välisessä tapaamisessa on sovittu siitä, että  lähtökohtaisesti Kuopion kaupungin nykyiset luottamushenkilöt jatkaisivat uuden kunnan luottamushenkilöinä 1.1.2017 alkaen siihen saakka, kunnes luottamustoimiin on valittu uudet henkilöt kuntavaalien jälkeen.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginvaltuusto 25.2.2013 § 22

 

Kuopion, Juankosken, Nilsiän, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien valtuustot ovat hyväksyneet maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen, jonka mukaan isäntäkuntana on Siilinjärven kunta.  Sopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueella tapahtuvien kuntaliitosten yhteydessä lautakunnan jäsenten määrä vähenee sopimuskuntien lukumäärän mukaiseksi seuraavan valtuustokauden alusta.  Yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1.1.2012.

 

Sopimuksen mukaan kuntien maaseutuhallinnon tehtävät yhteistoiminta-alueella hoitaa perustettava maaseutulautakunta. Siilinjärven kunnanvaltuusto asettaa maaseutulautakunnan toimikaudekseen. Lautakunnassa on Kuopion ja Nilsiän tekemän kuntaliitoksen jälkeen kolmetoista jäsentä. 

 

Sopimuskuntien valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajana on siilinjärveläinen luottamushenkilö. Varapuheenjohtajana on muiden sopimuskuntien nimeämä edustaja siten, että varapuheenjohtajuus vaihtuu valtuustokausittain sopimuskuntien asukaslukujen mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään.

 

Vaalikelpoisuus lautakuntaan

 

 Kuntalain 36 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)                    asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2)                   henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

 

3)                   henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle, että kv. nimeää yhden jäsenen ja hänelle varajäsen yhteistoiminta-alueen maaseutulautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

                                           

Päätösehdotus               Kaupunginhallitus

 

Kv. nimeää yhden jäsenen ja hänelle varajäsen yhteistoiminta-alueen maaseutulautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016.

 

 

Päätös                              Keskustelun kuluessa valtuutettu Anna Olkkonen esitti, että yhteistoiminta-alueen maaseutulautakuntaan valitaan toimikaudeksi 2013-2016 jäseneksi Anne Mönkkönen ja hänen varajäsenekseen Tuula Kuosmanen.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Anna Olkkosen tekemän esityksen.


 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnassa jatkaa varsinaisena jäsenenä Anne Mönkkönen ja hänen varajäsenenään Tuula Kuosmanen valtuustokauden loppuun saakka.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimii kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.


 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto päättää, että yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnassa jatkaa varsinaisena jäsenenä Anne Mönkkönen ja hänen varajäsenenään Tuula Kuosmanen valtuustokauden loppuun saakka.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.