Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.04.2017/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 133

Asianro 7579/10.02.02/2015

 

 

Rauhalahden osayleiskaavaehdotus

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

                                                     

Rauhalahden ja sen lähialueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinalueen tarkoituksen mukainen sijoittuminen nykyiselle matkailualueelle Kivilammen pohjoispuolelle. Lisäksi osayleiskaavalla tutkitaan kaupunkirakenteen tiivistämismahdollisuuksia asumisen ja Jynkän lähiökeskuksen osalta. Kaavassa määritetään rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen.

 

Osayleiskaavan pinta-ala on noin 84 hehtaaria, josta vesialuetta 9 hehtaaria. Kaavaratkaisussa alueelle sijoittuu noin 1 200 uutta asukasta, josta noin 900 asukasta Kivilammen pohjoispuolelle ja muille täydennysrakentamisalueille palvelukeskustaan ja Rahkamäkeen noin 300 asukasta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 16.1.2017. Luonnos oli nähtävillä 30.1. - 24.2.2017. Osayleiskaavasta on valmistunut kaavaehdotus, jota on työstetty luonnoksen ja siitä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu myös vastineet. Seuraavina toimenpiteinä kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta tarkistettu kaavaehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen ja hyväksyy 10.4.2017 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

 

Liitteet

3

7579/2015 Rauhalahden osayleiskaavaehdotus (10.4.2017)

 

4

7579/2015 Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen

 

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Virpi Leminen

puh. +358 44 718 5435

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Juha Romppanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa