Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.04.2017/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1848/2017 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 39

Asianro 1848/12.00.01.01/2017

 

 

Kuopion kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2017 - 2018

 

Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen
Kansalaisopisto

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa maksujen ja taksojen perusteista (hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntö 10 §).

Sopimuskuntien, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen alueella tapahtuvan opetuksen osalta maksujen perusteista päätetään kuntien ehdotusten perusteella (Kuopion kaupungin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus 7048/2016).


Maksujen perusteet lukuvuonna 2017–2018

Opistossa on seuraavanlaista opetusta, jossa on kurssimaksuja:

 

1.       Yleinen opetus, jota opiston kursseista on suurin osa. Näiden kurssien kustannuksista noin kolmannes kerätään kurssimaksuina.

2.      Yksilö- ja pienryhmäopetus, joista ei saa alennusta.

3.      Kuopiossa Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjaus, jossa kurssimaksut kerätään päivämaksuina.

4.      Omakustannekurssit, joiden opetuskustannukset ja osa muista kuluista (erityiskulut) katetaan kurssimaksuilla. Omakustannekursseista ei saa alennuksia.

5.      Yleisluennot ovat pääsääntöisesti ilmaisia, jos luentoa ei ole suunniteltu omakustanteiseksi.

6.      Tilauskursseja myydään ulkopuolisille tahoille markkinahintaan. Hinta sisältää opetus- ja hallintokustannusten lisäksi myös katteen, jolla tuetaan yleistä kurssitoimintaa.

 

                                            Kuopiossa kurssimaksujen perusteet määräytyvät seuraavasti

 

Kurssimaksut pysyvät lukuvuoden 2016 - 2017 tasolla lukuun ottamatta liitosalueiden kurssimaksujen harmonisoimiseksi tehtäviä korotuksia.


Yleisen opetuksen kurssimaksuperusteet määräytyvät euroa/oppija/tunti:

        Kaupunkialueen kursseilla kurssimaksu on vähintään 1,71 euroa/oppija/tunti.

        Kaupunkialueen Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjauksessa päivämaksu on 5,50 euroa/päivä.

        Kuopion maaseutualueen kursseilla vähintään 1,46 euroa/oppija/tunti.

        Omakustannekurssien maksut määräytyvät kurssien todellisten opetuskustannusten mukaan koko opistossa.

        Tilauskursseilla hinta määräytyy todellisten kustannusten ja opistolle jäävän katteen mukaisesti koko opistossa.

        Yleisluennot ovat joko ilmaisia tai niiden maksut lasketaan yleisen opetuksen perusteella, ellei luentoa ole suunniteltu omakustanteiseksi. Omakustanneluennoilla kaikki opetuskulut kerätään opiskelijoilta.

        Materiaali- ja tarvikemaksut, poltto-, kankaiden rakentamis- ja koneiden kunnossapitomaksut määräytyvät todellisten kustannusten mukaan. 

        Tuotekehittelytyyppisillä uutuuskursseilla tai yhteistyössä järjestöjen tai kaupungin muiden hallintokuntien kanssa järjestettävillä kursseilla voidaan peruste laskea edellistä pienemmäksi.

Opiskelijaminimit ovat kaupunkialueella keskimäärin 10 henkilöä ja maaseutualueella keskimäärin 7 henkilöä. Opiskelijaminimeistä voidaan poiketa rehtoreiden luvalla. Sopimuskunta voi määritellä opiskelijaminimin oman kuntansa näkemyksen mukaan.

 

Opiskelupaikan peruminen ja opiskelun keskeyttäminen
Opiskelupaikan voi perua maksutta viimeistään 6 vuorokautta ennen kurssin alkua, jonka jälkeen peritään täysi kurssimaksu. Jos opiskelija keskeyttää opiskelun, maksuja ei palauteta. Maksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen.

 

Alennukset

Kurssimaksuista voidaan myöntää sisaralennuksia siten, että yhden alle 16-vuotiaan maksettua täyden kurssimaksun muut sisarukset ovat oikeutettuja kukin yhteen puolihintaiseen kurssiin. Kurssi- ja päivämaksuista myönnetään 50 % alennus työttömille.  Alennukset eivät koske omakustannekursseja, yksilöopetusta ja pienryhmäopetusta eivätkä materiaali-, rakentamis- ym. vastaavia maksuja.

 

Erikseen merkityillä opintosetelikursseilla alennus on

5 euroa/kurssi ja Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjauksessa

1 euro/päivä, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustusta

(Dn: 38/561/2017).

 

Opiston henkilökunta, hyvinvoinnin edistämisen johtaja, opistoyhteyshenkilöt ja opiskelijat ry:n hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja kahteen ilmaiseen yleisen opetuksen mukaisesti hinnoiteltuun kurssiin/lukuvuosi sekä kahteen omakustannekurssiin/lukuvuosi.

 

Em. kursseille osallistuminen edellyttää opiskelijaminimin täyttymistä maksavista opiskelijoista ja tuntiopettajilta vähintään 80 tunnin työpanosta opistolle ko. lukuvuonna. 20-79 tuntia opettavat opettajat ja harjoittelijat ovat oikeutettuja yhteen ilmaiseen kurssiin/lukuvuosi edellyttäen, että opiskelijaminimi on täyttynyt maksavista opiskelijoista. Lisäksi edellä mainitut voivat osallistua ilmaiseksi Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjaukseen enintään 5 päivää (edellyttää 80 tunnin työpanosta) tai 2 päivää (työpanos 20-79 tuntia) lukuvuodessa työsuhteen aikana. Edut koskevat kurssi- ja päivämaksuja, eivät materiaaleja tms. Henkilöstön osallistuminen opiston kursseille ja ohjaukseen on tärkeää opetuksen kehittämisen ja auditoinnin, ammattitaidon kehittämisen sekä eri aineiden välisen yhteistyön kehittämisen näkökulmista. Etuus ei aiheuta opistolle lisäkustannuksia, vaan toimii ilmaisena henkilöstökoulutuksena.

 

Kurssimaksutulotavoitteen saavuttaminen on rehtorin vastuulla. Rehtori voi tavoitteeseen pääsemiseksi korjata kurssimaksuja tässä esitetystä vähäisessä määrin.

 

Sopimuskuntien esitykset

 

Tuusniemellä ja Kaavilla kansalaisopiston rehtorin päätösehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. Rautavaaran sivistyslautakunta hyväksyi rehtorin päätösehdotuksen muutoin sellaisenaan, mutta esittää muutosta vähimmäisopiskelijamäärän laskemiseksi viiteen (5) opiskelijaan.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston kurssimaksujen perusteet Kuopion kansalaisopiston osalta sekä sopimuskuntien osalta päätösten mukaisesti. Sopimuskuntien asiakirjat ovat asian liitteenä.

 

Liitteet

5

1848/2017 Kaavin kunnan ilmoitus kansalaisopiston maksujen perusteista 2017-2018

 

6

1848/2017 Tuusniemen kunnan sivistyslautakunnan päätös

 

7

1848/2017 Rautavaaran sivistyslautakunnan päätös

 

8

1848/2017 Vaikutusten arviointi

 

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston rehtorin esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa