Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.03.2017 Pykälä 24 

 

§ 24

Asianro 2521/02.02.02/2017

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta v. 2016

 

 

 

 

                                                        

                                                          Perusturva- ja terveydenhuoltopalveluiden vuoden 2016 toimintakertomus sisältää palvelualuejohtajan katsauksen ja kertomuksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat pääosin suunnitellun mukaisesti. 

Perusturvan palvelut

 

Perusturvan palvelualueen vuoden 2016 talousarvion toteutuminen

                                           

                       

Alkuperäinen
talousarvio

Muutettu
talousarvio

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

33 428 155

33 428 155

35 311 078

-1 882 923

105,6

Toimintakulut

-194 326 155

-196 319 129

-194 957 926

-1 361 203

99,3

Toimintakate

-160 898 000

-162 890 974

-159 646 848

-3 244 126

98,0

 

Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla 1,5 milj. euroa vanhus- ja vammaispalvelujen avainprosessiin. Talousarviomuutoksesta 0,2 milj. euroa kohdistui vanhusten palveluohjauksen palveluprosessissa asumispalvelujen ostoihin. Loppuosa talousarviomuutoksesta 1,3 milj. euroa kohdistui vanhusten hoivapalvelujen palveluprosessiin. Summasta 0,475 milj. euroa kohdistui ilman määrärahavarausta toteutettuun lasten hoitorinkiin, 0,315 milj. euroa palkkojen erilliskorvauksiin ja 0,4 milj. euroa sijaismäärärahoihin. Loppuosa 0,11 milj. euroa talousarviomuutoksesta kohdistui leasing-vuokriin.

 

Toimintatuotot ylittyivät perusturvassa palvelualuetasolla 1,8 milj. euroa, joista merkittävimpiä yksittäisiä ylityksiä oli vanhus- ja vammaispalvelujen avainprosessissa vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa kotikuntakorvaukset 0,25 milj. euroa, lapsiperhepalvelujen avainprosessissa turvakotitoiminnan valtionrahoitus 0,27 milj. euroa ja pakolaisten toimeentulokorvaus 0,29 milj. euroa. Aikuissosiaalityön avainprosessissa suurimmat yksittäinen ylitys oli pakolaisten toimeentulokorvaus 1,0 milj. euroa.

 

Toimintakulut perusturvan palvelualueella alittuivat lisätalousarviosta 1,36 milj. euroa. Vanhus- ja vammaispalveluissa avainprosessitasolla toimintakulut ylittyivät 2,32 milj. euroa, josta merkittävimpänä ylityksenä palvelujen ostot vanhusten palveluohjauksessa sekä vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa 2,43 milj. euroa.

 

Lapsiperhepalveluiden kustannukset toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, alittuen 0,08 milj. euroa. Lapsiperhepalvelujen toimintatuotot ylittyivät 0,58 milj. euroa etenkin turvakotitoiminnan ennakoitua suuremman sekä osittain taannehtivan valtionrahoituksen vuoksi.

 

Aikuissosiaalityön palvelujen avainprosessissa toimintatuotot ylittyivät 0,71 milj. euroa ja toimintakulut alittuivat 0,68 milj. euroa. Toimintatuottojen ylittymisen keskeisenä syynä oli ennakoitua suurempana valtiolta saatu pakolaisten toimeentulotukikorvaus. Suurin poikkeama perusturvan palvelualueen toimintakuluissa palveluprosessitasolla oli työllistymisen talousarvion alittuminen 3,46 milj. euroa. Alitusta oli henkilöstökuluissa 1,15 milj. euroa ja palvelujen ostoissa 1,92 milj. euroa. Vastaavasti työllistymisen palveluissa toimintatuotot alittuivat 1,73 milj. euroa. Aikuissosiaalityön palveluissa menojen ylitystä oli etenkin työmarkkinatuen kuntaosuudessa 1,52 milj. euroa. Tätä ylitystä kompensoi etenkin toimeentulotukimenojen alittuminen 0,68 milj. euroa.

 

Terveydenhuollon palvelut

                                                         

                                                          Terveydenhuollon palvelualueen vuoden 2016 talousarvion toteutuminen

 

 

Alkuperäinen
talousarvio

Muutettu
talousarvio

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

13 209 293

14 153 293

14 771 420

-618 127

104,4

Toimintakulut

-237 040 293

-240 208 780

-237 637 506

-2 571 274

98,9

Toimintakate

-223 831 000

-226 055 487

-222 866 086

-3 189 401

98,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvion toimintatuottoja lisättiin talousarviomuutoksilla vuoden 2016 aikana 0,944 milj.euroa. Lisäystä tehtiin avohoidon asiakasmaksuihin 0,690 milj.euroa ja sairaalan asiakasmaksuihin 0,060 milj.euroa. Myyntituottaja ja muita toimintatuottaja lisättiin 0,184 milj.euroa. Tilinpäätöksessä tuottojen ylitys 0,618 milj.euroa oli lähinnä suun terveydenhuollon asiakasmaksutuottoja ja vastaanottopalvelujen korvauksia muilta kunnilta.

Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla 3,168 milj.euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksia lisättiin 3,661 milj.euroa ja oman tuotannon kustannuksia vähennettiin 0,493 milj.euroa, josta henkilöstökustannusten osuus oli 0,270 milj.euroa ja palvelujen ostojen osuus 0,224 milj.euroa.

 

Toimintakulut terveydenhuollon palvelualueella alittuivat lisätalousarviosta 2,571 milj.euroa. Suurimat alitukset olivat henkilöstökuluissa 1,345 milj.euroa sekä palvelujen ostoissa1,170 milj.euroa. Alitukset olivat avohoidon palveluissa 1,513 milj.euroa, sairaalapalveluissa 0,608 milj.euroa sekä mielenterveyspalveluissa 0,339 milj.euroa. Suun terveydenhuollossa toimintakulut alittuivat asiakaspalveluostoissa n. 0,511 milj.euroa, johtuen palvelusetelituotannon ansiosta. Kuntoutuspalvelujen palvelujen ostot alittuivat 0,202 milj.euroa, vastaanottopalvelujen henkilöstökulut alittuivat 0,662 milj.euroa ja terveydenhoidon henkilöstökulut 0,226 milj.euroa.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talousarvion mukainen Kuopion kaupungin maksuosuus vuodelle 2016 oli 157,4 milj.euroa, joka sisälsi myös Kuopion psykiatrisen keskuksen maksuosuuden 4,4 milj.euroa ja hammasopetusklinikan osuuden 0,8 milj.euroa. Vuoden 2016 lopullinen Kuopion kaupungin maksuosuus oli 154,9 milj.euroa.  Sairaanhoitopiirin maksuosuus alittui 2,5 milj.euroa (1,6 %) talousarviosta. Siirtoviivemaksujen laskutus väheni 37,4 % edellisvuoteen verrattuna. Hoitopäivät vähentyivät 6,0 % ja poliklinikkakäynnit lisääntyivät 8,6 % edellisvuodesta.

 

Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto

 

 

Alkuperäinen
talousarvio

Muutettu
talousarvio

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

3 360 000

3 360 000

3 317 830

-42 170

98,7

Toimintakulut

 

-3 360 000

-3 360 000

-3 317 830

      42 170

98,7

Toimintakate

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutuneet kustannukset on tasattu Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Perusterveydenhuollon maksuosuutta vuodelta 2015 palautettiin Tuusniemen kunnalle n. 0,476 milj.euroa. Hoitopalvelujen myynti kuopiolaisille asiakkaille toteutui ennakoitua enemmän.

 

Kalustoinvestointien toteutuminen

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2016 talousarvion investointiosassa varattiin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueille 0,853 milj.euron määräraha koneiden ja kaluston hankintaan, jonka hankintahinta yli 10 000 €. Investointimenoja toteutui 0,552 milj.euroa (64,7 %). Harjulan sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen aloitettiin syksyllä 2016 ja jatkuu vuodelle 2017.

 

Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu vuodelle 2016 asetettujen painopisteiden mukaisesti.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon toimintakertomus ja sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2016 jaetaan esityslistan viiteaineistona.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

 

Liitteet

3

toimintakertomus 2016).pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

Arja Matsi

puh.  044 718 6118

Arja Kekoni

puh.  044 718 6117

Timo Kiviluoma

puh. +358 044 7488200

Markku Tervahauta

puh.  017 18 2791

Mari Annika Antikainen

puh.  044 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 044 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta 2016. Toimintakertomus annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2016 tilinpäätösohjeiden mukaisena selvityksenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä niistä poikkeamisten syistä. Toimintakertomus sisältää myös kummankin palvelualueen arviointiselonteon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta.

 

Päätös                                            Merkittiin, että kaupunginhallituksen varaedustaja Hannu Kananen poistui klo 16.50 kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Lisäksi merkittiin, että jäsen Antti Kivelä poistui klo 17.04 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.