Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.04.2017/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 137

Asianro 8882/00.02.01/2016

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

                                                      Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:

 

2865/2017                                   Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat päätöksellään (STM/664/2017, STM/021:00/2017) asettaneet työryhmän selvittämään lasten ja perheiden palveluiden moniammatillisen yhteistyöhön liittyvän tiedonhallinnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Työryhmän toimikausi on 27.3 .- 31.8.2017. Perusturvajohtaja Mari Antikainen on nimetty työryhmän varsinaiseksi jäseneksi. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

2411/2016                                   Aluehallintoviraston päätös (LSSAVI/2013/07.03.05/2014) Snellmanin koulun peruskorjauksen valtionosuuden 7. erän maksamisesta jälkirahoitteisena.

                                                      Jälj. tilakeskus, talous- ja omistajaohjaus ja kop.

 

3452/2015                                   Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus (23.3.2017 EOAK/2393/2016) yksityishenkilön tekemään kanteluun koskien Sorsasalon itäosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelua koskevaan asiaan. Jälj. Vesa Toivanen ja kyp.

 

4709/2016                                   Aluehallintoviraston päätös 31.3.2017 (ISAVI/1388/2016) / Savon Sellun kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen. Savon Sellu Oy on hakenut Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan aallotuskartonkitehtaan toimintaa koskevan, toistaiseksi voimassa olevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän ympäristöluvan 8.10.2007 (nro 110/07/2) lupamääräysten tarkistamista ympäristönsuojelulain (527/201) 80 §:n nojalla; päätös: lupa on voimassa toistaiseksi. Jälj. ympäristöpalvelut.

 

4681/2016                                   Aluehallintoviraston päätös 31.3.2017 (ISAVI/1171/2016) / Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmistelulupa, Kuopio. Finnpulp Oy on hakenut ympäristölupaa Kuopion Sorsasaloon rakennettavalle biotuotetehtaalle; päätös: lupa on voimassa toistaiseksi. Jälj. kyp.

 

8882/2016-33  Sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätös 30.3.2017 (STM103:00/2015,                                                        STM/4578/2016). Valtioneuvosto asettanut rajat ylittävän terveydenhuollon                                                  neuvottelukunnan, jonka toimikausi on 1.4.2017-31.3.2020. Neuvottelukun-                                 nan tehtävänä on seurata rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lainsää-                                           dännön soveltamista, tehdä esityksiä ja                            aloitteita lainsäädännön kehittämi-                                             seksi sekä käsitellä muita rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain                                                täytäntöönpanoon ja yleisemmin rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyviä                                     asioita. Neuvottelukunnalla on erityisen tärkeä rooli rajat ylittävän tervey-                                                     denhuollon lainsäädännön vaikutusten seurannassa. Jälj. perusturvan ja ter-                                                veydenhuollon palvelualue.

 

Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Kuopio 411-32-2.

 

Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Juankoski 436/Kauniskangas/8.8.

 

 

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

 

-        kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksesta 3/30.3.2017,

-        Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysterin johtokunnan kokouksesta 1/23.2.2017

 

                                                      Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta 27.3.-2.4.2017:

 

 

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspäivämäärä

Otsikko

2359/2017

kaupunginjohtaja - ELKO Kaupunginjohtaja

Avustukset

2 § / 2017

27.3.2017

Asumisneuvonta- hanke - määrärahan myöntäminen yleishallinnosta

2665/2017

kaupunginjohtaja - ELKO Kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiat

4 § / 2017

27.3.2017

Väliaikaisen elinkeinojohtajan viranhoitomääräyksen jatkaminen

4462/2016

kaupunginjohtaja - ELKO Kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiat

5 § / 2017

27.3.2017

Väliaikaisen tietohallintojohtajan viranhoitomääräyksen jatkaminen

843/2017

markkinointijohtaja - ELKO Markkinointijohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

7 § / 2017

28.3.2017

Kuopion kaupungin Kohtaamisia -lehden sisällöntuotanto- ja taittotarjouksen hyväksyminen

554/2017

palvelualuejohtaja - ELKO Palvelualuejohtaja hep ja kop

Henkilöstöasiat

8 § / 2017

29.3.2017

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat 28.3.2017

637/2017

palvelualuejohtaja - ELKO Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

11 § / 2017

30.3.2017

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2017 / Johtoryhmä 28.3.2017

177/2017

palvelualuejohtaja - ELKO Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

10 § / 2017

28.3.2017

Ohjaajan tehtävän siirtäminen perusturvan palvelualueelta hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.

2781/2017

tietohallintojohtaja - ELKO Tietohallintojohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

1 § / 2017

29.3.2017

Effica-varhaiskasvatusjärjes-telmän laajennus / Sähköisen asioinnin moduulit

517/2017

hallintojohtaja

-ELKO hallintojohtaja

Muut asiat

1 § /2017

20.3.2017

Kuopion kaupungin painokoneen, levytulostimen ja pellinkehityslaitteen myynti huutokaupan perusteella

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa