Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.04.2017/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 41

Asianro 2768/00.01.02.00/2017

 

 

Kuopion kaupunkistrategian tarkistaminen vuonna 2017 / Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen asiakkuus- ja toimintaympäristömuutokset vuosina 2018 - 2022

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Kuopion kaupungin nykyinen, vuoteen 2020 ulottuva strategia on ollut voimassa lähes kahden valtuustokauden ajan. Strategia hyväksyttiin kesäkuussa 2010 ja valtuustokauden alussa keväällä 2013 toteutettiin sen väliarviointi ja strategiapainotusten tarkistus.

 

Uudessa, vuonna 2015 voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015, 37 §) säädetään, että jokaisessa kunnassa on oltava voimassa oleva kuntastrategia ja se on tarkistettava vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Tällä halutaan korostaa erityisesti kunnanvaltuuston roolia kunnan strategisena johtajana ja toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden määrittäjänä.

 

Kuntalain mukaan kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

 

Kuopion kaupunkistrategia (KUOPIO 2030) tullaan tarkistamaan vuoden 2017 aikana. Valmistelu käynnistyi nykyisen strategian toteutumisen arvioinnilla sekä ennakkotehtävällä, jonka avulla kartoitetaan palvelualueittain asiakkuus- ja toimintaympäristömuutokset vuosille 2018 – 2022.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen asiakkuus- ja toimintaympäristömuutokset on käsitelty laajennetun johtoryhmän strategiaseminaarissa 28.3.2017, johon osallistuivat myös palvelupäälliköt.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Liitteet

11

2768/2017 Toimintaympäristökoonti/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen asiakkuus- ja toimintaympäristömuutokset vuosille 2018 – 2022.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa