Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 15.02.2017 Pykälä 18


 

 

§ 18

Asianro 1075/00.01.01/2017

 

 

Esitys palvelualueiden johtosäännön tarkistamiseksi/kasvun ja oppimisen palvelualue ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut


Hyvinvoinnin edistämisen ja Kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntöä on tarkistettu lautakuntien palvelualueiden lautakuntien kokouksissa 13.12.2016 (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta §110) ja 14.12.2016 (Kasvun ja oppimisen lautakunta §84). Toimintasäännön muuttaminen edellyttää myös tarkennusta palvelualueiden johtosääntöön, jonka hyväksyy ja vahvistaa kaupunginvaltuusto. Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueen tehtävät on määritetty Palvelualueiden johtosäännön luvussa kolme. Johtosäännön tarkistamistarve liittyy tässä luvussa kuvattuihin Hyvinvoinnin edistämisen ja Kasvun ja oppimisen palvelualueiden vastuualueisiin. Johtosäännössä kuvattavat vastuualueet ovat toimintasäännön tarkistamisen jälkeen seuraavat:

 

Kuopion kaupungin palvelualueiden johtosääntö, Luku 3 Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueet

§3 Palvelualueen vastuualueet

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:

 

1.       Omatoimisen hyvin palvelut, joita ovat

·         kirjastopalvelut

·         museokeskus

·         liikuntapaikkapalvelut

2.       Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelu, joita ovat

·         kansalaistoiminnan palvelut

·         kansalaisopisto

3.       Taidepalvelut

·         musiikkikeskus

·         kaupunginteatteri

·          

Kasvun ja oppimisen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet

1.       varhaiskasvatuspalvelut, joita ovat

·         päiväkotihoito ja esiopetus

·         perhepäivähoito

·         avoimet varhaiskasvatuspalvelut

·         lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

2.       perusopetus- ja nuorisopalvelut, joita ovat

·         perusopetuspalvelut

·         nuorisopalvelut

3.       lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut

·         lukiokoulutus

·         toisen asteen yhteistyö: Kuopion alueen urheiluakatemia ja Isoverstas

4.       kasvun ja oppimisentuen palvelut, joita ovat

·         varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tuen ja monialaisen yhteistyön koordinointi

·         koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueelta ovat Terveydenhuollon palvelualueen järjestämisvastuulle siirtyneet

·         lastenneuvolapalveluiden järjestämisvastuu

·         kouluterveydenhuollon järjestämisvastuu

·         toisen asteen opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu

·         kasvatus ja perheneuvonta

eli yllä olevat tulisi sitten sijoittaa terveydenhuollon palvelualueelle.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää osaltaan edelleen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuustolle esitettäväksi edellä kuvatun kokonaisuuden täydentämisen Kuopion kaupungin palvelualueiden johtosääntöön.

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh.  044 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.