Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 15.02.2017 Pykälä 16 

 

§ 16

Asianro 1050/02.02.02/2017

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                                          Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 toimintakertomus sisältää palvelualuejohtajan katsauksen ja selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellun mukaisesti.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion toteutuminen:

 

 

Talousarvio

+ tamu

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

13 879 467

13 900 824

21 357

100,15

Toimintakulut

-195 626 967

-195 019 269

607 698

99,69

Toimintakate

-181 747 500

-181 118 445

629 055

99,65

 

Avain-/palveluprosessien toteutumat ovat seuraavat:

 

-        Varhaiskasvatuspalvelut: tulot 96,45% ja menot 99,58%, kate 99,94% +38 086 €

-        Perusopetuspalvelut: tulot 106,31% ja menot 99,94%, kate 99,6%  +358 650 €

-        Nuorisopalvelut: tulot 98,06% ja menot 97,06%, kate 96,93%          +102 131 €

-        Lukiokoulutus: tulot 99,10% ja menot 100,09%, kate 100,15 %                -22 687 €

-        Toisen asteen yhteistyö: tulot 92,93% ja menot 92,93%, kate 0%

-        Kasvun ja oppimisen tuen palvelut: tulot 103,63% ja menot 99,51%, kate 99,50% +35 737 €

-        Tukipalvelut: tulot 121,15% ja menot 95,43%, kate 93,87% +117 138 €

 


 

Vuoden 2016 talousarviomuutoksissa lisättiin toimintatuloja 538 000 € ja toimintakuluja -2 576 500 €, vaikutus toimintakatteeseen -2,0 M€. Hankkeiden osuus oli 538 000 €. Toimintakatteen kasvuun vaikuttavasta talousarviomuutoksesta -0,1 M€ johtui aikuisten maahanmuuttajien valmistavan opetuksen käynnistymisestä ja -1,9 M€ Varhaiskasvatuksen ylityksistä. Talousarviomuutoksessa ehdittiin huomioimaan ennakkotietoon perustuva (0,9 M€) lomapalkkavelkakirjaus. Lopullinen lomapalkkavelan tilinpäätöskirjaus vähensi henkilöstömenoja n. 1,032 M€, eli n. 132 000 € enemmän kuin talous-arviomuutoksessa huomioitiin.

 

Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate ylittyi -1,4 M€

(100,78 %).

 

Avustusten toteutuma oli 2,7 M€. Euromäärältään suurimmat käynnissä olleet hankkeet olivat perusopetuksessa Opetusryhmien pienentämishanke 0,8M€, hanke päättyi 31.7.2017, Koulutuksellinen tasa-arvohanke 0,37 M€, Kielikylpyhanke 0,09 M€ sekä Toimintakulttuurin kehittämishanke 0,15 M€. Nuorisopalveluissa Etsivä nuorisotyöhanke 0,15 M€. Lukiokoulutuksessa Lukioista maailmahanke 0,2 M€. Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuoden 2016 aikana yhteensä 71 eri rahoittajien ja euromäärältään erisuuruisia hankkeita.

 

Sisäisten vuokrien toteutuma jäi n. 116 000 € alle talousarvion väistötiloista johtuvien vuokrahuojennusten vuoksi, myös koulukuljetuskustannusten toteutuma oli 200 000 € alle talousarvioon varatusta määrärahasta. Tästä saatiin tieto jo keväällä, mutta ko. määräraha jätettiin budjettiin kattamaan Varhaiskasvatuspalveluiden ylitysennustetta. Nuorisopalveluissa henkilöstömenot alittuivat mm. kahden täyttämättä olevan vakanssin vuoksi.

 

Vuoden 2016 talousarviossa kunnallisen päivähoidon lapsimäärän kasvuksi huomioitiin 60 lasta puolelle vuodelle. Koko alkuvuoden kasvu edellisvuoteen oli kuitenkin n. 150 lasta, minkä vuoksi on jouduttu palkkaamaan lisähenkilö-kuntaa sekä perustettu kolme uutta ryhmää. Syksyllä lapsimäärä päiväkoti-hoidossa on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, koska avoimien varhaiskasvatuspalveluiden määrää lisättiin. Yksityisessä päivähoidossa lapsimäärä on kasvanut n. 100 lapsella, kun talousarviossa huomioitiin 60 lapsen kasvu. Helmikuun 2016 alussa aloitti Saaristokaupungissa uusi neliryhmäinen päiväkoti.

 

Toinen Varhaiskasvatuspalveluiden eurohaaste oli lakimuutosten vaikutus, jonka osalta talousarviossa huomioitiin 1 M€ sopeutus. Syksyn toteutuman perusteella voidaan todeta, että lakimuutokset eivät tuoneet lainkaan säästöjä. Tähän vaikutti myös se, että päivähoidossa muutettiin kertoimia vastaamaan valtakunnallista käytäntöä ja näin ollen lasten ryhmäkoot eivät kasvaneet lakimuutoksesta huolimatta. Kertoimen muutoksella on kustannusvaikutuksia myös vuoden 2017 toimintakuluihin.

 

Osa-aikaisessa hoidossa olevan lapsen kerroin nostettiin samalle tasolle kuin kokoaikaisen lapsen kerroin (valtakunnallinen käytäntö). Samaan aikaan lakimuutoksen johdosta yli 3-vuotiaiden lasten ryhmiin lisättiin 8. lapsi jokaista hoito- ja kasvatusvastuussa olevaa työntekijää kohti. Näiden vaikutusten laskettiin kumoavan toisensa. Ennuste ei aivan ole toteutunut, koska kaikki päiväkodit eivät toimi tiloissa, joihin voitaisi lisätä sallittua lapsimäärää ja koska erityispäivähoidon uudelleenjärjestelyjen myötä joidenkin ryhmien ryhmäkokoa on ollut tarve pienentää.

 

Syksyllä kerhoja on lisätty, jolloin päiväkotihoidossa olevien lasten määrä on hieman laskenut ja kerhoihin osallistuneiden lasten määrä lisääntynyt. Henkilöstöä on tarvittu enemmän kuin aiemmin mutta ei niin paljon kuin jos lapset olisivat tulleet päiväkotihoitoon.

 

 

Kalustoinvestointien toteutuminen:

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2016 talousarvion investointiosassa varattiin Kasvun ja oppimisen palvelualueelle -750 000 € määräraha koneiden ja kaluston hankintaan, jonka käyttöikä on yli kolme vuotta ja hankintahinta yli 10 000 €. Investointimenoja toteutui -695 087 € (92,7%).

 

Määrärahan alituksen syy on se, että vuodelle 2016 suunniteltu Maaningan päiväkotihanke ei toteutunut ja irtokalusteiden hankintaan varattu 50 000 € määräraha jäi siltä osin käyttämättä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

 

 

Liitteet

1

1050/2017 Kasvun ja oppimisen palvelualue/tilinpäätös 2016

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selvityksen Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Merkittiin tiedoksi seuraava tekninen korjaus: sivu 9, kolmas kappale: hanke päättyi…vuosiluku muuttuu: 31.7.2016.